Ola A Storaker Advokat Mnal
Juridisk navn:  Ola A Storaker Advokat Mnal
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74091091
Postboks 32 Håkon Den Godes Gate 25 Fax: 74091092
7601 Levanger 7600 Levanger
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Levanger
Org.nr: 971485906
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 20.02.1995
Foretakstype: ENK
Revisor: Trøndelag Revisjon As
Regnskapsfører: Falstads Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-98,26%
Resultat  
  
-100,54%
Egenkapital  
  
-48,28%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 141.000 8.098.000 1.973.000 1.792.000 2.019.000
Resultat: -40.000 7.458.000 1.042.000 1.043.000 1.340.000
Egenkapital: 45.000 87.000 6.514.000 6.612.000 6.148.000
Regnskap for  Ola A Storaker Advokat Mnal
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 141.000 8.098.000 1.973.000 1.792.000 2.019.000
Driftskostnader -181.000 -643.000 -921.000 -734.000 -654.000
Driftsresultat -40.000 7.455.000 1.052.000 1.057.000 1.365.000
Finansinntekter 0 4.000 2.000 1.000 7.000
Finanskostnader 0 0 -11.000 -15.000 -32.000
Finans 0 4.000 -9.000 -14.000 -25.000
Resultat før skatt -40.000 7.458.000 1.042.000 1.043.000 1.340.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -40.000 7.458.000 1.042.000 1.043.000 1.340.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 6.607.000 6.758.000 6.898.000
Sum omløpsmidler 67.000 159.000 448.000 246.000 183.000
Sum eiendeler 67.000 159.000 7.055.000 7.004.000 7.081.000
Sum opptjent egenkapital 45.000 87.000 6.514.000 6.612.000 6.148.000
Sum egenkapital 45.000 87.000 6.514.000 6.612.000 6.148.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 172.000 217.000 801.000
Sum kortsiktig gjeld 22.000 72.000 369.000 174.000 132.000
Sum gjeld og egenkapital 67.000 159.000 7.055.000 7.003.000 7.081.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 141.000 344.000 334.000 263.000 356.000
Andre inntekter 0 7.754.000 1.639.000 1.529.000 1.663.000
Driftsinntekter 141.000 8.098.000 1.973.000 1.792.000 2.019.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 -9.000
Avskrivning 0 0 -151.000 -151.000 -151.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -181.000 -643.000 -770.000 -583.000 -494.000
Driftskostnader -181.000 -643.000 -921.000 -734.000 -654.000
Driftsresultat -40.000 7.455.000 1.052.000 1.057.000 1.365.000
Finansinntekter 0 4.000 2.000 1.000 7.000
Finanskostnader 0 0 -11.000 -15.000 -32.000
Finans 0 4.000 -9.000 -14.000 -25.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -40.000 7.458.000 1.042.000 1.043.000 1.340.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 6.607.000 6.758.000 6.898.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 6.607.000 6.758.000 6.898.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 6.607.000 6.758.000 6.898.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 15.000 27.000 24.000 81.000 15.000
Andre fordringer 7.000 0 90.000 75.000 86.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 44.000 131.000 335.000 90.000 83.000
Sum omløpsmidler 67.000 159.000 448.000 246.000 183.000
Sum eiendeler 67.000 159.000 7.055.000 7.004.000 7.081.000
Sum opptjent egenkapital 45.000 87.000 6.514.000 6.612.000 6.148.000
Sum egenkapital 45.000 87.000 6.514.000 6.612.000 6.148.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 172.000 217.000 801.000
Leverandørgjeld 1.000 22.000 85.000 91.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 21.000 51.000 15.000 30.000 33.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 269.000 54.000 99.000
Sum kortsiktig gjeld 22.000 72.000 369.000 174.000 132.000
Sum gjeld og egenkapital 67.000 159.000 7.055.000 7.003.000 7.081.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 45.000 87.000 79.000 72.000 51.000
Likviditetsgrad 1 3 2.2 1.2 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 3 2.2 1.3 1.5 1.4
Soliditet 67.2 54.7 92.3 94.4 86.8
Resultatgrad -28.4 92.1 53.3 59.0 67.6
Rentedekningsgrad 95.8 70.5 42.9
Gjeldsgrad 0.5 0.8 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet -59.7 4691.2 14.9 15.1 19.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex