Ojm Eiendom As
Juridisk navn:  Ojm Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Vallermyrvegen 163 Vallermyrvegen 163 Fax:
3946 Porsgrunn 3946 Porsgrunn
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Porsgrunn
Org.nr: 920733859
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/16/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Egeland Accounting As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 141.000
Resultat: 10.000
Egenkapital: 1.541.000
Regnskap for  Ojm Eiendom As
Resultat 2018
Driftsinntekter 141.000
Driftskostnader -131.000
Driftsresultat 10.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 10.000
Skattekostnad -5.000
Årsresultat 4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.502.000
Sum omløpsmidler 103.000
Sum eiendeler 1.605.000
Sum opptjent egenkapital 1.491.000
Sum egenkapital 1.541.000
Sum langsiktig gjeld 6.000
Sum kortsiktig gjeld 59.000
Sum gjeld og egenkapital 1.606.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 141.000
Driftsinntekter 141.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning -86.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -45.000
Driftskostnader -131.000
Driftsresultat 10.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 71.000
Fast eiendom 1.432.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 1.432.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 1.502.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 4.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 100.000
Sum omløpsmidler 103.000
Sum eiendeler 1.605.000
Sum opptjent egenkapital 1.491.000
Sum egenkapital 1.541.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 6.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 9.000
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 50.000
Sum kortsiktig gjeld 59.000
Sum gjeld og egenkapital 1.606.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 44.000
Likviditetsgrad 1 1.7
Likviditetsgrad 2 1.7
Soliditet 9
Resultatgrad 7.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet 0.6
Signatur
17.04.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex