Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ola A. Storaker
Juridisk navn:  Ola A. Storaker
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74091091
Postboks 32 Njårds Veg 4 Fax: 74091092
7601 Levanger 7602 Levanger
Fylke: Kommune:
Trøndelag Levanger
Org.nr: 971485906
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Regnskapsfører: Falstads Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.26%
Resultat  
  
112.5%
Egenkapital  
  
-51.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 135.000 141.000 8.098.000 1.973.000 1.792.000
Resultat: 5.000 -40.000 7.458.000 1.042.000 1.043.000
Egenkapital: 22.000 45.000 87.000 6.514.000 6.612.000
Regnskap for  Ola A. Storaker
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 135.000 141.000 8.098.000 1.973.000 1.792.000
Driftskostnader -129.000 -181.000 -643.000 -921.000 -734.000
Driftsresultat 5.000 -40.000 7.455.000 1.052.000 1.057.000
Finansinntekter 0 0 4.000 2.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -11.000 -15.000
Finans 0 0 4.000 -9.000 -14.000
Resultat før skatt 5.000 -40.000 7.458.000 1.042.000 1.043.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.000 -40.000 7.458.000 1.042.000 1.043.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 6.607.000 6.758.000
Sum omløpsmidler 44.000 67.000 159.000 448.000 246.000
Sum eiendeler 44.000 67.000 159.000 7.055.000 7.004.000
Sum opptjent egenkapital 22.000 45.000 87.000 6.514.000 6.612.000
Sum egenkapital 22.000 45.000 87.000 6.514.000 6.612.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 172.000 217.000
Sum kortsiktig gjeld 22.000 22.000 72.000 369.000 174.000
Sum gjeld og egenkapital 44.000 67.000 159.000 7.055.000 7.003.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 135.000 141.000 344.000 334.000 263.000
Andre inntekter 0 0 7.754.000 1.639.000 1.529.000
Driftsinntekter 135.000 141.000 8.098.000 1.973.000 1.792.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 -151.000 -151.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -129.000 -181.000 -643.000 -770.000 -583.000
Driftskostnader -129.000 -181.000 -643.000 -921.000 -734.000
Driftsresultat 5.000 -40.000 7.455.000 1.052.000 1.057.000
Finansinntekter 0 0 4.000 2.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -11.000 -15.000
Finans 0 0 4.000 -9.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.000 -40.000 7.458.000 1.042.000 1.043.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 6.607.000 6.758.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 6.607.000 6.758.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 6.607.000 6.758.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 38.000 15.000 27.000 24.000 81.000
Andre fordringer 0 7.000 0 90.000 75.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.000 44.000 131.000 335.000 90.000
Sum omløpsmidler 44.000 67.000 159.000 448.000 246.000
Sum eiendeler 44.000 67.000 159.000 7.055.000 7.004.000
Sum opptjent egenkapital 22.000 45.000 87.000 6.514.000 6.612.000
Sum egenkapital 22.000 45.000 87.000 6.514.000 6.612.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 172.000 217.000
Leverandørgjeld 0 1.000 22.000 85.000 91.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 22.000 21.000 51.000 15.000 30.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 269.000 54.000
Sum kortsiktig gjeld 22.000 22.000 72.000 369.000 174.000
Sum gjeld og egenkapital 44.000 67.000 159.000 7.055.000 7.003.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 22.000 45.000 87.000 79.000 72.000
Likviditetsgrad 1 2 3 2.2 1.2 1.4
Likviditetsgrad 2 2 3 2.2 1.3 1.5
Soliditet 5 67.2 54.7 92.3 94.4
Resultatgrad 3.7 -28.4 92.1 53.3 59.0
Rentedekningsgrad 95.8 70.5
Gjeldsgrad 1 0.5 0.8 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 11.4 -59.7 4691.2 14.9 15.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex