Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ok Vatnøy AS
Juridisk navn:  Ok Vatnøy AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kvassnesvegen 48 Kvassnesvegen 48 Fax:
5914 Isdalstø 5914 Isdalstø
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 993110477
Aksjekapital: 1.100.000 NOK
Etableringsdato: 9/19/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Kemax Økonomi Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-6.67%
Egenkapital  
  
-19.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -16.000 -15.000 -12.000 -15.000 -14.000
Egenkapital: 6.631.000 8.246.000 9.661.000 10.374.000 10.388.000
Regnskap for  Ok Vatnøy AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -16.000 -15.000 -12.000 -15.000 -14.000
Driftsresultat -16.000 -15.000 -12.000 -15.000 -14.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -16.000 -15.000 -12.000 -15.000 -14.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -16.000 -15.000 -12.000 -15.000 -14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.180.000 7.880.000 9.280.000 9.980.000 9.980.000
Sum omløpsmidler 501.000 416.000 382.000 394.000 409.000
Sum eiendeler 6.681.000 8.296.000 9.662.000 10.374.000 10.389.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 6.631.000 8.246.000 9.661.000 10.374.000 10.388.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 50.000 50.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 6.681.000 8.296.000 9.661.000 10.374.000 10.388.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.000 -15.000 -12.000 -15.000 -14.000
Driftskostnader -16.000 -15.000 -12.000 -15.000 -14.000
Driftsresultat -16.000 -15.000 -12.000 -15.000 -14.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -16.000 -15.000 -12.000 -15.000 -14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 6.180.000 7.880.000 9.280.000 9.980.000 9.980.000
Sum anleggsmidler 6.180.000 7.880.000 9.280.000 9.980.000 9.980.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 154.000 54.000 5.000 5.000 6.000
Sum omløpsmidler 501.000 416.000 382.000 394.000 409.000
Sum eiendeler 6.681.000 8.296.000 9.662.000 10.374.000 10.389.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 6.631.000 8.246.000 9.661.000 10.374.000 10.388.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 50.000 50.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 50.000 50.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 6.681.000 8.296.000 9.661.000 10.374.000 10.388.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 451.000 366.000 382.000 394.000 409.000
Likviditetsgrad 1 1 8.3
Likviditetsgrad 2 1 8.3 0 0 0.0
Soliditet 99.3 99.4 1 1 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.2 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1
Signatur
15.12.2008
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex