Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ohtech AS
Juridisk navn:  Ohtech AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90997653
Karlslia 7 Karlslia 7 Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 990867763
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/2/2007 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Bv As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.66%
Resultat  
  
8.5%
Egenkapital  
  
34.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.180.000 2.103.000 601.000 1.137.000 1.884.000
Resultat: 970.000 894.000 -410.000 299.000 638.000
Egenkapital: 2.119.000 1.574.000 1.295.000 1.705.000 1.637.000
Regnskap for  Ohtech AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.180.000 2.103.000 601.000 1.137.000 1.884.000
Driftskostnader -1.212.000 -1.220.000 -1.020.000 -862.000 -1.268.000
Driftsresultat 968.000 883.000 -419.000 275.000 615.000
Finansinntekter 9.000 13.000 15.000 25.000 32.000
Finanskostnader -7.000 -1.000 -6.000 -1.000 -8.000
Finans 2.000 12.000 9.000 24.000 24.000
Resultat før skatt 970.000 894.000 -410.000 299.000 638.000
Skattekostnad -225.000 -116.000 0 -90.000 -181.000
Årsresultat 745.000 779.000 -410.000 208.000 458.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.000 22.000 0 23.000 81.000
Sum omløpsmidler 2.819.000 2.717.000 1.745.000 1.966.000 2.004.000
Sum eiendeler 2.836.000 2.739.000 1.745.000 1.989.000 2.085.000
Sum opptjent egenkapital 2.019.000 1.474.000 1.195.000 1.605.000 1.537.000
Sum egenkapital 2.119.000 1.574.000 1.295.000 1.705.000 1.637.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 717.000 1.165.000 450.000 283.000 448.000
Sum gjeld og egenkapital 2.836.000 2.739.000 1.745.000 1.988.000 2.085.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.180.000 2.103.000 601.000 1.137.000 1.884.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.180.000 2.103.000 601.000 1.137.000 1.884.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -882.000 -791.000 -879.000 -697.000 -981.000
Avskrivning 0 0 -23.000 -58.000 -58.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -330.000 -429.000 -118.000 -107.000 -229.000
Driftskostnader -1.212.000 -1.220.000 -1.020.000 -862.000 -1.268.000
Driftsresultat 968.000 883.000 -419.000 275.000 615.000
Finansinntekter 9.000 13.000 15.000 25.000 32.000
Finanskostnader -7.000 -1.000 -6.000 -1.000 -8.000
Finans 2.000 12.000 9.000 24.000 24.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -500.000 0 0 0
Årsresultat 745.000 779.000 -410.000 208.000 458.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 23.000 81.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 23.000 81.000
Sum finansielle anleggsmidler 17.000 22.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 17.000 22.000 0 23.000 81.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 530.000 492.000 316.000 97.000 401.000
Andre fordringer 0 0 0 3.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.288.000 2.225.000 1.428.000 1.866.000 1.586.000
Sum omløpsmidler 2.819.000 2.717.000 1.745.000 1.966.000 2.004.000
Sum eiendeler 2.836.000 2.739.000 1.745.000 1.989.000 2.085.000
Sum opptjent egenkapital 2.019.000 1.474.000 1.195.000 1.605.000 1.537.000
Sum egenkapital 2.119.000 1.574.000 1.295.000 1.705.000 1.637.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 10.000 17.000 0 6.000 6.000
Betalbar skatt 225.000 116.000 0 90.000 181.000
Skyldig offentlige avgifter 162.000 270.000 156.000 85.000 136.000
Utbytte -200.000 -500.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 120.000 262.000 293.000 103.000 126.000
Sum kortsiktig gjeld 717.000 1.165.000 450.000 283.000 448.000
Sum gjeld og egenkapital 2.836.000 2.739.000 1.745.000 1.988.000 2.085.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.102.000 1.552.000 1.295.000 1.683.000 1.556.000
Likviditetsgrad 1 3.9 2.3 3.9 6.9 4.5
Likviditetsgrad 2 3.9 2.3 3.9 7.0 4.5
Soliditet 74.7 57.5 74.2 85.8 78.5
Resultatgrad 44.4 4 -69.7 24.2 32.6
Rentedekningsgrad 138.3 8 -69.8 300.0 80.9
Gjeldsgrad 0.3 0.7 0.3 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 34.4 32.7 -23.2 15.1 31.0
Signatur
12.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex