Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Oddvar Strand AS
Juridisk navn:  Oddvar Strand AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21387146
Takset Takset Fax:
6142 Eidså 6142 Eidså
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Vanylven
Org.nr: 988665312
Aksjekapital: 125.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/1/2005 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomiconsult As
Utvikling:
Omsetning  
  
-53.22%
Resultat  
  
304.68%
Egenkapital  
  
3.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 713.000 1.524.000 877.000 1.440.000 2.675.000
Resultat: 350.000 -171.000 569.000 -342.000 -782.000
Egenkapital: 3.104.000 2.991.000 3.123.000 2.583.000 3.066.000
Regnskap for  Oddvar Strand AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 713.000 1.524.000 877.000 1.440.000 2.675.000
Driftskostnader -799.000 -839.000 -779.000 -914.000 -728.000
Driftsresultat -86.000 685.000 99.000 526.000 1.948.000
Finansinntekter 387.000 1.000 545.000 0 -2.656.000
Finanskostnader 49.000 -857.000 -75.000 -867.000 -74.000
Finans 436.000 -856.000 470.000 -867.000 -2.730.000
Resultat før skatt 350.000 -171.000 569.000 -342.000 -782.000
Skattekostnad -6.000 0 -29.000 -141.000 -511.000
Årsresultat 345.000 -171.000 540.000 -483.000 -1.293.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.317.000 1.967.000 1.958.000 625.000 402.000
Sum omløpsmidler 1.067.000 1.258.000 1.402.000 2.224.000 3.829.000
Sum eiendeler 3.384.000 3.225.000 3.360.000 2.849.000 4.231.000
Sum opptjent egenkapital 2.390.000 2.278.000 2.409.000 1.869.000 2.352.000
Sum egenkapital 3.104.000 2.991.000 3.123.000 2.583.000 3.066.000
Sum langsiktig gjeld 78.000 0 0 2.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 202.000 233.000 237.000 264.000 1.161.000
Sum gjeld og egenkapital 3.384.000 3.225.000 3.360.000 2.849.000 4.232.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 713.000 1.344.000 877.000 1.440.000 2.675.000
Andre inntekter 0 180.000 0 0 0
Driftsinntekter 713.000 1.524.000 877.000 1.440.000 2.675.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -434.000 -522.000 -538.000 -539.000 -548.000
Avskrivning -6.000 -6.000 -4.000 -5.000 -11.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -359.000 -311.000 -237.000 -370.000 -169.000
Driftskostnader -799.000 -839.000 -779.000 -914.000 -728.000
Driftsresultat -86.000 685.000 99.000 526.000 1.948.000
Finansinntekter 387.000 1.000 545.000 0 -2.656.000
Finanskostnader 49.000 -857.000 -75.000 -867.000 -74.000
Finans 436.000 -856.000 470.000 -867.000 -2.730.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -300.000
Årsresultat 345.000 -171.000 540.000 -483.000 -1.293.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 592.000 575.000 161.000 161.000 161.000
Maskiner anlegg 3.000 9.000 16.000 0 0
Driftsløsøre 10.000 10.000 10.000 10.000 15.000
Sum varige driftsmidler 605.000 594.000 186.000 171.000 175.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.713.000 1.373.000 1.772.000 455.000 227.000
Sum anleggsmidler 2.317.000 1.967.000 1.958.000 625.000 402.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 622.000 583.000 10.000 0 247.000
Andre fordringer 77.000 132.000 999.000 112.000 245.000
Sum investeringer 0 0 0 0 1.888.000
Kasse, bank 368.000 543.000 393.000 2.112.000 1.450.000
Sum omløpsmidler 1.067.000 1.258.000 1.402.000 2.224.000 3.829.000
Sum eiendeler 3.384.000 3.225.000 3.360.000 2.849.000 4.231.000
Sum opptjent egenkapital 2.390.000 2.278.000 2.409.000 1.869.000 2.352.000
Sum egenkapital 3.104.000 2.991.000 3.123.000 2.583.000 3.066.000
Sum avsetninger til forpliktelser 78.000 0 0 2.000 5.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 128.000
Sum langsiktig gjeld 78.000 0 0 2.000 5.000
Leverandørgjeld 4.000 8.000 10.000 5.000 0
Betalbar skatt 0 0 31.000 144.000 479.000
Skyldig offentlige avgifter 46.000 70.000 38.000 44.000 193.000
Utbytte 0 0 0 0 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 152.000 156.000 158.000 71.000 61.000
Sum kortsiktig gjeld 202.000 233.000 237.000 264.000 1.161.000
Sum gjeld og egenkapital 3.384.000 3.225.000 3.360.000 2.849.000 4.232.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 865.000 1.025.000 1.165.000 1.960.000 2.668.000
Likviditetsgrad 1 5.3 5.4 5.9 8.4 3.3
Likviditetsgrad 2 5.3 5.4 5.9 8.5 3.3
Soliditet 91.7 92.8 92.9 90.7 72.4
Resultatgrad -12.1 44.9 11.3 36.5 72.8
Rentedekningsgrad 1.8 0.8 1.3 0.6 -9.6
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4
Total kapitalrentabilitet 8.9 21.3 19.2 18.5 -16.7
Signatur
30.08.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
30.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex