Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Olagarden As
Juridisk navn:  Olagarden As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Dalsfjordvegen 461 Dalsfjordvegen 461 Fax:
6133 Lauvstad 6133 Lauvstad
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Volda
Org.nr: 915097553
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/5/2015 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vanylven Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-40%
Egenkapital  
  
-19.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 4.000 74.000
Resultat: -14.000 -10.000 -6.000 67.000
Egenkapital: 57.000 71.000 81.000 87.000
Regnskap for  Olagarden As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 4.000 74.000
Driftskostnader -14.000 -10.000 -10.000 -7.000
Driftsresultat -14.000 -10.000 -6.000 67.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -14.000 -10.000 -6.000 67.000
Skattekostnad 0 0 0 -18.000
Årsresultat -14.000 -10.000 -6.000 49.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 159.000 158.000 81.000 188.000
Sum eiendeler 159.000 158.000 81.000 188.000
Sum opptjent egenkapital 19.000 33.000 43.000 49.000
Sum egenkapital 57.000 71.000 81.000 87.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 83.000
Sum kortsiktig gjeld 102.000 87.000 0 18.000
Sum gjeld og egenkapital 159.000 158.000 81.000 188.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 4.000 74.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 4.000 74.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -10.000 -10.000 -7.000
Driftskostnader -14.000 -10.000 -10.000 -7.000
Driftsresultat -14.000 -10.000 -6.000 67.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 -10.000 -6.000 49.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 5.000 63.000 0
Sum investeringer 149.000 149.000 0 0
Kasse, bank 10.000 4.000 18.000 188.000
Sum omløpsmidler 159.000 158.000 81.000 188.000
Sum eiendeler 159.000 158.000 81.000 188.000
Sum opptjent egenkapital 19.000 33.000 43.000 49.000
Sum egenkapital 57.000 71.000 81.000 87.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 83.000
Leverandørgjeld 0 1.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 18.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 102.000 86.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 102.000 87.000 0 18.000
Sum gjeld og egenkapital 159.000 158.000 81.000 188.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 57.000 71.000 81.000 170.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.8 10.4
Likviditetsgrad 2 1.6 1.8 0 10.5
Soliditet 35.8 44.9 1 46.3
Resultatgrad 90.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.8 1.2 0 1.2
Total kapitalrentabilitet -8.8 -6.3 -7.4 35.6
Signatur
12.03.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex