Obos Ulveseth Straumsfjellet As
Juridisk navn:  Obos Ulveseth Straumsfjellet As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22865500
Postboks 6666 Hammersborg Torg 1 Fax: 51778771
0129 Oslo 179 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 992637439
Aksjekapital: 550.000 NOK
Etableringsdato: 2/16/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Obos Bbl
Utvikling:
Omsetning  
  
-96.6%
Resultat  
  
-95.62%
Egenkapital  
  
-34.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 8.169.000 240.374.000 186.001.000 139.914.000 30.854.000
Resultat: 1.851.000 42.296.000 20.625.000 15.571.000 -3.074.000
Egenkapital: 91.485.000 140.151.000 107.430.000 91.808.000 -14.753.000
Regnskap for  Obos Ulveseth Straumsfjellet As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 8.169.000 240.374.000 186.001.000 139.914.000 30.854.000
Driftskostnader -6.349.000 -198.125.000 -165.426.000 -124.472.000 -30.824.000
Driftsresultat 1.820.000 42.249.000 20.575.000 15.443.000 31.000
Finansinntekter 30.000 47.000 50.000 129.000 121.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -3.226.000
Finans 30.000 47.000 50.000 129.000 -3.105.000
Resultat før skatt 1.851.000 42.296.000 20.625.000 15.571.000 -3.074.000
Skattekostnad -517.000 -9.575.000 -5.003.000 -4.311.000 830.000
Årsresultat 1.334.000 32.721.000 15.622.000 11.260.000 -2.244.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.650.000 0 42.680.000 1.333.000 5.644.000
Sum omløpsmidler 118.167.000 266.319.000 333.483.000 217.170.000 111.877.000
Sum eiendeler 119.817.000 266.319.000 376.163.000 218.503.000 117.521.000
Sum opptjent egenkapital 1.334.000 44.351.000 11.630.000 -3.992.000 -15.253.000
Sum egenkapital 91.485.000 140.151.000 107.430.000 91.808.000 -14.753.000
Sum langsiktig gjeld 0 13.245.000 3.670.000 0 91.971.000
Sum kortsiktig gjeld 28.332.000 112.923.000 265.063.000 126.695.000 40.303.000
Sum gjeld og egenkapital 119.817.000 266.319.000 376.163.000 218.503.000 117.521.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.169.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 240.374.000 186.001.000 139.914.000 30.854.000
Driftsinntekter 8.169.000 240.374.000 186.001.000 139.914.000 30.854.000
Varekostnad -6.349.000 -198.110.000 -165.426.000 -124.472.000 -30.824.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -15.000 0 0 0
Driftskostnader -6.349.000 -198.125.000 -165.426.000 -124.472.000 -30.824.000
Driftsresultat 1.820.000 42.249.000 20.575.000 15.443.000 31.000
Finansinntekter 30.000 47.000 50.000 129.000 121.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -3.226.000
Finans 30.000 47.000 50.000 129.000 -3.105.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.334.000 32.721.000 15.622.000 11.260.000 -2.244.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.650.000 0 0 1.333.000 5.644.000
Fast eiendom 0 0 42.680.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 42.680.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.650.000 0 42.680.000 1.333.000 5.644.000
Varebeholdning 98.977.000 16.696.000 0 55.573.000 62.044.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 241.068.000 323.921.000 149.397.000 23.121.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 19.190.000 8.554.000 9.562.000 12.200.000 26.712.000
Sum omløpsmidler 118.167.000 266.319.000 333.483.000 217.170.000 111.877.000
Sum eiendeler 119.817.000 266.319.000 376.163.000 218.503.000 117.521.000
Sum opptjent egenkapital 1.334.000 44.351.000 11.630.000 -3.992.000 -15.253.000
Sum egenkapital 91.485.000 140.151.000 107.430.000 91.808.000 -14.753.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 13.245.000 3.670.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 86.669.000 245.202.000 108.702.000 30.904.000
Sum langsiktig gjeld 0 13.245.000 3.670.000 0 91.971.000
Leverandørgjeld 356.000 18.154.000 11.762.000 9.894.000 1.105.000
Betalbar skatt 15.412.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.565.000 8.099.000 8.099.000 8.099.000 8.294.000
Sum kortsiktig gjeld 28.332.000 112.923.000 265.063.000 126.695.000 40.303.000
Sum gjeld og egenkapital 119.817.000 266.319.000 376.163.000 218.503.000 117.521.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 89.835.000 153.396.000 68.420.000 90.475.000 71.574.000
Likviditetsgrad 1 4.2 2.4 1.3 1.7 2.8
Likviditetsgrad 2 0.7 2.2 1.3 1.3 1.3
Soliditet 76.4 52.6 28.6 42.0 -12.6
Resultatgrad 22.3 17.6 11.1 11.0 0.1
Rentedekningsgrad 0.0
Gjeldsgrad 0.3 0.9 2.5 1.4 -9.0
Total kapitalrentabilitet 1.5 15.9 5.5 7.1 0.1
Signatur
10.04.2017
SIGNATUR
NERHEIM JORUNN
DANIELSEN ERIK
ULVESETH ATLE
ULVESETH INGER KRISTIN
Prokurister
10.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex