Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ojma Holding As
Juridisk navn:  Ojma Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Skåtamyra 50 Skåtamyra 50 Fax:
6010 Ålesund 6010 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 818633262
Aksjekapital: 40.000 NOK
Etableringsdato: 2/13/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jek Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
510%
Egenkapital  
  
144.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: 61.000 10.000
Egenkapital: 115.000 47.000
Regnskap for  Ojma Holding As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -11.000 -7.000
Driftsresultat -11.000 -7.000
Finansinntekter 83.000 22.000
Finanskostnader -10.000 -5.000
Finans 73.000 17.000
Resultat før skatt 61.000 10.000
Skattekostnad -7.000 -2.000
Årsresultat 54.000 7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.210.000 1.109.000
Sum omløpsmidler 15.000 33.000
Sum eiendeler 1.225.000 1.142.000
Sum opptjent egenkapital 75.000 7.000
Sum egenkapital 115.000 47.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.110.000 1.095.000
Sum gjeld og egenkapital 1.225.000 1.142.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -7.000
Driftskostnader -11.000 -7.000
Driftsresultat -11.000 -7.000
Finansinntekter 83.000 22.000
Finanskostnader -10.000 -5.000
Finans 73.000 17.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 54.000 7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.210.000 1.109.000
Sum anleggsmidler 1.210.000 1.109.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 15.000 33.000
Sum omløpsmidler 15.000 33.000
Sum eiendeler 1.225.000 1.142.000
Sum opptjent egenkapital 75.000 7.000
Sum egenkapital 115.000 47.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 7.000 2.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.102.000 1.092.000
Sum kortsiktig gjeld 1.110.000 1.095.000
Sum gjeld og egenkapital 1.225.000 1.142.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.095.000 -1.062.000
Likviditetsgrad 1 0 0
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet 9.4 4.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -1.1 -1.4
Gjeldsgrad 9.7 23.3
Total kapitalrentabilitet 5.9 1.3
Signatur
01.03.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
01.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex