Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Oline As
Juridisk navn:  Oline As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kolbeinsvik 111 Kolbeinsvik 111 Fax:
5394 Kolbeinsvik 5394 Kolbeinsvik
Fylke: Kommune:
Hordaland Austevoll
Org.nr: 919335114
Aksjekapital: 51.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 7/17/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Statsautorisert Revisor Anne Britt S
Utvikling:
Omsetning  
  
-24.52%
Resultat  
  
-330.91%
Egenkapital  
  
-985.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 714.000 946.000
Resultat: -711.000 -165.000
Egenkapital: -825.000 -76.000
Regnskap for  Oline As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 714.000 946.000
Driftskostnader -1.291.000 -1.057.000
Driftsresultat -577.000 -111.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -134.000 -55.000
Finans -134.000 -55.000
Resultat før skatt -711.000 -165.000
Skattekostnad -38.000 38.000
Årsresultat -749.000 -127.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.663.000 3.309.000
Sum omløpsmidler 1.237.000 1.406.000
Sum eiendeler 3.900.000 4.715.000
Sum opptjent egenkapital -876.000 -127.000
Sum egenkapital -825.000 -76.000
Sum langsiktig gjeld 4.563.000 4.539.000
Sum kortsiktig gjeld 162.000 252.000
Sum gjeld og egenkapital 3.900.000 4.715.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 714.000 946.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 714.000 946.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -420.000 -606.000
Avskrivning -486.000 -229.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -385.000 -222.000
Driftskostnader -1.291.000 -1.057.000
Driftsresultat -577.000 -111.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -134.000 -55.000
Finans -134.000 -55.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -749.000 -127.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 38.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 2.663.000 3.271.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 2.663.000 3.309.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 83.000 0
Andre fordringer 3.000 1.019.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.152.000 387.000
Sum omløpsmidler 1.237.000 1.406.000
Sum eiendeler 3.900.000 4.715.000
Sum opptjent egenkapital -876.000 -127.000
Sum egenkapital -825.000 -76.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.563.000 4.539.000
Leverandørgjeld 2.000 2.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 115.000 251.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 46.000 0
Sum kortsiktig gjeld 162.000 252.000
Sum gjeld og egenkapital 3.900.000 4.715.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.075.000 1.154.000
Likviditetsgrad 1 7.6 5.6
Likviditetsgrad 2 7.6 5.6
Soliditet -21.2 -1.6
Resultatgrad -80.8 -11.7
Rentedekningsgrad -4.3
Gjeldsgrad -5.7
Total kapitalrentabilitet -14.8 -2.4
Signatur
26.07.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex