Oddvar Ekeberg As
Juridisk navn:  Oddvar Ekeberg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90654576
Rådhusveien 4 Rådhusveien 4 Fax:
1890 Rakkestad 1890 Rakkestad
Fylke: Kommune:
Viken Rakkestad
Org.nr: 916283849
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 10/27/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Abacus Økonomitjenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.28%
Resultat  
  
-14.75%
Egenkapital  
  
11.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 3.690.000 3.776.000 2.451.000 1.785.000 2.533.000
Resultat: 1.040.000 1.220.000 1.021.000 -45.000 269.000
Egenkapital: 2.578.000 2.317.000 1.650.000 1.089.000 1.132.000
Regnskap for  Oddvar Ekeberg As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 3.690.000 3.776.000 2.451.000 1.785.000 2.533.000
Driftskostnader -2.609.000 -2.680.000 -1.366.000 -1.767.000 -2.181.000
Driftsresultat 1.081.000 1.096.000 1.086.000 18.000 351.000
Finansinntekter 4.000 175.000 0 0 0
Finanskostnader -44.000 -50.000 -65.000 -62.000 -83.000
Finans -40.000 125.000 -65.000 -62.000 -83.000
Resultat før skatt 1.040.000 1.220.000 1.021.000 -45.000 269.000
Skattekostnad -229.000 -231.000 -208.000 2.000 -66.000
Årsresultat 811.000 989.000 812.000 -43.000 203.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.527.000 3.610.000 3.712.000 3.125.000 3.126.000
Sum omløpsmidler 874.000 507.000 264.000 80.000 215.000
Sum eiendeler 4.401.000 4.117.000 3.976.000 3.205.000 3.341.000
Sum opptjent egenkapital 2.548.000 2.287.000 1.620.000 1.059.000 1.102.000
Sum egenkapital 2.578.000 2.317.000 1.650.000 1.089.000 1.132.000
Sum langsiktig gjeld 797.000 1.344.000 1.794.000 1.854.000 1.938.000
Sum kortsiktig gjeld 1.026.000 457.000 532.000 261.000 271.000
Sum gjeld og egenkapital 4.401.000 4.118.000 3.976.000 3.204.000 3.341.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 594.000 1.014.000 614.000 1.766.000 2.533.000
Andre inntekter 3.096.000 2.762.000 1.837.000 19.000 0
Driftsinntekter 3.690.000 3.776.000 2.451.000 1.785.000 2.533.000
Varekostnad -50.000 -53.000 -27.000 -20.000 -38.000
Lønninger -1.043.000 -1.102.000 -487.000 -641.000 -890.000
Avskrivning -83.000 -83.000 -11.000 -56.000 -56.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.433.000 -1.442.000 -841.000 -1.050.000 -1.197.000
Driftskostnader -2.609.000 -2.680.000 -1.366.000 -1.767.000 -2.181.000
Driftsresultat 1.081.000 1.096.000 1.086.000 18.000 351.000
Finansinntekter 4.000 175.000 0 0 0
Finanskostnader -44.000 -50.000 -65.000 -62.000 -83.000
Finans -40.000 125.000 -65.000 -62.000 -83.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -550.000 -200.000 0 0
Årsresultat 811.000 989.000 812.000 -43.000 203.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 508.000 573.000 0 0 0
Driftsløsøre 18.000 37.000 638.000 51.000 107.000
Sum varige driftsmidler 527.000 610.000 638.000 51.000 107.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000.000 3.000.000 3.074.000 3.074.000 3.019.000
Sum anleggsmidler 3.527.000 3.610.000 3.712.000 3.125.000 3.126.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 20.000 28.000 22.000 5.000 28.000
Andre fordringer 124.000 161.000 19.000 9.000 59.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 730.000 318.000 224.000 65.000 128.000
Sum omløpsmidler 874.000 507.000 264.000 80.000 215.000
Sum eiendeler 4.401.000 4.117.000 3.976.000 3.205.000 3.341.000
Sum opptjent egenkapital 2.548.000 2.287.000 1.620.000 1.059.000 1.102.000
Sum egenkapital 2.578.000 2.317.000 1.650.000 1.089.000 1.132.000
Sum avsetninger til forpliktelser 34.000 44.000 53.000 0 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 797.000 1.344.000 1.794.000 1.854.000 1.938.000
Leverandørgjeld 32.000 18.000 0 1.000 7.000
Betalbar skatt 239.000 240.000 156.000 0 73.000
Skyldig offentlige avgifter 88.000 75.000 48.000 43.000 78.000
Utbytte -550.000 -200.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 117.000 124.000 128.000 217.000 114.000
Sum kortsiktig gjeld 1.026.000 457.000 532.000 261.000 271.000
Sum gjeld og egenkapital 4.401.000 4.118.000 3.976.000 3.204.000 3.341.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -152.000 50.000 -268.000 -181.000 -56.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.1 0.5 0.3 0.8
Likviditetsgrad 2 0.9 1.1 0.5 0.3 0.8
Soliditet 58.6 56.3 41.5 3 33.9
Resultatgrad 29.3 29.0 44.3 1 13.9
Rentedekningsgrad 24.6 21.9 16.7 0.3 4.2
Gjeldsgrad 0.7 0.8 1.4 1.9 2
Total kapitalrentabilitet 24.7 30.9 27.3 0.6 10.5
Signatur
16.10.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex