Oculus AS
Juridisk navn:  Oculus AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70145828
Ramsvika 59 Ramsvika 59 Fax:
6012 Ålesund 6012 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 976104811
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/1/1996 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Stette As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.37%
Resultat  
  
28.15%
Egenkapital  
  
25.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.904.000 1.790.000 2.007.000 2.567.000 1.871.000
Resultat: 997.000 778.000 687.000 1.311.000 588.000
Egenkapital: 2.344.000 1.866.000 1.621.000 1.398.000 783.000
Regnskap for  Oculus AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.904.000 1.790.000 2.007.000 2.567.000 1.871.000
Driftskostnader -907.000 -989.000 -1.319.000 -1.256.000 -1.283.000
Driftsresultat 996.000 801.000 687.000 1.311.000 587.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 -24.000 0 0 0
Finans 1.000 -23.000 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 997.000 778.000 687.000 1.311.000 588.000
Skattekostnad -219.000 -183.000 -164.000 -326.000 -157.000
Årsresultat 778.000 595.000 523.000 985.000 432.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 583.000 691.000 778.000 470.000 521.000
Sum omløpsmidler 2.438.000 1.904.000 1.523.000 1.810.000 958.000
Sum eiendeler 3.021.000 2.595.000 2.301.000 2.280.000 1.479.000
Sum opptjent egenkapital 2.314.000 1.836.000 1.591.000 1.368.000 683.000
Sum egenkapital 2.344.000 1.866.000 1.621.000 1.398.000 783.000
Sum langsiktig gjeld 32.000 30.000 24.000 32.000 31.000
Sum kortsiktig gjeld 646.000 699.000 657.000 850.000 665.000
Sum gjeld og egenkapital 3.022.000 2.595.000 2.302.000 2.280.000 1.479.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.904.000 1.790.000 2.007.000 2.567.000 1.762.000
Andre inntekter 0 0 0 0 110.000
Driftsinntekter 1.904.000 1.790.000 2.007.000 2.567.000 1.871.000
Varekostnad 0 -2.000 0 0 0
Lønninger -597.000 -603.000 -759.000 -924.000 -924.000
Avskrivning -108.000 -108.000 -134.000 -69.000 -107.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -202.000 -276.000 -426.000 -263.000 -252.000
Driftskostnader -907.000 -989.000 -1.319.000 -1.256.000 -1.283.000
Driftsresultat 996.000 801.000 687.000 1.311.000 587.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 -24.000 0 0 0
Finans 1.000 -23.000 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -350.000 -300.000 -300.000 -300.000
Årsresultat 778.000 595.000 523.000 985.000 432.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 583.000 691.000 754.000 446.000 497.000
Sum varige driftsmidler 583.000 691.000 754.000 446.000 497.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 24.000 24.000 24.000
Sum anleggsmidler 583.000 691.000 778.000 470.000 521.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 101.000 94.000 105.000 143.000 151.000
Andre fordringer 1.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.336.000 1.810.000 1.418.000 1.667.000 807.000
Sum omløpsmidler 2.438.000 1.904.000 1.523.000 1.810.000 958.000
Sum eiendeler 3.021.000 2.595.000 2.301.000 2.280.000 1.479.000
Sum opptjent egenkapital 2.314.000 1.836.000 1.591.000 1.368.000 683.000
Sum egenkapital 2.344.000 1.866.000 1.621.000 1.398.000 783.000
Sum avsetninger til forpliktelser 32.000 30.000 24.000 32.000 31.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 32.000 30.000 24.000 32.000 31.000
Leverandørgjeld 1.000 42.000 31.000 35.000 32.000
Betalbar skatt 218.000 176.000 173.000 325.000 144.000
Skyldig offentlige avgifter 64.000 65.000 69.000 88.000 90.000
Utbytte -300.000 -350.000 -300.000 -300.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 63.000 66.000 83.000 102.000 100.000
Sum kortsiktig gjeld 646.000 699.000 657.000 850.000 665.000
Sum gjeld og egenkapital 3.022.000 2.595.000 2.302.000 2.280.000 1.479.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.792.000 1.205.000 866.000 960.000 293.000
Likviditetsgrad 1 3.8 2.7 2.3 2.1 1.4
Likviditetsgrad 2 3.8 2.7 2.3 2.1 1.5
Soliditet 77.6 71.9 70.4 61.3 52.9
Resultatgrad 52.3 44.7 34.2 51.1 31.4
Rentedekningsgrad 33.4
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.4 0.6 0.9
Total kapitalrentabilitet 3 30.9 29.9 57.5 39.8
Signatur
06.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex