Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ola Roald AS
Juridisk navn:  Ola Roald AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33316471
Øvre Langgate 50 Storgata 47 Fax:
3110 Tønsberg 3126 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 980501310
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 30
Etableringsdato: 12/29/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Lst Revisjon As
Regnskapsfører: Sky Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.5%
Resultat  
  
-114.34%
Egenkapital  
  
-24.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 28.357.000 27.937.000 18.617.000 13.289.000 18.014.000
Resultat: -75.000 523.000 427.000 -166.000 84.000
Egenkapital: 391.000 520.000 655.000 527.000 917.000
Regnskap for  Ola Roald AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 28.357.000 27.937.000 18.617.000 13.289.000 18.014.000
Driftskostnader -28.361.000 -27.374.000 -18.082.000 -13.395.000 -17.898.000
Driftsresultat -4.000 562.000 535.000 -106.000 115.000
Finansinntekter 5.000 5.000 1.000 4.000 21.000
Finanskostnader -75.000 -45.000 -108.000 -62.000 -52.000
Finans -70.000 -40.000 -107.000 -58.000 -31.000
Resultat før skatt -75.000 523.000 427.000 -166.000 84.000
Skattekostnad -42.000 -138.000 -99.000 -25.000 33.000
Årsresultat -117.000 384.000 328.000 -190.000 117.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.761.000 1.151.000 663.000 442.000 468.000
Sum omløpsmidler 6.618.000 8.317.000 4.741.000 3.826.000 8.476.000
Sum eiendeler 8.379.000 9.468.000 5.404.000 4.268.000 8.944.000
Sum opptjent egenkapital 291.000 420.000 555.000 427.000 817.000
Sum egenkapital 391.000 520.000 655.000 527.000 917.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 262.000
Sum kortsiktig gjeld 7.988.000 8.948.000 4.749.000 3.741.000 7.764.000
Sum gjeld og egenkapital 8.379.000 9.468.000 5.404.000 4.268.000 8.943.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 28.357.000 27.937.000 18.617.000 13.289.000 18.014.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 28.357.000 27.937.000 18.617.000 13.289.000 18.014.000
Varekostnad -1.421.000 -2.419.000 -1.367.000 -339.000 -2.441.000
Lønninger -22.564.000 -20.133.000 -13.620.000 -10.297.000 -12.333.000
Avskrivning -331.000 -271.000 -149.000 -122.000 -137.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.045.000 -4.551.000 -2.946.000 -2.637.000 -2.987.000
Driftskostnader -28.361.000 -27.374.000 -18.082.000 -13.395.000 -17.898.000
Driftsresultat -4.000 562.000 535.000 -106.000 115.000
Finansinntekter 5.000 5.000 1.000 4.000 21.000
Finanskostnader -75.000 -45.000 -108.000 -62.000 -52.000
Finans -70.000 -40.000 -107.000 -58.000 -31.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -350.000 -200.000 0 0
Årsresultat -117.000 384.000 328.000 -190.000 117.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.470.000 860.000 623.000 402.000 427.000
Sum varige driftsmidler 1.470.000 860.000 623.000 402.000 427.000
Sum finansielle anleggsmidler 290.000 290.000 40.000 40.000 40.000
Sum anleggsmidler 1.761.000 1.151.000 663.000 442.000 468.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 5.480.000 6.291.000 3.634.000 2.232.000 5.506.000
Andre fordringer 374.000 127.000 292.000 239.000 319.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 764.000 1.898.000 815.000 1.355.000 2.650.000
Sum omløpsmidler 6.618.000 8.317.000 4.741.000 3.826.000 8.476.000
Sum eiendeler 8.379.000 9.468.000 5.404.000 4.268.000 8.944.000
Sum opptjent egenkapital 291.000 420.000 555.000 427.000 817.000
Sum egenkapital 391.000 520.000 655.000 527.000 917.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 262.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.058.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 262.000
Leverandørgjeld 529.000 1.843.000 1.234.000 1.208.000 2.320.000
Betalbar skatt 38.000 88.000 99.000 286.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.924.000 2.841.000 1.754.000 901.000 1.370.000
Utbytte 0 -350.000 -200.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.438.000 3.826.000 1.462.000 1.345.000 4.074.000
Sum kortsiktig gjeld 7.988.000 8.948.000 4.749.000 3.741.000 7.764.000
Sum gjeld og egenkapital 8.379.000 9.468.000 5.404.000 4.268.000 8.943.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.370.000 -631.000 -8.000 85.000 712.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.9 1 1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 1 1 1.1
Soliditet 4.7 5.5 12.1 12.3 10.3
Resultatgrad 2 2.9 -0.8 0.6
Rentedekningsgrad -0.1 12.5 5 -1.7 2.6
Gjeldsgrad 20.4 17.2 7.3 7.1 8.8
Total kapitalrentabilitet 0 6 9.9 -2.4 1.5
Signatur
26.02.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex