Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Olastuen Bygg As
Juridisk navn:  Olastuen Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bjergårdsvegen 30 Gravbergsvegen 3552 Fax:
2436 Våler I Solør 2438 Gravberget
Fylke: Kommune:
Hedmark Våler (Hedmark)
Org.nr: 913543351
Aksjekapital: 230.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 4/7/2014 1
Foretakstype: AS
Revisor: Fram Revisjon As
Regnskapsfører: Gjems Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
45.02%
Resultat  
  
-463.7%
Egenkapital  
  
-142.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 8.137.000 5.611.000 4.365.000 2.195.000 699.000
Resultat: -531.000 146.000 107.000 14.000 -84.000
Egenkapital: -151.000 359.000 50.000 -30.000 -61.000
Regnskap for  Olastuen Bygg As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 8.137.000 5.611.000 4.365.000 2.195.000 699.000
Driftskostnader -8.654.000 -5.468.000 -4.257.000 -2.181.000 -782.000
Driftsresultat -517.000 144.000 108.000 14.000 -84.000
Finansinntekter 1.000 3.000 0 0 0
Finanskostnader -14.000 -1.000 -1.000 0 0
Finans -13.000 2.000 -1.000 0 0
Resultat før skatt -531.000 146.000 107.000 14.000 -84.000
Skattekostnad 20.000 -37.000 -28.000 18.000 0
Årsresultat -510.000 109.000 80.000 31.000 -84.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 999.000 553.000 380.000 423.000 316.000
Sum omløpsmidler 1.142.000 1.256.000 1.184.000 733.000 409.000
Sum eiendeler 2.141.000 1.809.000 1.564.000 1.156.000 725.000
Sum opptjent egenkapital -381.000 129.000 20.000 -60.000 -91.000
Sum egenkapital -151.000 359.000 50.000 -30.000 -61.000
Sum langsiktig gjeld 588.000 20.000 762.000 665.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.705.000 1.429.000 751.000 521.000 786.000
Sum gjeld og egenkapital 2.142.000 1.808.000 1.563.000 1.156.000 725.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.114.000 5.611.000 4.365.000 2.195.000 699.000
Andre inntekter 23.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 8.137.000 5.611.000 4.365.000 2.195.000 699.000
Varekostnad -4.903.000 -2.862.000 -2.465.000 -1.006.000 -254.000
Lønninger -2.663.000 -1.780.000 -1.251.000 -821.000 -311.000
Avskrivning -73.000 -57.000 -88.000 -80.000 -35.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.015.000 -769.000 -453.000 -274.000 -182.000
Driftskostnader -8.654.000 -5.468.000 -4.257.000 -2.181.000 -782.000
Driftsresultat -517.000 144.000 108.000 14.000 -84.000
Finansinntekter 1.000 3.000 0 0 0
Finanskostnader -14.000 -1.000 -1.000 0 0
Finans -13.000 2.000 -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -510.000 109.000 80.000 31.000 -84.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 18.000 0
Fast eiendom 828.000 238.000 44.000 49.000 0
Maskiner anlegg 62.000 30.000 0 0 0
Driftsløsøre 109.000 285.000 336.000 357.000 316.000
Sum varige driftsmidler 999.000 553.000 380.000 405.000 316.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 999.000 553.000 380.000 423.000 316.000
Varebeholdning 176.000 238.000 104.000 57.000 0
Kundefordringer 904.000 954.000 970.000 279.000 353.000
Andre fordringer 8.000 15.000 0 16.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 53.000 49.000 110.000 381.000 56.000
Sum omløpsmidler 1.142.000 1.256.000 1.184.000 733.000 409.000
Sum eiendeler 2.141.000 1.809.000 1.564.000 1.156.000 725.000
Sum opptjent egenkapital -381.000 129.000 20.000 -60.000 -91.000
Sum egenkapital -151.000 359.000 50.000 -30.000 -61.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 20.000 10.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 588.000 20.000 762.000 665.000 0
Leverandørgjeld 201.000 430.000 352.000 263.000 66.000
Betalbar skatt 0 26.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 286.000 265.000 201.000 128.000 99.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.218.000 709.000 199.000 130.000 622.000
Sum kortsiktig gjeld 1.705.000 1.429.000 751.000 521.000 786.000
Sum gjeld og egenkapital 2.142.000 1.808.000 1.563.000 1.156.000 725.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -563.000 -173.000 433.000 212.000 -377.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.9 1.6 1.4 0.5
Likviditetsgrad 2 0.6 0.7 1.4 1.3 0.6
Soliditet 19.9 3.2 -2.6 -8.4
Resultatgrad -6.4 2.6 2.5 0.6 -12.0
Rentedekningsgrad -36.9 1 1
Gjeldsgrad -15.2 4 30.3 -39.5 -12.9
Total kapitalrentabilitet -24.1 8.1 6.9 1.2 -11.6
Signatur
01.03.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
SIGNATUR I FELLESSKAP
OLASTUEN GEORG
OLASTUEN HÅKON
Prokurister
01.03.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
PROKURA HVER FOR SEG
OLASTUEN GEORG
OLASTUEN HÅKON
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex