Ole Petter Våge Tanntekniske Laboratorium As
Juridisk navn:  Ole Petter Våge Tanntekniske Laboratorium As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51962696
Welhavens Vei 19 Welhavens Vei 19 Fax: 51962697
4319 Sandnes 4319 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 982791901
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 10/15/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Sør AS
Regnskapsfører: Revisjon Sør As
Utvikling:
Omsetning  
  
17.01%
Resultat  
  
15.89%
Egenkapital  
  
-14.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.605.000 5.645.000 4.784.000 3.773.000 3.703.000
Resultat: 598.000 516.000 542.000 377.000 147.000
Egenkapital: 1.450.000 1.697.000 1.708.000 1.710.000 1.855.000
Regnskap for  Ole Petter Våge Tanntekniske Laboratorium As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.605.000 5.645.000 4.784.000 3.773.000 3.703.000
Driftskostnader -5.925.000 -5.050.000 -4.156.000 -3.305.000 -3.470.000
Driftsresultat 680.000 595.000 628.000 468.000 233.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader -82.000 -79.000 -86.000 -92.000 -87.000
Finans -82.000 -79.000 -86.000 -91.000 -87.000
Resultat før skatt 598.000 516.000 542.000 377.000 147.000
Skattekostnad -132.000 -120.000 -131.000 -96.000 -43.000
Årsresultat 466.000 397.000 411.000 281.000 104.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 462.000 569.000 720.000 590.000 476.000
Sum omløpsmidler 3.769.000 3.443.000 3.641.000 3.371.000 3.571.000
Sum eiendeler 4.231.000 4.012.000 4.361.000 3.961.000 4.047.000
Sum opptjent egenkapital 1.349.000 1.596.000 1.608.000 1.609.000 1.755.000
Sum egenkapital 1.450.000 1.697.000 1.708.000 1.710.000 1.855.000
Sum langsiktig gjeld 1.181.000 1.050.000 481.000 605.000 727.000
Sum kortsiktig gjeld 1.600.000 1.266.000 2.173.000 1.647.000 1.465.000
Sum gjeld og egenkapital 4.231.000 4.013.000 4.363.000 3.962.000 4.048.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.605.000 5.645.000 4.775.000 3.745.000 3.703.000
Andre inntekter 0 0 9.000 29.000 0
Driftsinntekter 6.605.000 5.645.000 4.784.000 3.773.000 3.703.000
Varekostnad -1.363.000 -1.126.000 -821.000 -686.000 -668.000
Lønninger -2.809.000 -2.430.000 -2.070.000 -1.637.000 -1.701.000
Avskrivning -186.000 -175.000 -128.000 -140.000 -180.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.567.000 -1.319.000 -1.137.000 -842.000 -921.000
Driftskostnader -5.925.000 -5.050.000 -4.156.000 -3.305.000 -3.470.000
Driftsresultat 680.000 595.000 628.000 468.000 233.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader -82.000 -79.000 -86.000 -92.000 -87.000
Finans -82.000 -79.000 -86.000 -91.000 -87.000
Konsernbidrag -13.000 -8.000 -12.000 -26.000 0
Utbytte -700.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000
Årsresultat 466.000 397.000 411.000 281.000 104.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 31.000 21.000 22.000 40.000 47.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 431.000 547.000 699.000 550.000 430.000
Sum varige driftsmidler 431.000 547.000 699.000 550.000 430.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 462.000 569.000 720.000 590.000 476.000
Varebeholdning 327.000 240.000 208.000 185.000 231.000
Kundefordringer 346.000 421.000 580.000 347.000 354.000
Andre fordringer 2.954.000 2.654.000 2.775.000 2.784.000 2.938.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 142.000 128.000 78.000 56.000 48.000
Sum omløpsmidler 3.769.000 3.443.000 3.641.000 3.371.000 3.571.000
Sum eiendeler 4.231.000 4.012.000 4.361.000 3.961.000 4.047.000
Sum opptjent egenkapital 1.349.000 1.596.000 1.608.000 1.609.000 1.755.000
Sum egenkapital 1.450.000 1.697.000 1.708.000 1.710.000 1.855.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 515.000 439.000 494.000
Sum langsiktig gjeld 1.181.000 1.050.000 481.000 605.000 727.000
Leverandørgjeld 53.000 26.000 425.000 8.000 63.000
Betalbar skatt 139.000 117.000 109.000 81.000 42.000
Skyldig offentlige avgifter 201.000 189.000 158.000 129.000 112.000
Utbytte -700.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 1.206.000 934.000 967.000 990.000 754.000
Sum kortsiktig gjeld 1.600.000 1.266.000 2.173.000 1.647.000 1.465.000
Sum gjeld og egenkapital 4.231.000 4.013.000 4.363.000 3.962.000 4.048.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.169.000 2.177.000 1.468.000 1.724.000 2.106.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.7 1.7 2 2.4
Likviditetsgrad 2 2.2 2.5 1.6 1.9 2.3
Soliditet 34.3 42.3 39.2 43.2 45.8
Resultatgrad 10.3 10.5 13.1 12.4 6.3
Rentedekningsgrad 8.3 7.5 7.3 5.1 2.7
Gjeldsgrad 1.9 1.4 1.6 1.3 1.2
Total kapitalrentabilitet 16.1 14.8 14.4 11.8 5.8
Signatur
07.07.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex