Olav Søreide AS
Juridisk navn:  Olav Søreide AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55120068
Søreidneset 9 Søreidneset 9 Fax:
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 916580584
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/24/1985
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.49%
Resultat  
  
-4.05%
Egenkapital  
  
10.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 313.000 321.000 358.000 355.000 329.000
Resultat: 237.000 247.000 103.000 253.000 252.000
Egenkapital: 1.969.000 1.787.000 1.599.000 1.522.000 1.337.000
Regnskap for  Olav Søreide AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 313.000 321.000 358.000 355.000 329.000
Driftskostnader -92.000 -90.000 -269.000 -121.000 -104.000
Driftsresultat 220.000 232.000 89.000 234.000 226.000
Finansinntekter 17.000 15.000 14.000 19.000 26.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 17.000 15.000 14.000 19.000 26.000
Resultat før skatt 237.000 247.000 103.000 253.000 252.000
Skattekostnad -54.000 -59.000 -26.000 -68.000 -68.000
Årsresultat 182.000 187.000 77.000 185.000 184.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.000 8.000 8.000 9.000 9.000
Sum omløpsmidler 2.034.000 1.844.000 1.623.000 1.584.000 1.398.000
Sum eiendeler 2.041.000 1.852.000 1.631.000 1.593.000 1.407.000
Sum opptjent egenkapital 1.869.000 1.687.000 1.499.000 1.422.000 1.237.000
Sum egenkapital 1.969.000 1.787.000 1.599.000 1.522.000 1.337.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 71.000 64.000 30.000 69.000 68.000
Sum gjeld og egenkapital 2.042.000 1.853.000 1.631.000 1.593.000 1.408.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 313.000 321.000 358.000 355.000 329.000
Driftsinntekter 313.000 321.000 358.000 355.000 329.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -92.000 -89.000 -268.000 -120.000 -103.000
Driftskostnader -92.000 -90.000 -269.000 -121.000 -104.000
Driftsresultat 220.000 232.000 89.000 234.000 226.000
Finansinntekter 17.000 15.000 14.000 19.000 26.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 17.000 15.000 14.000 19.000 26.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 182.000 187.000 77.000 185.000 184.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 7.000 8.000 8.000 9.000 9.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 7.000 8.000 8.000 9.000 9.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.000 8.000 8.000 9.000 9.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 28.000 0 0 0 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.006.000 1.844.000 1.623.000 1.584.000 1.391.000
Sum omløpsmidler 2.034.000 1.844.000 1.623.000 1.584.000 1.398.000
Sum eiendeler 2.041.000 1.852.000 1.631.000 1.593.000 1.407.000
Sum opptjent egenkapital 1.869.000 1.687.000 1.499.000 1.422.000 1.237.000
Sum egenkapital 1.969.000 1.787.000 1.599.000 1.522.000 1.337.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 55.000 59.000 26.000 69.000 68.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.000 5.000 5.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 71.000 64.000 30.000 69.000 68.000
Sum gjeld og egenkapital 2.042.000 1.853.000 1.631.000 1.593.000 1.408.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.963.000 1.780.000 1.593.000 1.515.000 1.330.000
Likviditetsgrad 1 28.6 28.8 54.1 23.0 20.6
Likviditetsgrad 2 28.6 28.8 54.1 23.0 20.6
Soliditet 96.4 96.4 9 95.5 95.0
Resultatgrad 70.3 72.3 24.9 65.9 68.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.1
Total kapitalrentabilitet 11.6 13.3 6.3 15.9 17.9
Signatur
07.01.2009
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex