Oftedal Finans AS
Juridisk navn:  Oftedal Finans AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98291093
Åvegen 31 Åvegen 31 Fax:
4100 Jørpeland 4100 Jørpeland
Fylke: Kommune:
Rogaland Strand
Org.nr: 994318357
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/18/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisjon Ryfylke As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-109.18%
Egenkapital  
  
-5.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -19.000 207.000 -5.000 -155.000 -6.000
Egenkapital: 312.000 331.000 425.000 430.000 584.000
Regnskap for  Oftedal Finans AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -7.000 -8.000 -5.000 -5.000 -6.000
Driftsresultat -7.000 -8.000 -5.000 -5.000 -6.000
Finansinntekter 0 490.000 0 0 0
Finanskostnader -13.000 -275.000 0 -150.000 0
Finans -13.000 215.000 0 -150.000 0
Resultat før skatt -19.000 207.000 -5.000 -155.000 -6.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -19.000 207.000 -5.000 -155.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 130.000 130.000 440.000 440.000 590.000
Sum omløpsmidler 182.000 501.000 84.000 89.000 148.000
Sum eiendeler 312.000 631.000 524.000 529.000 738.000
Sum opptjent egenkapital 212.000 231.000 25.000 30.000 184.000
Sum egenkapital 312.000 331.000 425.000 430.000 584.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 300.000 100.000 100.000 154.000
Sum gjeld og egenkapital 312.000 631.000 525.000 530.000 738.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -8.000 -5.000 -5.000 -6.000
Driftskostnader -7.000 -8.000 -5.000 -5.000 -6.000
Driftsresultat -7.000 -8.000 -5.000 -5.000 -6.000
Finansinntekter 0 490.000 0 0 0
Finanskostnader -13.000 -275.000 0 -150.000 0
Finans -13.000 215.000 0 -150.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -19.000 207.000 -5.000 -155.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 130.000 130.000 440.000 440.000 590.000
Sum anleggsmidler 130.000 130.000 440.000 440.000 590.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 150.000 53.000 53.000 26.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 32.000 449.000 32.000 64.000 148.000
Sum omløpsmidler 182.000 501.000 84.000 89.000 148.000
Sum eiendeler 312.000 631.000 524.000 529.000 738.000
Sum opptjent egenkapital 212.000 231.000 25.000 30.000 184.000
Sum egenkapital 312.000 331.000 425.000 430.000 584.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 300.000 100.000 100.000 154.000
Sum kortsiktig gjeld 0 300.000 100.000 100.000 154.000
Sum gjeld og egenkapital 312.000 631.000 525.000 530.000 738.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 182.000 201.000 -16.000 -11.000 -6.000
Likviditetsgrad 1 1.7 0.8 0.9 1.0
Likviditetsgrad 2 0 1.7 0.8 0.9 1.0
Soliditet 1 52.5 8 81.1 79.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.5
Gjeldsgrad 0 0.9 0.2 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet -2.2 76.4 -0.9 -0.8
Signatur
18.07.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex