Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Omni Retail Holding As
Juridisk navn:  Omni Retail Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41601732
c/o Ole Johan Lindøe Elgefaret 1A c/o Ole Johan Lindøe Elgefaret 1A Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 914227887
Aksjekapital: 345.000 NOK
Etableringsdato: 9/22/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Intunor Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
41.3%
Egenkapital  
  
-9.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -27.000 -46.000 335.000 260.000 192.000
Egenkapital: 272.000 299.000 345.000 345.000 345.000
Regnskap for  Omni Retail Holding As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -27.000 -20.000 -37.000 -15.000 -8.000
Driftsresultat -27.000 -20.000 -37.000 -15.000 -8.000
Finansinntekter 0 -27.000 372.000 274.000 200.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 -27.000 372.000 274.000 200.000
Resultat før skatt -27.000 -46.000 335.000 260.000 192.000
Skattekostnad 0 0 -65.000 0 0
Årsresultat -27.000 -46.000 270.000 260.000 192.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 30.000 30.000 0
Sum omløpsmidler 285.000 307.000 698.000 620.000 583.000
Sum eiendeler 285.000 307.000 728.000 650.000 583.000
Sum opptjent egenkapital -73.000 -46.000 0 6.000 5.000
Sum egenkapital 272.000 299.000 345.000 345.000 345.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 37.000 0
Sum kortsiktig gjeld 13.000 9.000 383.000 268.000 238.000
Sum gjeld og egenkapital 285.000 308.000 728.000 650.000 582.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -27.000 -20.000 -37.000 -15.000 -8.000
Driftskostnader -27.000 -20.000 -37.000 -15.000 -8.000
Driftsresultat -27.000 -20.000 -37.000 -15.000 -8.000
Finansinntekter 0 -27.000 372.000 274.000 200.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 -27.000 372.000 274.000 200.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 13.000
Utbytte 0 0 -270.000 -260.000 -200.000
Årsresultat -27.000 -46.000 270.000 260.000 192.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 30.000 30.000 0
Sum anleggsmidler 0 0 30.000 30.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 243.000
Sum investeringer 190.000 90.000 0 95.000 335.000
Kasse, bank 95.000 217.000 231.000 9.000 4.000
Sum omløpsmidler 285.000 307.000 698.000 620.000 583.000
Sum eiendeler 285.000 307.000 728.000 650.000 583.000
Sum opptjent egenkapital -73.000 -46.000 0 6.000 5.000
Sum egenkapital 272.000 299.000 345.000 345.000 345.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 40.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 37.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 65.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -270.000 -260.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 13.000 9.000 8.000 8.000 38.000
Sum kortsiktig gjeld 13.000 9.000 383.000 268.000 238.000
Sum gjeld og egenkapital 285.000 308.000 728.000 650.000 582.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 272.000 298.000 315.000 352.000 345.000
Likviditetsgrad 1 21.9 34.1 1.8 2.3 2.4
Likviditetsgrad 2 21.9 34.1 1.8 2.3 2.5
Soliditet 95.4 97.1 47.4 53.1 59.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 1.1 0.9 0.7
Total kapitalrentabilitet -9.5 -15.3 4 39.8 32.9
Signatur
14.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex