Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ola A Storaker Advokat Mnal
Juridisk navn:  Ola A Storaker Advokat Mnal
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74091091
Postboks 32 Håkon Den Godes Gate 25 Fax: 74088783
7601 Levanger 7600 Levanger
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Levanger
Org.nr: 971485906
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 01.02.1989
Foretakstype: ENK
Revisor: Trøndelag Revisjon As
Regnskapsfører: Falstads Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
10,1%
Resultat  
  
-0,1%
Egenkapital  
  
-1,48%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014 2013 2012 2011
Omsetning: 1.973.000 1.792.000 2.019.000 1.929.000 1.704.000
Resultat: 1.042.000 1.043.000 1.340.000 956.000 307.000
Egenkapital: 6.514.000 6.612.000 6.148.000 5.789.000 4.522.000
Regnskap for  Ola A Storaker Advokat Mnal
Resultat 2015 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter 1.973.000 1.792.000 2.019.000 1.929.000 1.704.000
Driftskostnader -921.000 -734.000 -654.000 -896.000 -1.307.000
Driftsresultat 1.052.000 1.057.000 1.365.000 1.033.000 397.000
Finansinntekter 2.000 1.000 7.000 2.000 4.000
Finanskostnader -11.000 -15.000 -32.000 -78.000 -94.000
Finans -9.000 -14.000 -25.000 -76.000 -90.000
Resultat før skatt 1.042.000 1.043.000 1.340.000 956.000 307.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.042.000 1.043.000 1.340.000 956.000 307.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.607.000 6.758.000 6.898.000 7.085.000 7.082.000
Sum omløpsmidler 448.000 246.000 183.000 253.000 184.000
Sum eiendeler 7.055.000 7.004.000 7.081.000 7.338.000 7.266.000
Sum opptjent egenkapital 6.514.000 6.612.000 6.148.000 5.789.000 4.522.000
Sum egenkapital 6.514.000 6.612.000 6.148.000 5.789.000 4.522.000
Sum langsiktig gjeld 172.000 217.000 801.000 1.422.000 2.467.000
Sum kortsiktig gjeld 369.000 174.000 132.000 127.000 277.000
Sum gjeld og egenkapital 7.055.000 7.003.000 7.081.000 7.338.000 7.266.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 334.000 263.000 356.000 385.000 280.000
Andre inntekter 1.639.000 1.529.000 1.663.000 1.544.000 1.424.000
Driftsinntekter 1.973.000 1.792.000 2.019.000 1.929.000 1.704.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -9.000 -15.000 -28.000
Avskrivning -151.000 -151.000 -151.000 -184.000 -171.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -770.000 -583.000 -494.000 -697.000 -1.108.000
Driftskostnader -921.000 -734.000 -654.000 -896.000 -1.307.000
Driftsresultat 1.052.000 1.057.000 1.365.000 1.033.000 397.000
Finansinntekter 2.000 1.000 7.000 2.000 4.000
Finanskostnader -11.000 -15.000 -32.000 -78.000 -94.000
Finans -9.000 -14.000 -25.000 -76.000 -90.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.042.000 1.043.000 1.340.000 956.000 307.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 6.607.000 6.758.000 6.898.000 7.049.000 6.998.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 36.000 84.000
Sum varige driftsmidler 6.607.000 6.758.000 6.898.000 7.085.000 7.082.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.607.000 6.758.000 6.898.000 7.085.000 7.082.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 24.000 81.000 15.000 27.000 21.000
Andre fordringer 90.000 75.000 86.000 99.000 75.000
Sum investeringer 0 0 0 0 4.000
Kasse, bank 335.000 90.000 83.000 126.000 84.000
Sum omløpsmidler 448.000 246.000 183.000 253.000 184.000
Sum eiendeler 7.055.000 7.004.000 7.081.000 7.338.000 7.266.000
Sum opptjent egenkapital 6.514.000 6.612.000 6.148.000 5.789.000 4.522.000
Sum egenkapital 6.514.000 6.612.000 6.148.000 5.789.000 4.522.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 172.000 217.000 801.000 1.422.000 2.467.000
Leverandørgjeld 85.000 91.000 0 27.000 178.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 15.000 30.000 33.000 1.000 1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 269.000 54.000 99.000 99.000 97.000
Sum kortsiktig gjeld 369.000 174.000 132.000 127.000 277.000
Sum gjeld og egenkapital 7.055.000 7.003.000 7.081.000 7.338.000 7.266.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 79.000 72.000 51.000 126.000 -93.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.4 1.4 2.0 0.7
Likviditetsgrad 2 1.3 1.5 1.4 2.0 0.7
Soliditet 92.3 94.4 86.8 78.9 62.2
Resultatgrad 53.3 59.0 67.6 53.6 23.3
Rentedekningsgrad 95.8 70.5 42.9 13.3 4.3
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.3 0.6
Total kapitalrentabilitet 14.9 15.1 19.4 14.1 5.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex