Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Olagutt AS
Juridisk navn:  Olagutt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76124159
Sigerfjord Granliveien 9 Sigerfjord Granliveien 9 Fax: 76123110
8406 Sortland 8406 Sortland
Fylke: Kommune:
Nordland Sortland
Org.nr: 968571303
Aksjekapital: 578.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 12/30/1993
Foretakstype: AS
Revisor: Es Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
24.54%
Resultat  
  
73.01%
Egenkapital  
  
34.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 32.077.000 25.756.000 26.547.000 30.365.000 20.953.000
Resultat: 7.069.000 4.086.000 4.717.000 9.389.000 -832.000
Egenkapital: 20.259.000 15.024.000 16.692.000 13.547.000 7.435.000
Regnskap for  Olagutt AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 32.077.000 25.756.000 26.547.000 30.365.000 20.953.000
Driftskostnader -23.661.000 -20.339.000 -20.230.000 -19.530.000 -20.406.000
Driftsresultat 8.417.000 5.416.000 6.317.000 10.834.000 547.000
Finansinntekter 47.000 10.000 32.000 83.000 49.000
Finanskostnader -1.396.000 -1.340.000 -1.633.000 -1.528.000 -1.428.000
Finans -1.349.000 -1.330.000 -1.601.000 -1.445.000 -1.379.000
Resultat før skatt 7.069.000 4.086.000 4.717.000 9.389.000 -832.000
Skattekostnad -1.335.000 -794.000 -1.072.000 -2.277.000 170.000
Årsresultat 5.734.000 3.292.000 3.645.000 7.112.000 -662.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 74.948.000 64.762.000 63.689.000 54.028.000 42.728.000
Sum omløpsmidler 6.303.000 5.984.000 6.407.000 9.777.000 4.673.000
Sum eiendeler 81.251.000 70.746.000 70.096.000 63.805.000 47.401.000
Sum opptjent egenkapital 19.681.000 14.446.000 15.978.000 12.833.000 6.721.000
Sum egenkapital 20.259.000 15.024.000 16.692.000 13.547.000 7.435.000
Sum langsiktig gjeld 57.261.000 50.906.000 48.592.000 42.394.000 37.230.000
Sum kortsiktig gjeld 3.731.000 4.816.000 4.813.000 7.865.000 2.735.000
Sum gjeld og egenkapital 81.251.000 70.746.000 70.097.000 63.806.000 47.400.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 31.743.000 25.609.000 26.269.000 24.038.000 20.307.000
Andre inntekter 334.000 147.000 278.000 6.327.000 646.000
Driftsinntekter 32.077.000 25.756.000 26.547.000 30.365.000 20.953.000
Varekostnad -1.857.000 -1.448.000 -1.884.000 -1.861.000 -2.101.000
Lønninger -10.912.000 -9.066.000 -10.026.000 -9.149.000 -7.713.000
Avskrivning -4.611.000 -4.377.000 -3.314.000 -2.698.000 -2.685.000
Nedskrivning 0 0 0 0 -2.734.000
Andre driftskostnader -6.281.000 -5.448.000 -5.006.000 -5.822.000 -5.173.000
Driftskostnader -23.661.000 -20.339.000 -20.230.000 -19.530.000 -20.406.000
Driftsresultat 8.417.000 5.416.000 6.317.000 10.834.000 547.000
Finansinntekter 47.000 10.000 32.000 83.000 49.000
Finanskostnader -1.396.000 -1.340.000 -1.633.000 -1.528.000 -1.428.000
Finans -1.349.000 -1.330.000 -1.601.000 -1.445.000 -1.379.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -500.000 -500.000 -1.000.000 0
Årsresultat 5.734.000 3.292.000 3.645.000 7.112.000 -662.000
Balanse detaljer          
Goodwill 506.000 675.000 0 0 0
Sum Immatrielle midler 45.372.000 36.911.000 31.465.000 31.487.000 18.885.000
Fast eiendom 1.015.000 1.136.000 1.257.000 1.379.000 1.500.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.388.000 3.649.000 4.195.000 3.225.000 3.806.000
Sum varige driftsmidler 29.176.000 27.850.000 26.084.000 21.482.000 22.981.000
Sum finansielle anleggsmidler 400.000 1.000 6.140.000 1.059.000 861.000
Sum anleggsmidler 74.948.000 64.762.000 63.689.000 54.028.000 42.728.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.064.000 727.000 281.000 375.000 916.000
Andre fordringer 192.000 251.000 3.220.000 2.180.000 20.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.047.000 5.006.000 2.906.000 7.222.000 3.736.000
Sum omløpsmidler 6.303.000 5.984.000 6.407.000 9.777.000 4.673.000
Sum eiendeler 81.251.000 70.746.000 70.096.000 63.805.000 47.401.000
Sum opptjent egenkapital 19.681.000 14.446.000 15.978.000 12.833.000 6.721.000
Sum egenkapital 20.259.000 15.024.000 16.692.000 13.547.000 7.435.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.368.000 5.924.000 4.046.000 3.222.000 1.678.000
Gjeld til kredittinstitutt 39.000 894.000 474.000 679.000 0
Sum langsiktig gjeld 57.261.000 50.906.000 48.592.000 42.394.000 37.230.000
Leverandørgjeld 1.149.000 308.000 754.000 2.748.000 509.000
Betalbar skatt 568.000 577.000 248.000 733.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.467.000 2.324.000 2.729.000 1.437.000 2.116.000
Utbytte -500.000 -500.000 -500.000 -1.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 214.000 108.000 1.767.000 110.000
Sum kortsiktig gjeld 3.731.000 4.816.000 4.813.000 7.865.000 2.735.000
Sum gjeld og egenkapital 81.251.000 70.746.000 70.097.000 63.806.000 47.400.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.572.000 1.168.000 1.594.000 1.912.000 1.938.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.2 1.3 1.2 1.7
Likviditetsgrad 2 1.7 1.2 1.3 1.3 1.8
Soliditet 24.9 21.2 23.8 21.2 15.7
Resultatgrad 26.2 2 23.8 35.7 2.6
Rentedekningsgrad 6 4 3.9 7.1 0.4
Gjeldsgrad 3 3.7 3.2 3.7 5.4
Total kapitalrentabilitet 10.4 7.7 9.1 17.1 1.3
Signatur
07.06.2006
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
07.06.2006
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex