Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Oceanic As
Juridisk navn:  Oceanic As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Solavågsvegen 102 Solavågsvegen 102 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 920024335
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/17/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Eolus Vind Ab
Regnskapsfører: Hasund As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-23.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: -1.000 0
Egenkapital: 23.000 30.000
Regnskap for  Oceanic As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -1.000 0
Driftsresultat -1.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -1.000 0
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -1.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.000 0
Sum omløpsmidler 19.000 30.000
Sum eiendeler 23.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -1.000 0
Sum egenkapital 23.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 23.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.000 0
Driftskostnader -1.000 0
Driftsresultat -1.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -1.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.000 0
Sum anleggsmidler 4.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 1.000 0
Sum investeringer 0 5.000
Kasse, bank 18.000 25.000
Sum omløpsmidler 19.000 30.000
Sum eiendeler 23.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -1.000 0
Sum egenkapital 23.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 23.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.000 30.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet 1 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0
Total kapitalrentabilitet -4.3 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex