Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ole Sivertsen AS
Juridisk navn:  Ole Sivertsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73844640
Fossegrenda 26 Fossegrenda 26 Fax: 73844646
7038 Trondheim 7038 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 817842712
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 8/18/1976
Foretakstype: AS
Revisor: Systemrevisjon Fosen AS
Utvikling:
Omsetning  
  
13.67%
Resultat  
  
19.95%
Egenkapital  
  
7.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 44.009.000 38.718.000 32.671.000 33.752.000 28.146.000
Resultat: 5.633.000 4.696.000 3.378.000 5.291.000 3.199.000
Egenkapital: 2.014.000 1.868.000 2.633.000 2.639.000 2.561.000
Regnskap for  Ole Sivertsen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 44.009.000 38.718.000 32.671.000 33.752.000 28.146.000
Driftskostnader -38.275.000 -33.891.000 -29.465.000 -28.409.000 -24.945.000
Driftsresultat 5.732.000 4.828.000 3.206.000 5.344.000 3.202.000
Finansinntekter 29.000 33.000 271.000 53.000 92.000
Finanskostnader -128.000 -165.000 -99.000 -106.000 -94.000
Finans -99.000 -132.000 172.000 -53.000 -2.000
Resultat før skatt 5.633.000 4.696.000 3.378.000 5.291.000 3.199.000
Skattekostnad -1.257.000 -1.205.000 -784.000 -1.512.000 -879.000
Årsresultat 4.376.000 3.491.000 2.594.000 3.778.000 2.321.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 263.000 317.000 556.000 529.000 818.000
Sum omløpsmidler 12.663.000 14.658.000 10.360.000 13.224.000 8.894.000
Sum eiendeler 12.926.000 14.975.000 10.916.000 13.753.000 9.712.000
Sum opptjent egenkapital 1.764.000 1.618.000 2.383.000 2.389.000 2.311.000
Sum egenkapital 2.014.000 1.868.000 2.633.000 2.639.000 2.561.000
Sum langsiktig gjeld 0 677.000 469.000 288.000 0
Sum kortsiktig gjeld 10.912.000 12.429.000 7.813.000 10.825.000 6.472.000
Sum gjeld og egenkapital 12.926.000 14.974.000 10.915.000 13.752.000 9.033.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 44.009.000 38.718.000 32.671.000 33.752.000 28.146.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 44.009.000 38.718.000 32.671.000 33.752.000 28.146.000
Varekostnad -19.029.000 -15.498.000 -12.522.000 -11.619.000 -9.670.000
Lønninger -15.928.000 -14.626.000 -13.555.000 -12.792.000 -11.759.000
Avskrivning -31.000 -279.000 -263.000 -276.000 -292.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.287.000 -3.488.000 -3.125.000 -3.722.000 -3.224.000
Driftskostnader -38.275.000 -33.891.000 -29.465.000 -28.409.000 -24.945.000
Driftsresultat 5.732.000 4.828.000 3.206.000 5.344.000 3.202.000
Finansinntekter 29.000 33.000 271.000 53.000 92.000
Finanskostnader -128.000 -165.000 -99.000 -106.000 -94.000
Finans -99.000 -132.000 172.000 -53.000 -2.000
Konsernbidrag -231.000 -456.000 0 0 0
Utbytte -4.000.000 -3.800.000 -2.600.000 -3.700.000 -2.300.000
Årsresultat 4.376.000 3.491.000 2.594.000 3.778.000 2.321.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 236.000 473.000 709.000
Sum Immatrielle midler 12.000 0 236.000 473.000 709.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 34.000 52.000 29.000 56.000 109.000
Sum varige driftsmidler 34.000 52.000 29.000 56.000 109.000
Sum finansielle anleggsmidler 217.000 265.000 290.000 0 0
Sum anleggsmidler 263.000 317.000 556.000 529.000 818.000
Varebeholdning 606.000 602.000 538.000 565.000 584.000
Kundefordringer 7.166.000 8.678.000 5.442.000 6.406.000 4.471.000
Andre fordringer 940.000 1.172.000 456.000 1.438.000 804.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.951.000 4.206.000 3.924.000 4.815.000 3.034.000
Sum omløpsmidler 12.663.000 14.658.000 10.360.000 13.224.000 8.894.000
Sum eiendeler 12.926.000 14.975.000 10.916.000 13.753.000 9.712.000
Sum opptjent egenkapital 1.764.000 1.618.000 2.383.000 2.389.000 2.311.000
Sum egenkapital 2.014.000 1.868.000 2.633.000 2.639.000 2.561.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 677.000 469.000 288.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 677.000 469.000 288.000 0
Leverandørgjeld 615.000 3.393.000 1.259.000 1.930.000 1.045.000
Betalbar skatt 1.877.000 853.000 602.000 1.904.000 215.000
Skyldig offentlige avgifter 2.008.000 2.030.000 1.789.000 1.642.000 1.587.000
Utbytte -4.000.000 -3.800.000 -2.600.000 -3.700.000 -2.300.000
Annen kortsiktig gjeld 2.411.000 2.354.000 1.563.000 1.649.000 1.323.000
Sum kortsiktig gjeld 10.912.000 12.429.000 7.813.000 10.825.000 6.472.000
Sum gjeld og egenkapital 12.926.000 14.974.000 10.915.000 13.752.000 9.033.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.751.000 2.229.000 2.547.000 2.399.000 2.422.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.3 1.2 1.4
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.3 1.2 1.3
Soliditet 15.6 12.5 24.1 19.2 28.4
Resultatgrad 1 12.5 9.8 15.8 11.4
Rentedekningsgrad 44.8 29.3 32.4 50.9 35.0
Gjeldsgrad 5.4 7 3.1 4.2 2.5
Total kapitalrentabilitet 44.6 32.5 31.9 39.2 36.5
Signatur
07.10.2011
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex