Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Oen AS
Juridisk navn:  Oen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55931875
Ytrebygdsvegen 118 Ytrebygdsvegen 118 Fax: 55933200
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 944328785
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/21/1987
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomi Og Data As
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.35%
Resultat  
  
12.42%
Egenkapital  
  
5.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.001.000 1.306.000 163.000 352.000 663.000
Resultat: 344.000 306.000 -223.000 -543.000 -320.000
Egenkapital: 5.354.000 5.055.000 4.464.000 5.291.000 5.784.000
Regnskap for  Oen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.001.000 1.306.000 163.000 352.000 663.000
Driftskostnader -617.000 -953.000 -434.000 -847.000 -917.000
Driftsresultat 384.000 353.000 -271.000 -495.000 -254.000
Finansinntekter 21.000 6.000 100.000 19.000 37.000
Finanskostnader -61.000 -53.000 -52.000 -67.000 -103.000
Finans -40.000 -47.000 48.000 -48.000 -66.000
Resultat før skatt 344.000 306.000 -223.000 -543.000 -320.000
Skattekostnad -45.000 585.000 97.000 165.000 140.000
Årsresultat 300.000 891.000 -127.000 -378.000 -180.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.650.000 6.075.000 5.525.000 6.677.000 7.467.000
Sum omløpsmidler 3.527.000 742.000 1.514.000 1.392.000 1.513.000
Sum eiendeler 7.177.000 6.817.000 7.039.000 8.069.000 8.980.000
Sum opptjent egenkapital 5.254.000 4.955.000 4.364.000 5.191.000 5.684.000
Sum egenkapital 5.354.000 5.055.000 4.464.000 5.291.000 5.784.000
Sum langsiktig gjeld 1.756.000 1.597.000 2.417.000 2.648.000 2.922.000
Sum kortsiktig gjeld 66.000 166.000 157.000 130.000 274.000
Sum gjeld og egenkapital 7.176.000 6.818.000 7.038.000 8.069.000 8.980.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 150.000 210.000 79.000 268.000 579.000
Andre inntekter 851.000 1.096.000 84.000 84.000 84.000
Driftsinntekter 1.001.000 1.306.000 163.000 352.000 663.000
Varekostnad -71.000 -133.000 -54.000 -150.000 -415.000
Lønninger -219.000 -451.000 -113.000 -76.000 -79.000
Avskrivning -105.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -222.000 -369.000 -267.000 -621.000 -423.000
Driftskostnader -617.000 -953.000 -434.000 -847.000 -917.000
Driftsresultat 384.000 353.000 -271.000 -495.000 -254.000
Finansinntekter 21.000 6.000 100.000 19.000 37.000
Finanskostnader -61.000 -53.000 -52.000 -67.000 -103.000
Finans -40.000 -47.000 48.000 -48.000 -66.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 300.000 891.000 -127.000 -378.000 -180.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.729.000 3.972.000 3.115.000 2.794.000 2.787.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 921.000 1.023.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.650.000 4.995.000 3.115.000 2.794.000 2.787.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 1.080.000 2.409.000 3.882.000 4.680.000
Sum anleggsmidler 3.650.000 6.075.000 5.525.000 6.677.000 7.467.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 44.000 2.000 2.000 0
Andre fordringer 307.000 24.000 12.000 16.000 18.000
Sum investeringer 500.000 0 0 500.000 300.000
Kasse, bank 2.720.000 674.000 1.501.000 874.000 1.195.000
Sum omløpsmidler 3.527.000 742.000 1.514.000 1.392.000 1.513.000
Sum eiendeler 7.177.000 6.817.000 7.039.000 8.069.000 8.980.000
Sum opptjent egenkapital 5.254.000 4.955.000 4.364.000 5.191.000 5.684.000
Sum egenkapital 5.354.000 5.055.000 4.464.000 5.291.000 5.784.000
Sum avsetninger til forpliktelser 58.000 72.000 656.000 856.000 1.115.000
Gjeld til kredittinstitutt -59.000 -6.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.756.000 1.597.000 2.417.000 2.648.000 2.922.000
Leverandørgjeld 14.000 62.000 31.000 15.000 2.000
Betalbar skatt 58.000 0 103.000 94.000 250.000
Skyldig offentlige avgifter 35.000 71.000 15.000 12.000 13.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 19.000 38.000 8.000 8.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 66.000 166.000 157.000 130.000 274.000
Sum gjeld og egenkapital 7.176.000 6.818.000 7.038.000 8.069.000 8.980.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.461.000 576.000 1.357.000 1.262.000 1.239.000
Likviditetsgrad 1 53.4 4.5 9.6 10.7 5.5
Likviditetsgrad 2 53.4 4.5 9.6 10.7 5.6
Soliditet 74.6 74.1 63.4 65.6 64.4
Resultatgrad 38.4 2 -166.3 -140.6 -38.3
Rentedekningsgrad 6.3 6.7 -5.2 -7.4 -2.1
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.6 0.5 0.6
Total kapitalrentabilitet 5.6 5.3 -2.4 -5.9 -2.4
Signatur
31.08.2017
STYRETS LEDER ALENE. TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
31.08.2017
PROKURA
OEN KJELL MAGNUS
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex