Oark Arkitekter Mnal As
Juridisk navn:  Oark Arkitekter Mnal As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Vågnesvegen 205 Vågnesvegen 205 Fax:
6030 Langevåg 6030 Langevåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Sula
Org.nr: 911596245
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/31/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Numero Consultants As
Utvikling:
Omsetning  
  
391.67%
Resultat  
  
-176.92%
Egenkapital  
  
-45.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 118.000 24.000 38.000 21.000 127.000
Resultat: -30.000 39.000 -138.000 -185.000 -239.000
Egenkapital: 30.000 55.000 31.000 142.000 286.000
Regnskap for  Oark Arkitekter Mnal As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 118.000 24.000 38.000 21.000 127.000
Driftskostnader -158.000 16.000 -174.000 -206.000 -364.000
Driftsresultat -40.000 40.000 -136.000 -184.000 -238.000
Finansinntekter 12.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -2.000 -1.000 -1.000
Finans 10.000 -1.000 -2.000 -1.000 0
Resultat før skatt -30.000 39.000 -138.000 -185.000 -239.000
Skattekostnad 6.000 -15.000 27.000 41.000 59.000
Årsresultat -24.000 24.000 -111.000 -144.000 -179.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 118.000 112.000 128.000 107.000 70.000
Sum omløpsmidler -38.000 -22.000 64.000 183.000 447.000
Sum eiendeler 80.000 90.000 192.000 290.000 517.000
Sum opptjent egenkapital 10.000 34.000 11.000 122.000 266.000
Sum egenkapital 30.000 55.000 31.000 142.000 286.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 16.000
Sum kortsiktig gjeld 50.000 36.000 161.000 148.000 215.000
Sum gjeld og egenkapital 80.000 90.000 192.000 290.000 517.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 118.000 24.000 38.000 21.000 1.067.000
Andre inntekter 0 0 0 0 -941.000
Driftsinntekter 118.000 24.000 38.000 21.000 127.000
Varekostnad 0 0 0 0 -4.000
Lønninger -9.000 145.000 -3.000 -4.000 -7.000
Avskrivning 0 -1.000 -5.000 -5.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -149.000 -128.000 -166.000 -197.000 -349.000
Driftskostnader -158.000 16.000 -174.000 -206.000 -364.000
Driftsresultat -40.000 40.000 -136.000 -184.000 -238.000
Finansinntekter 12.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -2.000 -1.000 -1.000
Finans 10.000 -1.000 -2.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -24.000 24.000 -111.000 -144.000 -179.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 118.000 112.000 127.000 101.000 59.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 1.000 6.000 11.000
Sum varige driftsmidler 0 0 1.000 6.000 11.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 118.000 112.000 128.000 107.000 70.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer -59.000 -26.000 36.000 6.000 -5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 21.000 4.000 28.000 177.000 452.000
Sum omløpsmidler -38.000 -22.000 64.000 183.000 447.000
Sum eiendeler 80.000 90.000 192.000 290.000 517.000
Sum opptjent egenkapital 10.000 34.000 11.000 122.000 266.000
Sum egenkapital 30.000 55.000 31.000 142.000 286.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 16.000
Leverandørgjeld 28.000 21.000 1.000 3.000 70.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 14.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 15.000 160.000 145.000 145.000
Sum kortsiktig gjeld 50.000 36.000 161.000 148.000 215.000
Sum gjeld og egenkapital 80.000 90.000 192.000 290.000 517.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -88.000 -58.000 -97.000 35.000 232.000
Likviditetsgrad 1 -0.8 -0.6 0.4 1.2 2.1
Likviditetsgrad 2 -0.8 -0.6 0.4 1.2 2.1
Soliditet 37.5 60.4 16.1 4 55.3
Resultatgrad -33.9 166.7 -357.9 -876.2 -187.4
Rentedekningsgrad 4 -237.0
Gjeldsgrad 1.7 0.7 5.2 1 0.8
Total kapitalrentabilitet 4 -70.8 -63.4 -45.8
Signatur
21.02.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex