Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Odd Fellow Huset AS
Juridisk navn:  Odd Fellow Huset AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95834714
Postboks 286 Storgata 32 Fax:
9600 Hammerfest 9600 Hammerfest
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Hammerfest 
Org.nr: 977296463
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/27/1997
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.02%
Resultat  
  
-44.03%
Egenkapital  
  
12.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 278.000 299.000 273.000 275.000 267.000
Resultat: 89.000 159.000 98.000 129.000 81.000
Egenkapital: 820.000 730.000 571.000 473.000 345.000
Regnskap for  Odd Fellow Huset AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 278.000 299.000 273.000 275.000 267.000
Driftskostnader -164.000 -113.000 -144.000 -110.000 -139.000
Driftsresultat 114.000 186.000 129.000 165.000 128.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000 0
Finanskostnader -26.000 -27.000 -31.000 -37.000 -48.000
Finans -25.000 -27.000 -30.000 -36.000 -48.000
Resultat før skatt 89.000 159.000 98.000 129.000 81.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 89.000 159.000 98.000 129.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.485.000 1.485.000 1.485.000 1.485.000 1.485.000
Sum omløpsmidler 292.000 186.000 152.000 168.000 158.000
Sum eiendeler 1.777.000 1.671.000 1.637.000 1.653.000 1.643.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 245.000
Sum egenkapital 820.000 730.000 571.000 473.000 345.000
Sum langsiktig gjeld 957.000 941.000 1.065.000 1.180.000 1.288.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 10.000
Sum gjeld og egenkapital 1.777.000 1.671.000 1.636.000 1.653.000 1.643.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 278.000 299.000 273.000 275.000 267.000
Driftsinntekter 278.000 299.000 273.000 275.000 267.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 -1.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -164.000 -113.000 -144.000 -109.000 -139.000
Driftskostnader -164.000 -113.000 -144.000 -110.000 -139.000
Driftsresultat 114.000 186.000 129.000 165.000 128.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000 0
Finanskostnader -26.000 -27.000 -31.000 -37.000 -48.000
Finans -25.000 -27.000 -30.000 -36.000 -48.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 89.000 159.000 98.000 129.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.478.000 1.478.000 1.478.000 1.478.000 1.478.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Sum varige driftsmidler 1.485.000 1.485.000 1.485.000 1.485.000 1.485.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.485.000 1.485.000 1.485.000 1.485.000 1.485.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 -5.000 14.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 292.000 191.000 138.000 168.000 144.000
Sum omløpsmidler 292.000 186.000 152.000 168.000 158.000
Sum eiendeler 1.777.000 1.671.000 1.637.000 1.653.000 1.643.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 245.000
Sum egenkapital 820.000 730.000 571.000 473.000 345.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 2.000
Sum langsiktig gjeld 957.000 941.000 1.065.000 1.180.000 1.288.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 7.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 10.000
Sum gjeld og egenkapital 1.777.000 1.671.000 1.636.000 1.653.000 1.643.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 292.000 186.000 152.000 168.000 148.000
Likviditetsgrad 1 15.8
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 15.9
Soliditet 46.1 43.7 34.9 28.6 21.0
Resultatgrad 4 62.2 47.3 60.0 47.9
Rentedekningsgrad 4.4 6.9 4.2 4.5 2.7
Gjeldsgrad 1.2 1.3 1.9 2.5 3.8
Total kapitalrentabilitet 6.5 11.1 7.9 10.0 7.8
Signatur
20.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.12.2011
STYRETS LEDER
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex