Oasen Frisør As
Juridisk navn:  Oasen Frisør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Iduns vei 6 Iduns vei 6 Fax:
1472 Fjellhamar 1472 Fjellhamar
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 911838214
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/2/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskap 4U As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.25%
Resultat  
  
36.96%
Egenkapital  
  
8.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.054.000 1.011.000 1.033.000 1.099.000 1.039.000
Resultat: 63.000 46.000 192.000 259.000 166.000
Egenkapital: 627.000 579.000 544.000 399.000 211.000
Regnskap for  Oasen Frisør As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.054.000 1.011.000 1.033.000 1.099.000 1.039.000
Driftskostnader -991.000 -965.000 -841.000 -841.000 -872.000
Driftsresultat 63.000 46.000 192.000 259.000 167.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 0 0 0
Resultat før skatt 63.000 46.000 192.000 259.000 166.000
Skattekostnad -14.000 -11.000 -48.000 -71.000 -44.000
Årsresultat 49.000 35.000 144.000 189.000 122.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 86.000 47.000 47.000 47.000 11.000
Sum omløpsmidler 668.000 648.000 628.000 500.000 345.000
Sum eiendeler 754.000 695.000 675.000 547.000 356.000
Sum opptjent egenkapital 597.000 549.000 514.000 369.000 181.000
Sum egenkapital 627.000 579.000 544.000 399.000 211.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 127.000 116.000 131.000 148.000 146.000
Sum gjeld og egenkapital 754.000 695.000 675.000 547.000 357.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.054.000 1.011.000 1.033.000 1.099.000 1.039.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.054.000 1.011.000 1.033.000 1.099.000 1.039.000
Varekostnad -144.000 -183.000 -168.000 -217.000 -190.000
Lønninger -574.000 -496.000 -383.000 -346.000 -346.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -273.000 -286.000 -290.000 -278.000 -336.000
Driftskostnader -991.000 -965.000 -841.000 -841.000 -872.000
Driftsresultat 63.000 46.000 192.000 259.000 167.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 49.000 35.000 144.000 189.000 122.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 20.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 20.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 86.000 47.000 47.000 27.000 11.000
Sum anleggsmidler 86.000 47.000 47.000 47.000 11.000
Varebeholdning 71.000 71.000 78.000 85.000 73.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 4.000 13.000 6.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 597.000 573.000 537.000 409.000 272.000
Sum omløpsmidler 668.000 648.000 628.000 500.000 345.000
Sum eiendeler 754.000 695.000 675.000 547.000 356.000
Sum opptjent egenkapital 597.000 549.000 514.000 369.000 181.000
Sum egenkapital 627.000 579.000 544.000 399.000 211.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 14.000 11.000 48.000 71.000 44.000
Skyldig offentlige avgifter 64.000 61.000 54.000 49.000 54.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 49.000 44.000 30.000 28.000 48.000
Sum kortsiktig gjeld 127.000 116.000 131.000 148.000 146.000
Sum gjeld og egenkapital 754.000 695.000 675.000 547.000 357.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 541.000 532.000 497.000 352.000 199.000
Likviditetsgrad 1 5.3 5 4.8 3.4 2.4
Likviditetsgrad 2 4.7 5 4.2 2.9 1.9
Soliditet 83.2 83.3 80.6 72.9 59.1
Resultatgrad 6 4.5 18.6 23.6 16.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.4 0.7
Total kapitalrentabilitet 8.4 6.8 28.4 47.3 46.8
Signatur
22.04.2013
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER
FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex