Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Olemo As
Juridisk navn:  Olemo As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tinghaugen 83 Fax:
5394 Kolbeinsvik 5394 Kolbeinsvik
Fylke: Kommune:
Hordaland Austevoll
Org.nr: 917071837
Aksjekapital: 133.000 NOK
Etableringsdato: 2/1/2016 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Defacto Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-119.3%
Egenkapital  
  
-3.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 13.000 0 0
Resultat: -66.000 342.000 359.000
Egenkapital: 1.876.000 1.942.000 1.600.000
Regnskap for  Olemo As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 13.000 0 0
Driftskostnader -27.000 -19.000 -1.000
Driftsresultat -14.000 -19.000 -1.000
Finansinntekter -52.000 361.000 359.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans -52.000 361.000 359.000
Resultat før skatt -66.000 342.000 359.000
Skattekostnad 0 -1.000 -2.000
Årsresultat -66.000 342.000 356.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.396.000 1.244.000 1.244.000
Sum omløpsmidler 480.000 699.000 359.000
Sum eiendeler 1.876.000 1.943.000 1.603.000
Sum opptjent egenkapital 1.743.000 1.809.000 1.468.000
Sum egenkapital 1.876.000 1.942.000 1.600.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 1.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 1.876.000 1.943.000 1.603.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 13.000 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -8.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -19.000 -19.000 -1.000
Driftskostnader -27.000 -19.000 -1.000
Driftsresultat -14.000 -19.000 -1.000
Finansinntekter -52.000 361.000 359.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans -52.000 361.000 359.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -66.000 342.000 356.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 152.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.244.000 1.244.000 1.244.000
Sum anleggsmidler 1.396.000 1.244.000 1.244.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 455.000 0 0
Kasse, bank 25.000 699.000 359.000
Sum omløpsmidler 480.000 699.000 359.000
Sum eiendeler 1.876.000 1.943.000 1.603.000
Sum opptjent egenkapital 1.743.000 1.809.000 1.468.000
Sum egenkapital 1.876.000 1.942.000 1.600.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 1.000 2.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 1.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 1.876.000 1.943.000 1.603.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 480.000 698.000 357.000
Likviditetsgrad 1 6 179.5
Likviditetsgrad 2 0 6 179.5
Soliditet 1 99.9 99.9
Resultatgrad -107.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -3.5 17.6 22.3
Signatur
29.08.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex