Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Områdesikring As
Juridisk navn:  Områdesikring As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90693385
Postboks 31 Løhågen 4 Fax:
8138 Inndyr 8140 Inndyr
Fylke: Kommune:
Nordland Gildeskål
Org.nr: 915320376
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 4/8/2015 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Roy Rognan As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.35%
Resultat  
  
14.19%
Egenkapital  
  
85.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 7.875.000 8.320.000 2.823.000 1.182.000
Resultat: 1.159.000 1.015.000 231.000 227.000
Egenkapital: 1.942.000 1.047.000 591.000 567.000
Regnskap for  Områdesikring As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 7.875.000 8.320.000 2.823.000 1.182.000
Driftskostnader -6.690.000 -7.287.000 -2.592.000 -955.000
Driftsresultat 1.186.000 1.033.000 232.000 227.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -27.000 -19.000 -1.000 -1.000
Finans -27.000 -19.000 -1.000 -1.000
Resultat før skatt 1.159.000 1.015.000 231.000 227.000
Skattekostnad -264.000 -243.000 -57.000 -59.000
Årsresultat 895.000 773.000 174.000 167.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.972.000 1.385.000 821.000 720.000
Sum omløpsmidler 2.364.000 2.392.000 819.000 382.000
Sum eiendeler 4.336.000 3.777.000 1.640.000 1.102.000
Sum opptjent egenkapital 1.692.000 797.000 341.000 167.000
Sum egenkapital 1.942.000 1.047.000 591.000 567.000
Sum langsiktig gjeld 92.000 23.000 22.000 23.000
Sum kortsiktig gjeld 2.302.000 2.708.000 1.026.000 511.000
Sum gjeld og egenkapital 4.336.000 3.778.000 1.639.000 1.101.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.365.000 8.320.000 2.823.000 1.142.000
Andre inntekter 511.000 0 0 40.000
Driftsinntekter 7.875.000 8.320.000 2.823.000 1.182.000
Varekostnad -1.779.000 -3.212.000 -764.000 -457.000
Lønninger -1.231.000 -1.703.000 -727.000 -225.000
Avskrivning -291.000 -146.000 -105.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.389.000 -2.226.000 -996.000 -263.000
Driftskostnader -6.690.000 -7.287.000 -2.592.000 -955.000
Driftsresultat 1.186.000 1.033.000 232.000 227.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -27.000 -19.000 -1.000 -1.000
Finans -27.000 -19.000 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -317.000 0 0
Årsresultat 895.000 773.000 174.000 167.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 761.000 540.000 472.000 425.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 668.000 552.000 320.000 249.000
Sum varige driftsmidler 1.429.000 1.092.000 792.000 674.000
Sum finansielle anleggsmidler 543.000 293.000 29.000 46.000
Sum anleggsmidler 1.972.000 1.385.000 821.000 720.000
Varebeholdning 152.000 103.000 126.000 0
Kundefordringer 1.952.000 2.000.000 525.000 245.000
Andre fordringer 133.000 85.000 28.000 0
Sum investeringer 12.000 0 0 0
Kasse, bank 116.000 204.000 140.000 136.000
Sum omløpsmidler 2.364.000 2.392.000 819.000 382.000
Sum eiendeler 4.336.000 3.777.000 1.640.000 1.102.000
Sum opptjent egenkapital 1.692.000 797.000 341.000 167.000
Sum egenkapital 1.942.000 1.047.000 591.000 567.000
Sum avsetninger til forpliktelser 92.000 23.000 22.000 23.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 92.000 23.000 22.000 23.000
Leverandørgjeld 673.000 859.000 275.000 98.000
Betalbar skatt 195.000 242.000 58.000 36.000
Skyldig offentlige avgifter 445.000 394.000 132.000 46.000
Utbytte 0 -317.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 989.000 1.014.000 561.000 330.000
Sum kortsiktig gjeld 2.302.000 2.708.000 1.026.000 511.000
Sum gjeld og egenkapital 4.336.000 3.778.000 1.639.000 1.101.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 62.000 -316.000 -207.000 -129.000
Likviditetsgrad 1 1 0.9 0.8 0.7
Likviditetsgrad 2 1 0.8 0.7 0.8
Soliditet 44.8 27.7 36.1 51.5
Resultatgrad 15.1 12.4 8.2 19.2
Rentedekningsgrad 43.9 54.4 2 227.0
Gjeldsgrad 1.2 2.6 1.8 0.9
Total kapitalrentabilitet 27.4 27.3 14.2 20.6
Signatur
26.04.2019
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.04.2019
DAGLIG LEDER ALENE.
PROKURA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex