Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Olga Godø AS
Juridisk navn:  Olga Godø AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70185021
Fax: 70181644
6055 Godøya 6055 Godøya
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Giske
Org.nr: 964380252
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/2/1992 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hasund As
Utvikling:
Omsetning  
  
-35.98%
Resultat  
  
69.92%
Egenkapital  
  
-5.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 500.000 781.000 1.151.000 2.731.000 491.000
Resultat: -80.000 -266.000 -604.000 1.999.000 -101.000
Egenkapital: 1.418.000 1.498.000 1.749.000 2.561.000 730.000
Regnskap for  Olga Godø AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 500.000 781.000 1.151.000 2.731.000 491.000
Driftskostnader -578.000 -1.044.000 -1.752.000 -720.000 -590.000
Driftsresultat -77.000 -263.000 -601.000 2.011.000 -99.000
Finansinntekter 2.000 2.000 4.000 1.000 9.000
Finanskostnader -5.000 -5.000 -8.000 -13.000 -11.000
Finans -3.000 -3.000 -4.000 -12.000 -2.000
Resultat før skatt -80.000 -266.000 -604.000 1.999.000 -101.000
Skattekostnad 0 16.000 152.000 -167.000 0
Årsresultat -80.000 -251.000 -452.000 1.831.000 -101.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.304.000 1.132.000 1.236.000 1.230.000 1.041.000
Sum omløpsmidler 461.000 657.000 956.000 1.887.000 184.000
Sum eiendeler 1.765.000 1.789.000 2.192.000 3.117.000 1.225.000
Sum opptjent egenkapital 1.018.000 1.098.000 1.609.000 2.061.000 230.000
Sum egenkapital 1.418.000 1.498.000 1.749.000 2.561.000 730.000
Sum langsiktig gjeld 102.000 125.000 164.000 337.000 193.000
Sum kortsiktig gjeld 245.000 165.000 279.000 217.000 302.000
Sum gjeld og egenkapital 1.765.000 1.788.000 2.192.000 3.115.000 1.225.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 141.000 554.000 986.000 372.000 201.000
Andre inntekter 359.000 227.000 165.000 2.360.000 290.000
Driftsinntekter 500.000 781.000 1.151.000 2.731.000 491.000
Varekostnad -62.000 -467.000 -1.005.000 0 -9.000
Lønninger -13.000 -130.000 -105.000 -184.000 -145.000
Avskrivning -51.000 -58.000 -88.000 -100.000 -178.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -452.000 -389.000 -554.000 -436.000 -258.000
Driftskostnader -578.000 -1.044.000 -1.752.000 -720.000 -590.000
Driftsresultat -77.000 -263.000 -601.000 2.011.000 -99.000
Finansinntekter 2.000 2.000 4.000 1.000 9.000
Finanskostnader -5.000 -5.000 -8.000 -13.000 -11.000
Finans -3.000 -3.000 -4.000 -12.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -80.000 -251.000 -452.000 1.831.000 -101.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.057.000 969.000 986.000 1.002.000 747.000
Maskiner anlegg 0 0 4.000 24.000 43.000
Driftsløsøre 0 112.000 149.000 101.000 146.000
Sum varige driftsmidler 1.057.000 1.081.000 1.138.000 1.127.000 936.000
Sum finansielle anleggsmidler 247.000 51.000 98.000 103.000 105.000
Sum anleggsmidler 1.304.000 1.132.000 1.236.000 1.230.000 1.041.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 240.000 47.000 59.000 192.000 26.000
Andre fordringer 3.000 324.000 183.000 256.000 85.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 218.000 286.000 714.000 1.439.000 73.000
Sum omløpsmidler 461.000 657.000 956.000 1.887.000 184.000
Sum eiendeler 1.765.000 1.789.000 2.192.000 3.117.000 1.225.000
Sum opptjent egenkapital 1.018.000 1.098.000 1.609.000 2.061.000 230.000
Sum egenkapital 1.418.000 1.498.000 1.749.000 2.561.000 730.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 16.000 167.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 102.000 125.000 164.000 337.000 193.000
Leverandørgjeld 243.000 59.000 176.000 9.000 84.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 15.000 -14.000 43.000 12.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 91.000 118.000 165.000 206.000
Sum kortsiktig gjeld 245.000 165.000 279.000 217.000 302.000
Sum gjeld og egenkapital 1.765.000 1.788.000 2.192.000 3.115.000 1.225.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 216.000 492.000 677.000 1.670.000 -118.000
Likviditetsgrad 1 1.9 4 3.4 8.7 0.6
Likviditetsgrad 2 1.9 4 3.4 8.7 0.7
Soliditet 80.3 83.8 79.8 82.2 59.6
Resultatgrad -15.4 -33.7 -52.2 73.6 -20.2
Rentedekningsgrad -15.4 -52.6 -75.1 154.8 -8.2
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.3 0.2 0.7
Total kapitalrentabilitet -4.2 -14.6 -27.2 64.6 -7.3
Signatur
12.10.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex