Odd Bjørvik AS
Juridisk navn:  Odd Bjørvik AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97771436
Brendeholten 36 Brendeholten 36 Fax: 57823800
6814 Førde 6814 Førde
Fylke: Kommune:
Vestland Sunnfjord
Org.nr: 937551215
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 7/1/1985 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-71.37%
Resultat  
  
-373.33%
Egenkapital  
  
-10.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 723.000 2.525.000 1.816.000 1.857.000 2.499.000
Resultat: -164.000 60.000 -5.000 -206.000 -42.000
Egenkapital: 1.109.000 1.241.000 1.203.000 1.212.000 1.373.000
Regnskap for  Odd Bjørvik AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 723.000 2.525.000 1.816.000 1.857.000 2.499.000
Driftskostnader -884.000 -2.457.000 -1.817.000 -2.064.000 -2.555.000
Driftsresultat -162.000 67.000 -1.000 -206.000 -55.000
Finansinntekter 4.000 -5.000 9.000 0 15.000
Finanskostnader -6.000 -2.000 -13.000 0 -1.000
Finans -2.000 -7.000 -4.000 0 14.000
Resultat før skatt -164.000 60.000 -5.000 -206.000 -42.000
Skattekostnad 32.000 -22.000 -4.000 45.000 24.000
Årsresultat -132.000 38.000 -9.000 -161.000 -18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 903.000 929.000 994.000 983.000 1.017.000
Sum omløpsmidler 721.000 805.000 867.000 907.000 1.057.000
Sum eiendeler 1.624.000 1.734.000 1.861.000 1.890.000 2.074.000
Sum opptjent egenkapital 1.009.000 1.141.000 1.103.000 1.112.000 1.273.000
Sum egenkapital 1.109.000 1.241.000 1.203.000 1.212.000 1.373.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 514.000 493.000 658.000 678.000 701.000
Sum gjeld og egenkapital 1.623.000 1.734.000 1.861.000 1.890.000 2.074.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 723.000 2.525.000 1.816.000 1.857.000 2.499.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 723.000 2.525.000 1.816.000 1.857.000 2.499.000
Varekostnad -245.000 -1.200.000 0 0 0
Lønninger -238.000 -830.000 -784.000 -763.000 -824.000
Avskrivning -57.000 -71.000 -56.000 -80.000 -120.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -339.000 -351.000 -291.000 -376.000 -484.000
Driftskostnader -884.000 -2.457.000 -1.817.000 -2.064.000 -2.555.000
Driftsresultat -162.000 67.000 -1.000 -206.000 -55.000
Finansinntekter 4.000 -5.000 9.000 0 15.000
Finanskostnader -6.000 -2.000 -13.000 0 -1.000
Finans -2.000 -7.000 -4.000 0 14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 18.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -132.000 38.000 -9.000 -161.000 -18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 132.000 101.000 123.000 127.000 81.000
Fast eiendom 714.000 741.000 768.000 778.000 803.000
Maskiner anlegg 56.000 76.000 51.000 0 28.000
Driftsløsøre 0 11.000 38.000 64.000 91.000
Sum varige driftsmidler 771.000 828.000 857.000 842.000 922.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 14.000 14.000 14.000
Sum anleggsmidler 903.000 929.000 994.000 983.000 1.017.000
Varebeholdning 20.000 25.000 30.000 35.000 35.000
Kundefordringer 33.000 118.000 240.000 236.000 267.000
Andre fordringer 59.000 0 1.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 609.000 663.000 597.000 636.000 755.000
Sum omløpsmidler 721.000 805.000 867.000 907.000 1.057.000
Sum eiendeler 1.624.000 1.734.000 1.861.000 1.890.000 2.074.000
Sum opptjent egenkapital 1.009.000 1.141.000 1.103.000 1.112.000 1.273.000
Sum egenkapital 1.109.000 1.241.000 1.203.000 1.212.000 1.373.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 168.000 89.000 100.000 137.000 136.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 25.000 36.000 106.000 96.000 116.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 322.000 369.000 451.000 445.000 450.000
Sum kortsiktig gjeld 514.000 493.000 658.000 678.000 701.000
Sum gjeld og egenkapital 1.623.000 1.734.000 1.861.000 1.890.000 2.074.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 207.000 312.000 209.000 229.000 356.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.6 1.3 1.3 1.5
Likviditetsgrad 2 1.4 1.6 1.3 1.3 1.5
Soliditet 68.3 71.6 64.6 64.1 66.2
Resultatgrad -22.4 2.7 -0.1 -11.1 -2.2
Rentedekningsgrad 33.5 -0.1 -40.0
Gjeldsgrad 0.5 0.4 0.5 0.6 0.5
Total kapitalrentabilitet -9.7 3.6 0.4 -10.9 -1.9
Signatur
20.03.2013
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex