Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ola A Storaker Advokat Mnal
Juridisk navn:  Ola A Storaker Advokat Mnal
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74091091
Postboks 32 Håkon Den Godes Gate 25 Fax: 74088783
7601 Levanger 7600 Levanger
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Levanger
Org.nr: 971485906
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/1/1989 1
Foretakstype: ENK
Revisor: Trøndelag Revisjon As
Regnskapsfører: Falstads Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.67%
Resultat  
  
40.17%
Egenkapital  
  
6.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 2.019.000 1.929.000 1.704.000 1.655.000 1.713.000
Resultat: 1.340.000 956.000 307.000 -1.631.000 749.000
Egenkapital: 6.148.000 5.789.000 4.522.000 4.296.000 6.361.000
Regnskap for  Ola A Storaker Advokat Mnal
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 2.019.000 1.929.000 1.704.000 1.655.000 1.713.000
Driftskostnader -654.000 -896.000 -1.307.000 -3.290.000 -994.000
Driftsresultat 1.365.000 1.033.000 397.000 -1.635.000 720.000
Finansinntekter 7.000 2.000 4.000 11.000 34.000
Finanskostnader -32.000 -78.000 -94.000 -8.000 -4.000
Finans -25.000 -76.000 -90.000 3.000 30.000
Resultat før skatt 1.340.000 956.000 307.000 -1.631.000 749.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.340.000 956.000 307.000 -1.631.000 749.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.898.000 7.085.000 7.082.000 6.763.000 5.402.000
Sum omløpsmidler 183.000 253.000 184.000 462.000 1.838.000
Sum eiendeler 7.081.000 7.338.000 7.266.000 7.225.000 7.240.000
Sum opptjent egenkapital 6.148.000 5.789.000 4.522.000 4.296.000 6.403.000
Sum egenkapital 6.148.000 5.789.000 4.522.000 4.296.000 6.361.000
Sum langsiktig gjeld 801.000 1.422.000 2.467.000 2.085.000 0
Sum kortsiktig gjeld 132.000 127.000 277.000 844.000 879.000
Sum gjeld og egenkapital 7.081.000 7.338.000 7.266.000 7.225.000 7.240.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 356.000 385.000 280.000 540.000 675.000
Andre inntekter 1.663.000 1.544.000 1.424.000 1.116.000 1.039.000
Driftsinntekter 2.019.000 1.929.000 1.704.000 1.655.000 1.713.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -9.000 -15.000 -28.000 -127.000 -131.000
Avskrivning -151.000 -184.000 -171.000 -165.000 -177.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -494.000 -697.000 -1.108.000 -2.998.000 -686.000
Driftskostnader -654.000 -896.000 -1.307.000 -3.290.000 -994.000
Driftsresultat 1.365.000 1.033.000 397.000 -1.635.000 720.000
Finansinntekter 7.000 2.000 4.000 11.000 34.000
Finanskostnader -32.000 -78.000 -94.000 -8.000 -4.000
Finans -25.000 -76.000 -90.000 3.000 30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.340.000 956.000 307.000 -1.631.000 749.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 6.898.000 7.049.000 6.998.000 6.631.000 5.222.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 36.000 84.000 132.000 180.000
Sum varige driftsmidler 6.898.000 7.085.000 7.082.000 6.763.000 5.402.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.898.000 7.085.000 7.082.000 6.763.000 5.402.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 15.000 27.000 21.000 55.000 192.000
Andre fordringer 86.000 99.000 75.000 99.000 52.000
Sum investeringer 0 0 4.000 95.000 709.000
Kasse, bank 83.000 126.000 84.000 213.000 886.000
Sum omløpsmidler 183.000 253.000 184.000 462.000 1.838.000
Sum eiendeler 7.081.000 7.338.000 7.266.000 7.225.000 7.240.000
Sum opptjent egenkapital 6.148.000 5.789.000 4.522.000 4.296.000 6.403.000
Sum egenkapital 6.148.000 5.789.000 4.522.000 4.296.000 6.361.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 801.000 1.422.000 2.467.000 2.085.000 0
Leverandørgjeld 0 27.000 178.000 511.000 79.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 33.000 1.000 1.000 148.000 2.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 99.000 99.000 97.000 185.000 798.000
Sum kortsiktig gjeld 132.000 127.000 277.000 844.000 879.000
Sum gjeld og egenkapital 7.081.000 7.338.000 7.266.000 7.225.000 7.240.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 51.000 126.000 -93.000 -382.000 959.000
Likviditetsgrad 1 1.4 2.0 0.7 0.5 2.1
Likviditetsgrad 2 1.4 2.0 0.7 0.6 2.1
Soliditet 86.8 78.9 62.2 59.5 87.9
Resultatgrad 67.6 53.6 23.3 -98.8 42.0
Rentedekningsgrad 42.9 13.3 4.3 -203.0 188.5
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.6 0.7 0.1
Total kapitalrentabilitet 19.4 14.1 5.5 -22.5 10.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex