Ola A Storaker Advokat Mnal
Juridisk navn:  Ola A Storaker Advokat Mnal
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74091091
Postboks 32 Håkon Den Godes Gate 25 Fax: 74088783
7601 Levanger 7600 Levanger
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Levanger
Org.nr: 971485906
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Revisor: Trøndelag Revisjon As
Regnskapsfører: Falstads Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.2%
Resultat  
  
211.4%
Egenkapital  
  
28.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 1.929.000 1.704.000 1.655.000 1.713.000 1.695.000
Resultat: 956.000 307.000 -1.631.000 749.000 874.000
Egenkapital: 5.789.000 4.522.000 4.296.000 6.361.000 6.399.000
Regnskap for  Ola A Storaker Advokat Mnal
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 1.929.000 1.704.000 1.655.000 1.713.000 1.695.000
Driftskostnader -896.000 -1.307.000 -3.290.000 -994.000 -888.000
Driftsresultat 1.033.000 397.000 -1.635.000 720.000 807.000
Finansinntekter 2.000 4.000 11.000 34.000 77.000
Finanskostnader -78.000 -94.000 -8.000 -4.000 -10.000
Finans -76.000 -90.000 3.000 30.000 67.000
Resultat før skatt 956.000 307.000 -1.631.000 749.000 874.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 956.000 307.000 -1.631.000 749.000 874.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.085.000 7.082.000 6.763.000 5.402.000 5.355.000
Sum omløpsmidler 253.000 184.000 462.000 1.838.000 1.228.000
Sum eiendeler 7.338.000 7.266.000 7.225.000 7.240.000 6.583.000
Sum opptjent egenkapital 5.789.000 4.522.000 4.296.000 6.403.000 0
Sum egenkapital 5.789.000 4.522.000 4.296.000 6.361.000 6.399.000
Sum langsiktig gjeld 1.422.000 2.467.000 2.085.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 127.000 277.000 844.000 879.000 185.000
Sum gjeld og egenkapital 7.338.000 7.266.000 7.225.000 7.240.000 6.584.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 385.000 280.000 540.000 675.000 715.000
Andre inntekter 1.544.000 1.424.000 1.116.000 1.039.000 980.000
Driftsinntekter 1.929.000 1.704.000 1.655.000 1.713.000 1.695.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -15.000 -28.000 -127.000 -131.000 -92.000
Avskrivning -184.000 -171.000 -165.000 -177.000 -148.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -697.000 -1.108.000 -2.998.000 -686.000 -648.000
Driftskostnader -896.000 -1.307.000 -3.290.000 -994.000 -888.000
Driftsresultat 1.033.000 397.000 -1.635.000 720.000 807.000
Finansinntekter 2.000 4.000 11.000 34.000 77.000
Finanskostnader -78.000 -94.000 -8.000 -4.000 -10.000
Finans -76.000 -90.000 3.000 30.000 67.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 956.000 307.000 -1.631.000 749.000 874.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 7.049.000 6.998.000 6.631.000 5.222.000 5.114.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 36.000 84.000 132.000 180.000 241.000
Sum varige driftsmidler 7.085.000 7.082.000 6.763.000 5.402.000 5.355.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.085.000 7.082.000 6.763.000 5.402.000 5.355.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 27.000 21.000 55.000 192.000 303.000
Andre fordringer 99.000 75.000 99.000 52.000 79.000
Sum investeringer 0 4.000 95.000 709.000 0
Kasse, bank 126.000 84.000 213.000 886.000 846.000
Sum omløpsmidler 253.000 184.000 462.000 1.838.000 1.228.000
Sum eiendeler 7.338.000 7.266.000 7.225.000 7.240.000 6.583.000
Sum opptjent egenkapital 5.789.000 4.522.000 4.296.000 6.403.000 0
Sum egenkapital 5.789.000 4.522.000 4.296.000 6.361.000 6.399.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.422.000 2.467.000 2.085.000 0 0
Leverandørgjeld 27.000 178.000 511.000 79.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 1.000 148.000 2.000 7.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 99.000 97.000 185.000 798.000 175.000
Sum kortsiktig gjeld 127.000 277.000 844.000 879.000 185.000
Sum gjeld og egenkapital 7.338.000 7.266.000 7.225.000 7.240.000 6.584.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 126.000 -93.000 -382.000 959.000 1.043.000
Likviditetsgrad 1 2.0 0.7 0.5 2.1 6.6
Likviditetsgrad 2 2.0 0.7 0.6 2.1 6.7
Soliditet 78.9 62.2 59.5 87.9 97.2
Resultatgrad 53.6 23.3 -98.8 42.0 47.6
Rentedekningsgrad 13.3 4.3 -203.0 188.5 88.4
Gjeldsgrad 0.3 0.6 0.7 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 14.1 5.5 -22.5 10.4 13.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Auditor Notes for 2010
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex