Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ojm AS
Juridisk navn:  Ojm AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tyinvegen 3030 Tyinvegen 3030 Fax:
2967 Lomen 2967 Lomen
Fylke: Kommune:
Innlandet Vestre Slidre
Org.nr: 989219944
Aksjekapital: 1.701.400 NOK
Etableringsdato: 12/22/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Valdresrevisorene As
Regnskapsfører: Slidre Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
2.94%
Resultat  
  
-78.78%
Egenkapital  
  
7.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.750.000 1.700.000 1.550.000 5.000 0
Resultat: 512.000 2.413.000 1.193.000 86.000 120.000
Egenkapital: 6.256.000 5.839.000 3.700.000 5.766.000 5.680.000
Regnskap for  Ojm AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.750.000 1.700.000 1.550.000 5.000 0
Driftskostnader -1.369.000 -616.000 -488.000 -50.000 -23.000
Driftsresultat 380.000 1.085.000 1.062.000 -45.000 -23.000
Finansinntekter 132.000 1.336.000 137.000 131.000 144.000
Finanskostnader 0 -8.000 -5.000 0 0
Finans 132.000 1.328.000 132.000 131.000 144.000
Resultat før skatt 512.000 2.413.000 1.193.000 86.000 120.000
Skattekostnad -94.000 -274.000 -261.000 0 -1.000
Årsresultat 418.000 2.139.000 932.000 86.000 119.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.311.000 3.319.000 3.330.000 4.090.000 4.018.000
Sum omløpsmidler 3.827.000 3.842.000 2.685.000 1.849.000 1.743.000
Sum eiendeler 7.138.000 7.161.000 6.015.000 5.939.000 5.761.000
Sum opptjent egenkapital 4.555.000 4.137.000 1.998.000 1.066.000 980.000
Sum egenkapital 6.256.000 5.839.000 3.700.000 5.766.000 5.680.000
Sum langsiktig gjeld 511.000 493.000 1.980.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 370.000 829.000 336.000 173.000 81.000
Sum gjeld og egenkapital 7.137.000 7.160.000 6.015.000 5.939.000 5.761.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.750.000 1.700.000 1.550.000 5.000 0
Driftsinntekter 1.750.000 1.700.000 1.550.000 5.000 0
Varekostnad -1.281.000 -566.000 -409.000 0 0
Lønninger 0 0 -20.000 0 0
Avskrivning -8.000 -11.000 -16.000 -11.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -80.000 -39.000 -43.000 -39.000 -17.000
Driftskostnader -1.369.000 -616.000 -488.000 -50.000 -23.000
Driftsresultat 380.000 1.085.000 1.062.000 -45.000 -23.000
Finansinntekter 132.000 1.336.000 137.000 131.000 144.000
Finanskostnader 0 -8.000 -5.000 0 0
Finans 132.000 1.328.000 132.000 131.000 144.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 418.000 2.139.000 932.000 86.000 119.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 7.000 15.000 26.000 42.000 13.000
Sum varige driftsmidler 7.000 15.000 26.000 42.000 13.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.304.000 3.304.000 3.304.000 4.048.000 4.005.000
Sum anleggsmidler 3.311.000 3.319.000 3.330.000 4.090.000 4.018.000
Varebeholdning 1.524.000 2.105.000 1.837.000 1.783.000 1.507.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.303.000 1.737.000 849.000 66.000 236.000
Sum omløpsmidler 3.827.000 3.842.000 2.685.000 1.849.000 1.743.000
Sum eiendeler 7.138.000 7.161.000 6.015.000 5.939.000 5.761.000
Sum opptjent egenkapital 4.555.000 4.137.000 1.998.000 1.066.000 980.000
Sum egenkapital 6.256.000 5.839.000 3.700.000 5.766.000 5.680.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 511.000 493.000 1.980.000 0 0
Leverandørgjeld 276.000 555.000 72.000 173.000 80.000
Betalbar skatt 94.000 274.000 261.000 0 1.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 4.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 370.000 829.000 336.000 173.000 81.000
Sum gjeld og egenkapital 7.137.000 7.160.000 6.015.000 5.939.000 5.761.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.457.000 3.013.000 2.349.000 1.676.000 1.662.000
Likviditetsgrad 1 10. 4.6 8 10.7 21.5
Likviditetsgrad 2 6.2 2.1 2.5 0.4 3.0
Soliditet 87.7 81.5 61.5 97.1 98.6
Resultatgrad 21.7 63.8 68.5 -900.0
Rentedekningsgrad 135.6 212.4
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.6 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 7.2 33.8 19.9 1.4 2.1
Signatur
18.07.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
18.07.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex