Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ojm Holding As
Juridisk navn:  Ojm Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Abelnes 18B Abelnes 18B Fax:
4404 Flekkefjord 4404 Flekkefjord
Fylke: Kommune:
Agder Flekkefjord
Org.nr: 918101314
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/11/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: 0 0
Egenkapital: 24.000 24.000
Regnskap for  Ojm Holding As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader 0 0
Driftsresultat 0 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 0 0
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 300.000 300.000
Sum omløpsmidler 4.000 4.000
Sum eiendeler 304.000 304.000
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 24.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 280.000 280.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 304.000 304.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader 0 0
Driftskostnader 0 0
Driftsresultat 0 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 300.000 300.000
Sum anleggsmidler 300.000 300.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 4.000 4.000
Sum omløpsmidler 4.000 4.000
Sum eiendeler 304.000 304.000
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 24.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 280.000 280.000
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 304.000 304.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.000 4.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet 7.9 7.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 11.7 11.7
Total kapitalrentabilitet 0 0
Signatur
22.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
28.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex