Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Okj Transport As
Juridisk navn:  Okj Transport As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78458400
Njordveien 20 Njordveien 20 Fax: 78459224
9550 Øksfjord 9550 Øksfjord
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Loppa
Org.nr: 961418143
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 42
Etableringsdato: 7/7/1991 1
Foretakstype: AS
Revisor: Enter Revisjon Finnmark As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.06%
Resultat  
  
3853.33%
Egenkapital  
  
85.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 26.628.000 25.107.000 18.424.000 14.506.000 13.590.000
Resultat: 2.965.000 75.000 -1.134.000 868.000 -90.000
Egenkapital: 5.673.000 3.062.000 2.987.000 4.121.000 3.466.000
Regnskap for  Okj Transport As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 26.628.000 25.107.000 18.424.000 14.506.000 13.590.000
Driftskostnader -23.666.000 -24.981.000 -19.835.000 -13.942.000 -13.794.000
Driftsresultat 2.963.000 125.000 -1.411.000 566.000 -206.000
Finansinntekter 27.000 321.000 295.000 332.000 142.000
Finanskostnader -24.000 -372.000 -18.000 -28.000 -27.000
Finans 3.000 -51.000 277.000 304.000 115.000
Resultat før skatt 2.965.000 75.000 -1.134.000 868.000 -90.000
Skattekostnad -354.000 0 0 -213.000 94.000
Årsresultat 2.611.000 75.000 -1.134.000 656.000 4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.161.000 1.078.000 1.000.000 1.041.000 565.000
Sum omløpsmidler 7.620.000 4.821.000 5.528.000 4.632.000 4.775.000
Sum eiendeler 8.781.000 5.899.000 6.528.000 5.673.000 5.340.000
Sum opptjent egenkapital 5.573.000 2.962.000 2.887.000 4.021.000 3.366.000
Sum egenkapital 5.673.000 3.062.000 2.987.000 4.121.000 3.466.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.108.000 2.838.000 3.542.000 1.552.000 1.874.000
Sum gjeld og egenkapital 8.781.000 5.900.000 6.529.000 5.673.000 5.340.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.597.000 25.079.000 18.377.000 14.310.000 13.454.000
Andre inntekter 31.000 28.000 46.000 196.000 136.000
Driftsinntekter 26.628.000 25.107.000 18.424.000 14.506.000 13.590.000
Varekostnad -2.842.000 -4.060.000 -3.728.000 -2.042.000 -2.738.000
Lønninger -9.595.000 -9.586.000 -6.708.000 -4.801.000 -4.449.000
Avskrivning -91.000 -119.000 -170.000 -165.000 -146.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.138.000 -11.216.000 -9.229.000 -6.934.000 -6.461.000
Driftskostnader -23.666.000 -24.981.000 -19.835.000 -13.942.000 -13.794.000
Driftsresultat 2.963.000 125.000 -1.411.000 566.000 -206.000
Finansinntekter 27.000 321.000 295.000 332.000 142.000
Finanskostnader -24.000 -372.000 -18.000 -28.000 -27.000
Finans 3.000 -51.000 277.000 304.000 115.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.611.000 75.000 -1.134.000 656.000 4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 200.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 27.000 70.000 0 0 0
Driftsløsøre 219.000 148.000 198.000 323.000 365.000
Sum varige driftsmidler 246.000 218.000 198.000 323.000 365.000
Sum finansielle anleggsmidler 915.000 860.000 802.000 719.000 0
Sum anleggsmidler 1.161.000 1.078.000 1.000.000 1.041.000 565.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.526.000 2.767.000 2.330.000 2.102.000 1.439.000
Andre fordringer 396.000 422.000 438.000 280.000 1.107.000
Sum investeringer 21.000 17.000 687.000 1.185.000 916.000
Kasse, bank 3.677.000 1.616.000 2.074.000 1.065.000 1.313.000
Sum omløpsmidler 7.620.000 4.821.000 5.528.000 4.632.000 4.775.000
Sum eiendeler 8.781.000 5.899.000 6.528.000 5.673.000 5.340.000
Sum opptjent egenkapital 5.573.000 2.962.000 2.887.000 4.021.000 3.366.000
Sum egenkapital 5.673.000 3.062.000 2.987.000 4.121.000 3.466.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.040.000 696.000 1.883.000 430.000 835.000
Betalbar skatt 354.000 0 0 13.000 0
Skyldig offentlige avgifter 617.000 1.196.000 1.036.000 631.000 495.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.097.000 946.000 623.000 478.000 544.000
Sum kortsiktig gjeld 3.108.000 2.838.000 3.542.000 1.552.000 1.874.000
Sum gjeld og egenkapital 8.781.000 5.900.000 6.529.000 5.673.000 5.340.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.512.000 1.983.000 1.986.000 3.080.000 2.901.000
Likviditetsgrad 1 2.5 1.7 1.6 3 2.5
Likviditetsgrad 2 2.5 1.7 1.6 3 2.6
Soliditet 64.6 51.9 45.7 72.6 64.9
Resultatgrad 11.1 0.5 -7.7 3.9 -1.5
Rentedekningsgrad 123.5 0.3 -78.4 20.2 -2.4
Gjeldsgrad 0.5 0.9 1.2 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 34.1 7.6 -17.1 15.8 -1.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex