Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ollebukta Marina AS
Juridisk navn:  Ollebukta Marina AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33314565
Ollebukta 16 Ollebukta 16 Fax: 33370315
3126 Tønsberg 3126 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 979875770
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 4/30/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tønsberg Data As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.08%
Resultat  
  
65.57%
Egenkapital  
  
74.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.674.000 5.030.000 3.876.000 4.012.000 3.999.000
Resultat: 351.000 212.000 268.000 -524.000 -93.000
Egenkapital: 644.000 370.000 210.000 11.000 412.000
Regnskap for  Ollebukta Marina AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.674.000 5.030.000 3.876.000 4.012.000 3.999.000
Driftskostnader -4.324.000 -4.815.000 -3.609.000 -4.536.000 -4.093.000
Driftsresultat 351.000 214.000 268.000 -524.000 -93.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -3.000 0 -1.000 0
Finans 0 -3.000 0 -1.000 0
Resultat før skatt 351.000 212.000 268.000 -524.000 -93.000
Skattekostnad -77.000 -52.000 -69.000 123.000 -144.000
Årsresultat 274.000 160.000 199.000 -401.000 -238.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 64.000 116.000 185.000 62.000
Sum omløpsmidler 1.058.000 827.000 529.000 253.000 424.000
Sum eiendeler 1.073.000 891.000 645.000 438.000 486.000
Sum opptjent egenkapital 44.000 -230.000 -390.000 -589.000 -188.000
Sum egenkapital 644.000 370.000 210.000 11.000 412.000
Sum langsiktig gjeld 360.000 360.000 360.000 360.000 0
Sum kortsiktig gjeld 69.000 161.000 75.000 67.000 73.000
Sum gjeld og egenkapital 1.073.000 891.000 645.000 438.000 485.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.674.000 5.030.000 3.876.000 4.012.000 3.999.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.674.000 5.030.000 3.876.000 4.012.000 3.999.000
Varekostnad -3.598.000 -4.080.000 -2.966.000 -3.161.000 -3.196.000
Lønninger -364.000 -371.000 -282.000 -855.000 -541.000
Avskrivning -3.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -359.000 -364.000 -361.000 -520.000 -356.000
Driftskostnader -4.324.000 -4.815.000 -3.609.000 -4.536.000 -4.093.000
Driftsresultat 351.000 214.000 268.000 -524.000 -93.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -3.000 0 -1.000 0
Finans 0 -3.000 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 274.000 160.000 199.000 -401.000 -238.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 64.000 116.000 185.000 62.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 15.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 15.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 15.000 64.000 116.000 185.000 62.000
Varebeholdning 171.000 111.000 126.000 133.000 164.000
Kundefordringer 8.000 13.000 7.000 58.000 4.000
Andre fordringer 37.000 64.000 14.000 14.000 34.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 842.000 639.000 382.000 48.000 221.000
Sum omløpsmidler 1.058.000 827.000 529.000 253.000 424.000
Sum eiendeler 1.073.000 891.000 645.000 438.000 486.000
Sum opptjent egenkapital 44.000 -230.000 -390.000 -589.000 -188.000
Sum egenkapital 644.000 370.000 210.000 11.000 412.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 360.000 360.000 360.000 360.000 0
Leverandørgjeld 0 0 4.000 -1.000 19.000
Betalbar skatt 13.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 20.000 33.000 29.000 13.000 7.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 37.000 128.000 42.000 55.000 47.000
Sum kortsiktig gjeld 69.000 161.000 75.000 67.000 73.000
Sum gjeld og egenkapital 1.073.000 891.000 645.000 438.000 485.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 989.000 666.000 454.000 186.000 351.000
Likviditetsgrad 1 15.3 5.1 7.1 3.8 5.8
Likviditetsgrad 2 12.9 4.4 5.4 1.8 3.6
Soliditet 6 41.5 32.6 2.5 84.9
Resultatgrad 7.5 4.3 6.9 -13.1 -2.3
Rentedekningsgrad 71.3
Gjeldsgrad 0.7 1.4 2.1 38.8 0.2
Total kapitalrentabilitet 32.7 2 41.6 -119.6 -19.2
Signatur
16.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex