Ole Jan Skogen AS
Juridisk navn:  Ole Jan Skogen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22553075
Karenslyst Allé 1A Karenslyst Allé 1A Fax: 22553075
0278 Oslo 278 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 940725739
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/1986 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
180%
Resultat  
  
62.24%
Egenkapital  
  
-6.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 140.000 50.000 120.000 120.000 150.000
Resultat: -54.000 -143.000 -132.000 -31.000 54.000
Egenkapital: -879.000 -825.000 -682.000 -550.000 -518.000
Regnskap for  Ole Jan Skogen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 140.000 50.000 120.000 120.000 150.000
Driftskostnader -193.000 -193.000 -252.000 -151.000 -96.000
Driftsresultat -54.000 -143.000 -132.000 -31.000 54.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -54.000 -143.000 -132.000 -31.000 54.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -54.000 -143.000 -132.000 -31.000 54.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 149.000
Sum omløpsmidler 0 0 149.000 149.000 0
Sum eiendeler 0 0 149.000 149.000 149.000
Sum opptjent egenkapital -979.000 -925.000 -782.000 -650.000 -618.000
Sum egenkapital -879.000 -825.000 -682.000 -550.000 -518.000
Sum langsiktig gjeld 871.000 818.000 823.000 691.000 660.000
Sum kortsiktig gjeld 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 0 1.000 149.000 149.000 150.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 140.000 50.000 120.000 120.000 150.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 140.000 50.000 120.000 120.000 150.000
Varekostnad -115.000 0 -20.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -78.000 -193.000 -232.000 -151.000 -96.000
Driftskostnader -193.000 -193.000 -252.000 -151.000 -96.000
Driftsresultat -54.000 -143.000 -132.000 -31.000 54.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -54.000 -143.000 -132.000 -31.000 54.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 149.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 149.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 149.000 149.000 0
Sum omløpsmidler 0 0 149.000 149.000 0
Sum eiendeler 0 0 149.000 149.000 149.000
Sum opptjent egenkapital -979.000 -925.000 -782.000 -650.000 -618.000
Sum egenkapital -879.000 -825.000 -682.000 -550.000 -518.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 871.000 818.000 823.000 691.000 660.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 0 1.000 149.000 149.000 150.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -8.000 -8.000 141.000 141.000 -8.000
Likviditetsgrad 1 0 0 18.6 18.6 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 18.6 18.6 0.1
Soliditet -457.7 -369.1 -345.3
Resultatgrad -38.6 -25.8 36.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.2 -1.3 -1.3
Total kapitalrentabilitet -88.6 -20.8 36.0
Signatur
28.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex