Oddveig Synnøve Aas Røe
Juridisk navn:  Oddveig Synnøve Aas Røe
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62480873
Røe Nedre Røe Nedre Fax: 62480873
2510 Tylldalen 2510 Tylldalen
Fylke: Kommune:
Innlandet Tynset
Org.nr: 970400214
Aksjekapital: 798 NOK
Etableringsdato: 3/12/1995
Foretakstype: ENK
Regnskapsfører: Vekstra Nord-Øst Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
12.92%
Resultat  
  
-104.27%
Egenkapital  
  
-6.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2011 2010 2009 2008 2007
Omsetning: 3.505.000 3.104.000 2.892.000 2.274.000 2.167.000
Resultat: -18.000 422.000 426.000 290.000 165.000
Egenkapital: 2.757.000 2.957.000 1.832.000 1.716.000 1.841.000
Regnskap for  Oddveig Synnøve Aas Røe
Resultat 2011 2010 2009 2008 2007
Driftsinntekter 3.505.000 3.104.000 2.892.000 2.274.000 2.167.000
Driftskostnader -3.535.000 -2.684.000 -2.467.000 -1.984.000 -2.001.000
Driftsresultat -31.000 421.000 426.000 290.000 166.000
Finansinntekter 17.000 2.000 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader -5.000 -1.000 0 -1.000 -2.000
Finans 12.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
Resultat før skatt -18.000 422.000 426.000 290.000 165.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -10.000 422.000 426.000 290.000 165.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 94.000 125.000 139.000 159.000 133.000
Sum omløpsmidler 3.260.000 3.333.000 2.101.000 1.852.000 1.997.000
Sum eiendeler 3.354.000 3.458.000 2.240.000 2.011.000 2.130.000
Sum opptjent egenkapital 2.757.000 2.957.000 1.832.000 1.716.000 1.841.000
Sum egenkapital 2.757.000 2.957.000 1.832.000 1.716.000 1.841.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 929.000 501.000 408.000 295.000 288.000
Sum gjeld og egenkapital 3.686.000 3.458.000 2.240.000 2.011.000 2.129.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.483.000 3.104.000 2.892.000 2.274.000 2.107.000
Andre inntekter 22.000 0 0 0 60.000
Driftsinntekter 3.505.000 3.104.000 2.892.000 2.274.000 2.167.000
Varekostnad -788.000 -77.000 -42.000 -119.000 -26.000
Lønninger -1.921.000 -1.855.000 -1.666.000 -1.367.000 -1.226.000
Avskrivning -18.000 -15.000 -20.000 -24.000 -26.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -805.000 -737.000 -738.000 -478.000 -723.000
Driftskostnader -3.535.000 -2.684.000 -2.467.000 -1.984.000 -2.001.000
Driftsresultat -31.000 421.000 426.000 290.000 166.000
Finansinntekter 17.000 2.000 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader -5.000 -1.000 0 -1.000 -2.000
Finans 12.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -10.000 422.000 426.000 290.000 165.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 94.000 102.000 111.000 121.000 81.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 23.000 28.000 38.000 52.000
Sum varige driftsmidler 94.000 125.000 139.000 159.000 133.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 94.000 125.000 139.000 159.000 133.000
Varebeholdning 0 3.000 3.000 4.000 0
Kundefordringer 2.326.000 3.305.000 1.972.000 1.535.000 1.788.000
Andre fordringer 0 0 15.000 82.000 67.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 934.000 25.000 111.000 232.000 142.000
Sum omløpsmidler 3.260.000 3.333.000 2.101.000 1.852.000 1.997.000
Sum eiendeler 3.354.000 3.458.000 2.240.000 2.011.000 2.130.000
Sum opptjent egenkapital 2.757.000 2.957.000 1.832.000 1.716.000 1.841.000
Sum egenkapital 2.757.000 2.957.000 1.832.000 1.716.000 1.841.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 882.000 47.000 20.000 8.000 41.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 35.000 204.000 157.000 88.000 69.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.000 250.000 231.000 199.000 178.000
Sum kortsiktig gjeld 929.000 501.000 408.000 295.000 288.000
Sum gjeld og egenkapital 3.686.000 3.458.000 2.240.000 2.011.000 2.129.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.331.000 2.832.000 1.693.000 1.557.000 1.709.000
Likviditetsgrad 1 3.5 6.7 5.1 6.3 6.9
Likviditetsgrad 2 3.6 6.7 5.2 6.3 7.0
Soliditet 74.8 85.5 81.8 85.3 86.5
Resultatgrad -0.9 13.6 14.7 12.8 7.7
Rentedekningsgrad -2.8 423.0 292.0 83.5
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -0.4 12.2 19.1 14.5 7.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2011
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2010
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2009
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex