Olaf Pettersen & Sønn AS
Juridisk navn:  Olaf Pettersen & Sønn AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78497630
Postboks 10 Fax: 78497632
9773 Nervei 9773 Nervei
Fylke: Kommune:
Finnmark Gamvik
Org.nr: 979491530
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11/26/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Finnmarksrevisjon AS
Regnskapsfører: Komplett Regnskap Hammerfest As
Utvikling:
Omsetning  
  
-87.17%
Resultat  
  
-150.85%
Egenkapital  
  
-108%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 187.000 1.458.000 2.069.000 1.913.000 1.295.000
Resultat: -296.000 -118.000 3.000 21.000 140.000
Egenkapital: -22.000 275.000 393.000 390.000 382.000
Regnskap for  Olaf Pettersen & Sønn AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 187.000 1.458.000 2.069.000 1.913.000 1.295.000
Driftskostnader -482.000 -1.571.000 -2.057.000 -1.885.000 -1.146.000
Driftsresultat -296.000 -113.000 11.000 29.000 149.000
Finansinntekter 0 1.000 2.000 3.000 3.000
Finanskostnader -1.000 -7.000 -11.000 -11.000 -11.000
Finans -1.000 -6.000 -9.000 -8.000 -8.000
Resultat før skatt -296.000 -118.000 3.000 21.000 140.000
Skattekostnad 0 0 0 -3.000 0
Årsresultat -296.000 -118.000 3.000 17.000 140.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 301.000 817.000 701.000 704.000 704.000
Sum omløpsmidler 139.000 132.000 359.000 219.000 260.000
Sum eiendeler 440.000 949.000 1.060.000 923.000 964.000
Sum opptjent egenkapital -272.000 25.000 143.000 140.000 132.000
Sum egenkapital -22.000 275.000 393.000 390.000 382.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 462.000 674.000 667.000 533.000 582.000
Sum gjeld og egenkapital 440.000 949.000 1.060.000 923.000 964.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 1.246.000 1.795.000 1.614.000 1.022.000
Andre inntekter 187.000 212.000 274.000 299.000 273.000
Driftsinntekter 187.000 1.458.000 2.069.000 1.913.000 1.295.000
Varekostnad -2.000 -1.162.000 -1.640.000 -1.340.000 -957.000
Lønninger -178.000 -196.000 -181.000 -226.000 -110.000
Avskrivning -11.000 -1.000 0 0 -1.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -291.000 -212.000 -236.000 -319.000 -78.000
Driftskostnader -482.000 -1.571.000 -2.057.000 -1.885.000 -1.146.000
Driftsresultat -296.000 -113.000 11.000 29.000 149.000
Finansinntekter 0 1.000 2.000 3.000 3.000
Finanskostnader -1.000 -7.000 -11.000 -11.000 -11.000
Finans -1.000 -6.000 -9.000 -8.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 -9.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -296.000 -118.000 3.000 17.000 140.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 99.000 111.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 99.000 111.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 201.000 707.000 701.000 704.000 704.000
Sum anleggsmidler 301.000 817.000 701.000 704.000 704.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 30.000 20.000 58.000 41.000 30.000
Andre fordringer 27.000 5.000 5.000 16.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 83.000 107.000 297.000 162.000 224.000
Sum omløpsmidler 139.000 132.000 359.000 219.000 260.000
Sum eiendeler 440.000 949.000 1.060.000 923.000 964.000
Sum opptjent egenkapital -272.000 25.000 143.000 140.000 132.000
Sum egenkapital -22.000 275.000 393.000 390.000 382.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 13.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 4.000 -1.000 9.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -2.000 -31.000 45.000 49.000 33.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 460.000 702.000 623.000 462.000 546.000
Sum kortsiktig gjeld 462.000 674.000 667.000 533.000 582.000
Sum gjeld og egenkapital 440.000 949.000 1.060.000 923.000 964.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -323.000 -542.000 -308.000 -314.000 -322.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.2 0.5 0.4 0.4
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2 0.6 0.5 0.5
Soliditet 2 37.1 42.3 39.6
Resultatgrad -158.3 -7.8 0.5 1.5 11.5
Rentedekningsgrad -16.1 1.2 2.9 13.8
Gjeldsgrad 2.5 1.7 1.4 1.5
Total kapitalrentabilitet -67.3 -11.8 1.2 3.5 15.8
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex