Odd Fellow Logene I Tromsø Fond For Utadrettet Sosial Virksomhet
Juridisk navn:  Odd Fellow Logene I Tromsø Fond For Utadrettet Sosial Virksomhet
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77684719
Postboks 1109 Storgata 118 Fax:
9261 Tromsø 9008 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 982073324
Aksjekapital: 750.000 NOK
Etableringsdato: 10/18/1999
Foretakstype: STI
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
14.29%
Egenkapital  
  
-0.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -6.000 -7.000 -12.000 -2.000 -3.000
Egenkapital: 777.000 783.000 790.000 802.000 805.000
Regnskap for  Odd Fellow Logene I Tromsø Fond For Utadrettet Sosial Virksomhet
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -29.000 -30.000 -35.000 -25.000 -15.000
Driftsresultat -29.000 -30.000 -35.000 -25.000 -15.000
Finansinntekter 23.000 23.000 23.000 23.000 12.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 23.000 23.000 23.000 23.000 12.000
Resultat før skatt -6.000 -7.000 -12.000 -2.000 -3.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 -7.000 -12.000 -2.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000
Sum omløpsmidler 27.000 33.000 40.000 52.000 55.000
Sum eiendeler 777.000 783.000 790.000 802.000 805.000
Sum opptjent egenkapital 27.000 33.000 40.000 52.000 55.000
Sum egenkapital 777.000 783.000 790.000 802.000 805.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 777.000 783.000 790.000 802.000 805.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -29.000 -30.000 -35.000 -25.000 -15.000
Driftskostnader -29.000 -30.000 -35.000 -25.000 -15.000
Driftsresultat -29.000 -30.000 -35.000 -25.000 -15.000
Finansinntekter 23.000 23.000 23.000 23.000 12.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 23.000 23.000 23.000 23.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 -7.000 -12.000 -2.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000
Sum anleggsmidler 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 23.000 23.000 23.000 23.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 11.000 18.000 30.000 43.000
Sum omløpsmidler 27.000 33.000 40.000 52.000 55.000
Sum eiendeler 777.000 783.000 790.000 802.000 805.000
Sum opptjent egenkapital 27.000 33.000 40.000 52.000 55.000
Sum egenkapital 777.000 783.000 790.000 802.000 805.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 777.000 783.000 790.000 802.000 805.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 27.000 33.000 40.000 52.000 55.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.8 -0.9 -1.5 -0.2 -0.4
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex