Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Olsviksjenet 151 AS
Juridisk navn:  Olsviksjenet 151 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55934200
Olsvikskjenet 151 Olsvikskjenet 151 Fax: 55931077
5184 Olsvik 5184 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 914624819
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/31/1977
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Forum Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.9%
Resultat  
  
-23.82%
Egenkapital  
  
-14.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 594.000 638.000 648.000 581.000 468.000
Resultat: 307.000 403.000 179.000 339.000 81.000
Egenkapital: 1.561.000 1.817.000 1.501.000 1.358.000 1.169.000
Regnskap for  Olsviksjenet 151 AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 594.000 638.000 648.000 581.000 468.000
Driftskostnader -253.000 -199.000 -424.000 -181.000 -320.000
Driftsresultat 341.000 439.000 225.000 401.000 149.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader -34.000 -37.000 -46.000 -61.000 -68.000
Finans -33.000 -37.000 -46.000 -61.000 -67.000
Resultat før skatt 307.000 403.000 179.000 339.000 81.000
Skattekostnad -62.000 -87.000 -36.000 -76.000 -22.000
Årsresultat 245.000 315.000 144.000 263.000 59.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.078.000 2.160.000 2.148.000 2.330.000 2.528.000
Sum omløpsmidler 690.000 1.099.000 664.000 432.000 410.000
Sum eiendeler 2.768.000 3.259.000 2.812.000 2.762.000 2.938.000
Sum opptjent egenkapital 741.000 997.000 681.000 538.000 349.000
Sum egenkapital 1.561.000 1.817.000 1.501.000 1.358.000 1.169.000
Sum langsiktig gjeld 962.000 1.038.000 1.150.000 1.237.000 1.345.000
Sum kortsiktig gjeld 245.000 405.000 161.000 168.000 424.000
Sum gjeld og egenkapital 2.768.000 3.260.000 2.812.000 2.763.000 2.938.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 594.000 638.000 648.000 581.000 468.000
Driftsinntekter 594.000 638.000 648.000 581.000 468.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -82.000 -82.000 -82.000 -75.000 -57.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -171.000 -117.000 -342.000 -106.000 -263.000
Driftskostnader -253.000 -199.000 -424.000 -181.000 -320.000
Driftsresultat 341.000 439.000 225.000 401.000 149.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader -34.000 -37.000 -46.000 -61.000 -68.000
Finans -33.000 -37.000 -46.000 -61.000 -67.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -150.000
Årsresultat 245.000 315.000 144.000 263.000 59.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.073.000 2.153.000 2.139.000 2.219.000 2.191.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000
Sum varige driftsmidler 2.078.000 2.160.000 2.148.000 2.230.000 2.204.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 100.000 324.000
Sum anleggsmidler 2.078.000 2.160.000 2.148.000 2.330.000 2.528.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 50.000 23.000 10.000 44.000 40.000
Andre fordringer 0 0 7.000 1.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 640.000 1.077.000 647.000 387.000 366.000
Sum omløpsmidler 690.000 1.099.000 664.000 432.000 410.000
Sum eiendeler 2.768.000 3.259.000 2.812.000 2.762.000 2.938.000
Sum opptjent egenkapital 741.000 997.000 681.000 538.000 349.000
Sum egenkapital 1.561.000 1.817.000 1.501.000 1.358.000 1.169.000
Sum avsetninger til forpliktelser 195.000 212.000 228.000 245.000 253.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 962.000 1.038.000 1.150.000 1.237.000 1.345.000
Leverandørgjeld 0 116.000 0 0 177.000
Betalbar skatt 79.000 104.000 53.000 84.000 29.000
Skyldig offentlige avgifter 120.000 117.000 78.000 84.000 43.000
Utbytte 0 0 0 0 -150.000
Annen kortsiktig gjeld 46.000 67.000 30.000 0 174.000
Sum kortsiktig gjeld 245.000 405.000 161.000 168.000 424.000
Sum gjeld og egenkapital 2.768.000 3.260.000 2.812.000 2.763.000 2.938.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 445.000 694.000 503.000 264.000 -14.000
Likviditetsgrad 1 2.8 2.7 4.1 2.6 1.0
Likviditetsgrad 2 2.8 2.7 4.1 2.6 1.0
Soliditet 56.4 55.7 53.4 49.1 39.8
Resultatgrad 57.4 68.8 34.7 69.0 31.8
Rentedekningsgrad 1 11.9 4.9 6.6 2.2
Gjeldsgrad 0.8 0.8 0.9 1.0 1.5
Total kapitalrentabilitet 12.4 13.5 8 14.5 5.1
Signatur
07.06.2006
NILSEN HANSIA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex