Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ojm Service As
Juridisk navn:  Ojm Service As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kårvåg Kårvåg Fax:
6530 Averøy 6530 Averøy
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Averøy
Org.nr: 911667142
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/31/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Meese As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
20%
Egenkapital  
  
-41.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -12.000 -15.000 -19.000 0 -18.000
Egenkapital: -34.000 -24.000 -12.000 3.000 3.000
Regnskap for  Ojm Service As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -12.000 -14.000 -18.000 0 -18.000
Driftsresultat -12.000 -15.000 -19.000 0 -18.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -12.000 -15.000 -19.000 0 -18.000
Skattekostnad 2.000 3.000 3.000 0 5.000
Årsresultat -10.000 -12.000 -15.000 0 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.000 30.000 39.000 48.000 48.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 19.000 30.000 39.000 48.000 48.000
Sum opptjent egenkapital -64.000 -54.000 -42.000 -27.000 -27.000
Sum egenkapital -34.000 -24.000 -12.000 3.000 3.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 54.000 54.000 51.000 45.000 45.000
Sum gjeld og egenkapital 20.000 30.000 39.000 48.000 48.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -12.000 -12.000 -12.000 0 -12.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -2.000 -6.000 0 -6.000
Driftskostnader -12.000 -14.000 -18.000 0 -18.000
Driftsresultat -12.000 -15.000 -19.000 0 -18.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -10.000 -12.000 -15.000 0 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 18.000 16.000 13.000 10.000 10.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.000 13.000 26.000 38.000 38.000
Sum varige driftsmidler 1.000 13.000 26.000 38.000 38.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 19.000 30.000 39.000 48.000 48.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 19.000 30.000 39.000 48.000 48.000
Sum opptjent egenkapital -64.000 -54.000 -42.000 -27.000 -27.000
Sum egenkapital -34.000 -24.000 -12.000 3.000 3.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 54.000 54.000 51.000 45.000 45.000
Sum kortsiktig gjeld 54.000 54.000 51.000 45.000 45.000
Sum gjeld og egenkapital 20.000 30.000 39.000 48.000 48.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -54.000 -54.000 -51.000 -45.000 -45.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet -30.8 6.3 6.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.6 -2.3 -4.3 15.0 15.0
Total kapitalrentabilitet -48.7 0.0 -37.5
Signatur
20.03.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex