Omsorgssenteret AS
Juridisk navn:  Omsorgssenteret AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45058855
Lystringsmyr 4 Bjerkheim Fax:
1560 Larkollen 1592 Våler I Østfold
Fylke: Kommune:
Viken Våler (Viken)
Org.nr: 992061901
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/29/2007
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.15%
Resultat  
  
-139.16%
Egenkapital  
  
-652.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2011 2010 2009 2008
Omsetning: 3.691.000 3.649.000 3.192.000 1.431.000
Resultat: -150.000 383.000 -25.000 -437.000
Egenkapital: -127.000 23.000 -360.000 -335.000
Regnskap for  Omsorgssenteret AS
Resultat 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 3.691.000 3.649.000 3.192.000 1.431.000
Driftskostnader -3.651.000 -3.076.000 -3.020.000 -1.672.000
Driftsresultat 39.000 573.000 172.000 -241.000
Finansinntekter 2.000 3.000 0 0
Finanskostnader -191.000 -194.000 -197.000 -197.000
Finans -189.000 -191.000 -197.000 -197.000
Resultat før skatt -150.000 383.000 -25.000 -437.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -150.000 383.000 -25.000 -437.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.029.000 2.322.000 2.448.000 2.318.000
Sum omløpsmidler 597.000 652.000 441.000 238.000
Sum eiendeler 2.626.000 2.974.000 2.889.000 2.556.000
Sum opptjent egenkapital -227.000 -79.000 -462.000 -437.000
Sum egenkapital -127.000 23.000 -360.000 -335.000
Sum langsiktig gjeld 2.282.000 2.360.000 2.433.000 2.500.000
Sum kortsiktig gjeld 471.000 591.000 816.000 392.000
Sum gjeld og egenkapital 2.626.000 2.974.000 2.889.000 2.557.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.691.000 3.649.000 3.161.000 1.431.000
Andre inntekter 0 0 31.000 0
Driftsinntekter 3.691.000 3.649.000 3.192.000 1.431.000
Varekostnad -284.000 -308.000 -385.000 -205.000
Lønninger -2.449.000 -1.934.000 -2.001.000 -1.002.000
Avskrivning -92.000 -100.000 -100.000 -83.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -826.000 -734.000 -534.000 -382.000
Driftskostnader -3.651.000 -3.076.000 -3.020.000 -1.672.000
Driftsresultat 39.000 573.000 172.000 -241.000
Finansinntekter 2.000 3.000 0 0
Finanskostnader -191.000 -194.000 -197.000 -197.000
Finans -189.000 -191.000 -197.000 -197.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -150.000 383.000 -25.000 -437.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.954.000 1.988.000 2.031.000 2.073.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 75.000 133.000 191.000 249.000
Sum varige driftsmidler 2.029.000 2.121.000 2.221.000 2.322.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 201.000 226.000 -3.000
Sum anleggsmidler 2.029.000 2.322.000 2.448.000 2.318.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 235.000 223.000 195.000 184.000
Andre fordringer 204.000 380.000 226.000 52.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 158.000 49.000 21.000 2.000
Sum omløpsmidler 597.000 652.000 441.000 238.000
Sum eiendeler 2.626.000 2.974.000 2.889.000 2.556.000
Sum opptjent egenkapital -227.000 -79.000 -462.000 -437.000
Sum egenkapital -127.000 23.000 -360.000 -335.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.282.000 2.360.000 2.433.000 2.500.000
Leverandørgjeld 16.000 0 59.000 30.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 247.000 300.000 563.000 255.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 208.000 291.000 194.000 107.000
Sum kortsiktig gjeld 471.000 591.000 816.000 392.000
Sum gjeld og egenkapital 2.626.000 2.974.000 2.889.000 2.557.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 126.000 61.000 -375.000 -154.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.1 0.5 0.6
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 0.6 0.7
Soliditet -4.8 0.8 -12.5 -13.1
Resultatgrad 1.1 15.7 5.4 -16.8
Rentedekningsgrad 0.2 3.0 0.9 -1.2
Gjeldsgrad -21.7 128.3 -9.0 -8.6
Total kapitalrentabilitet 1.6 19.4 6.0 -9.4
Signatur
10.09.2013
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Prokurister
10.09.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2011
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2010
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2009
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex