Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Offshore Ingeniørkompetanse AS
Juridisk navn:  Offshore Ingeniørkompetanse AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51626272
Fengjeveien 4 Fengjeveien 4 Fax:
4332 Figgjo 4332 Figgjo
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes
Org.nr: 979997302
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/22/1998
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
14587.5%
Resultat  
  
346.78%
Egenkapital  
  
17.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 1.159.000 -8.000 2.168.000 2.254.000 2.390.000
Resultat: 881.000 -357.000 692.000 562.000 536.000
Egenkapital: 5.027.000 4.268.000 4.626.000 4.116.000 3.714.000
Regnskap for  Offshore Ingeniørkompetanse AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 1.159.000 -8.000 2.168.000 2.254.000 2.390.000
Driftskostnader -219.000 -259.000 -1.323.000 -1.519.000 -1.715.000
Driftsresultat 939.000 -267.000 844.000 735.000 676.000
Finansinntekter 0 0 6.000 3.000 0
Finanskostnader -59.000 -90.000 -158.000 -176.000 -140.000
Finans -59.000 -90.000 -152.000 -173.000 -140.000
Resultat før skatt 881.000 -357.000 692.000 562.000 536.000
Skattekostnad -122.000 0 -182.000 -160.000 -160.000
Årsresultat 759.000 -357.000 510.000 402.000 375.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.682.000 6.307.000 5.791.000 4.898.000 3.968.000
Sum omløpsmidler 1.794.000 1.055.000 1.779.000 2.344.000 3.042.000
Sum eiendeler 8.476.000 7.362.000 7.570.000 7.242.000 7.010.000
Sum opptjent egenkapital 4.927.000 4.169.000 4.526.000 4.016.000 3.614.000
Sum egenkapital 5.027.000 4.268.000 4.626.000 4.116.000 3.714.000
Sum langsiktig gjeld 2.350.000 2.400.000 2.511.000 2.675.000 2.841.000
Sum kortsiktig gjeld 1.098.000 804.000 433.000 450.000 455.000
Sum gjeld og egenkapital 8.475.000 7.473.000 7.570.000 7.241.000 7.010.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.135.000 -8.000 2.168.000 2.263.000 2.371.000
Andre inntekter 24.000 0 0 -9.000 19.000
Driftsinntekter 1.159.000 -8.000 2.168.000 2.254.000 2.390.000
Varekostnad 0 0 0 -10.000 -29.000
Lønninger -25.000 -29.000 -660.000 -660.000 -723.000
Avskrivning 0 0 0 -45.000 -69.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -194.000 -230.000 -663.000 -804.000 -894.000
Driftskostnader -219.000 -259.000 -1.323.000 -1.519.000 -1.715.000
Driftsresultat 939.000 -267.000 844.000 735.000 676.000
Finansinntekter 0 0 6.000 3.000 0
Finanskostnader -59.000 -90.000 -158.000 -176.000 -140.000
Finans -59.000 -90.000 -152.000 -173.000 -140.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 759.000 -357.000 510.000 402.000 375.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.115.000 2.115.000 2.115.000 2.115.000 2.115.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 -8.000 34.000
Sum varige driftsmidler 2.115.000 2.115.000 2.115.000 2.107.000 2.149.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.567.000 4.192.000 3.676.000 2.790.000 1.818.000
Sum anleggsmidler 6.682.000 6.307.000 5.791.000 4.898.000 3.968.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 401.000 0 209.000 226.000 172.000
Andre fordringer 0 67.000 62.000 420.000 165.000
Sum investeringer 737.000 864.000 1.189.000 1.473.000 1.473.000
Kasse, bank 655.000 124.000 319.000 224.000 1.232.000
Sum omløpsmidler 1.794.000 1.055.000 1.779.000 2.344.000 3.042.000
Sum eiendeler 8.476.000 7.362.000 7.570.000 7.242.000 7.010.000
Sum opptjent egenkapital 4.927.000 4.169.000 4.526.000 4.016.000 3.614.000
Sum egenkapital 5.027.000 4.268.000 4.626.000 4.116.000 3.714.000
Sum avsetninger til forpliktelser 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.350.000 2.400.000 2.511.000 2.675.000 2.841.000
Leverandørgjeld 282.000 299.000 18.000 0 7.000
Betalbar skatt 122.000 0 182.000 160.000 160.000
Skyldig offentlige avgifter 140.000 7.000 172.000 167.000 159.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 555.000 498.000 60.000 124.000 129.000
Sum kortsiktig gjeld 1.098.000 804.000 433.000 450.000 455.000
Sum gjeld og egenkapital 8.475.000 7.473.000 7.570.000 7.241.000 7.010.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 696.000 251.000 1.346.000 1.894.000 2.587.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.3 4.1 5.2 6.7
Likviditetsgrad 2 1.6 1.3 4.2 5.3 6.7
Soliditet 59.3 57.1 61.1 56.8 53.0
Resultatgrad 8 3337.5 38.9 32.6 28.3
Rentedekningsgrad 15.9 5.4 4.2 4.8
Gjeldsgrad 0.7 0.8 0.6 0.8 0.9
Total kapitalrentabilitet 11.1 -3.6 11.2 10.2 9.6
Signatur
27.12.2012
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG
LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex