Onarheim Bruk AS
Juridisk navn:  Onarheim Bruk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53430130
Flakkavågsvegen 12 Flakkavågsvegen 10 Fax: 53430131
5694 Onarheim 5694 Onarheim
Fylke: Kommune:
Vestland Tysnes
Org.nr: 992259418
Aksjekapital: 2.790.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 1/14/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.76%
Resultat  
  
-133.24%
Egenkapital  
  
43.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 22.567.000 25.288.000 29.588.000 10.360.000 17.000
Resultat: -1.842.000 5.541.000 2.367.000 4.165.000 -1.793.000
Egenkapital: 28.751.000 20.004.000 14.718.000 8.817.000 4.998.000
Regnskap for  Onarheim Bruk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 22.567.000 25.288.000 29.588.000 10.360.000 17.000
Driftskostnader -23.074.000 -19.267.000 -26.839.000 -5.899.000 -1.732.000
Driftsresultat -507.000 6.020.000 2.749.000 4.461.000 -1.715.000
Finansinntekter 26.000 10.000 6.000 0 0
Finanskostnader -1.360.000 -490.000 -389.000 -296.000 -78.000
Finans -1.334.000 -480.000 -383.000 -296.000 -78.000
Resultat før skatt -1.842.000 5.541.000 2.367.000 4.165.000 -1.793.000
Skattekostnad 449.000 -254.000 495.000 -346.000 540.000
Årsresultat -1.393.000 5.286.000 2.861.000 3.819.000 -1.253.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 92.026.000 68.136.000 28.653.000 23.040.000 9.870.000
Sum omløpsmidler 32.707.000 12.844.000 13.603.000 16.232.000 8.417.000
Sum eiendeler 124.733.000 80.980.000 42.256.000 39.272.000 18.287.000
Sum opptjent egenkapital 4.963.000 6.356.000 1.070.000 -1.791.000 -5.610.000
Sum egenkapital 28.751.000 20.004.000 14.718.000 8.817.000 4.998.000
Sum langsiktig gjeld 4.173.000 1.761.000 1.507.000 1.042.000 696.000
Sum kortsiktig gjeld 91.808.000 59.214.000 26.031.000 29.414.000 12.594.000
Sum gjeld og egenkapital 124.732.000 80.979.000 42.256.000 39.273.000 18.288.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.567.000 25.288.000 29.588.000 10.360.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 17.000
Driftsinntekter 22.567.000 25.288.000 29.588.000 10.360.000 17.000
Varekostnad -9.759.000 -1.963.000 -6.707.000 -3.828.000 -522.000
Lønninger -8.365.000 -6.677.000 -7.624.000 -5.393.000 -1.360.000
Avskrivning -3.948.000 -2.070.000 -1.588.000 -980.000 -319.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.189.000 -6.389.000 -5.980.000 -2.912.000 -857.000
Driftskostnader -23.074.000 -19.267.000 -26.839.000 -5.899.000 -1.732.000
Driftsresultat -507.000 6.020.000 2.749.000 4.461.000 -1.715.000
Finansinntekter 26.000 10.000 6.000 0 0
Finanskostnader -1.360.000 -490.000 -389.000 -296.000 -78.000
Finans -1.334.000 -480.000 -383.000 -296.000 -78.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.393.000 5.286.000 2.861.000 3.819.000 -1.253.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 64.161.000 45.316.000 12.947.000 9.027.000 4.453.000
Maskiner anlegg 27.709.000 22.633.000 15.574.000 13.987.000 5.385.000
Driftsløsøre 149.000 179.000 125.000 19.000 24.000
Sum varige driftsmidler 92.019.000 68.129.000 28.646.000 23.033.000 9.862.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Sum anleggsmidler 92.026.000 68.136.000 28.653.000 23.040.000 9.870.000
Varebeholdning 6.293.000 1.832.000 3.856.000 9.584.000 1.713.000
Kundefordringer 8.707.000 1.539.000 275.000 1.907.000 0
Andre fordringer 17.385.000 9.221.000 9.201.000 4.497.000 6.608.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 322.000 252.000 271.000 245.000 95.000
Sum omløpsmidler 32.707.000 12.844.000 13.603.000 16.232.000 8.417.000
Sum eiendeler 124.733.000 80.980.000 42.256.000 39.272.000 18.287.000
Sum opptjent egenkapital 4.963.000 6.356.000 1.070.000 -1.791.000 -5.610.000
Sum egenkapital 28.751.000 20.004.000 14.718.000 8.817.000 4.998.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.173.000 1.761.000 1.507.000 1.042.000 696.000
Gjeld til kredittinstitutt 82.380.000 46.878.000 20.209.000 23.276.000 7.799.000
Sum langsiktig gjeld 4.173.000 1.761.000 1.507.000 1.042.000 696.000
Leverandørgjeld 8.013.000 11.384.000 4.708.000 5.296.000 4.493.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 447.000 367.000 373.000 329.000 142.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 969.000 585.000 741.000 512.000 159.000
Sum kortsiktig gjeld 91.808.000 59.214.000 26.031.000 29.414.000 12.594.000
Sum gjeld og egenkapital 124.732.000 80.979.000 42.256.000 39.273.000 18.288.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -59.101.000 -46.370.000 -12.428.000 -13.182.000 -4.177.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.2 0.5 0.6 0.7
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2 0.4 0.2 0.6
Soliditet 23.1 24.7 34.8 22.5 27.3
Resultatgrad -2.2 23.8 9.3 43.1 -10088.2
Rentedekningsgrad -0.4 12.3 7.1 15.1 -22.0
Gjeldsgrad 3.3 3 1.9 3.5 2.7
Total kapitalrentabilitet -0.4 7.4 6.5 11.4 -9.4
Signatur
16.01.2009
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP ELLER ADMINISTRERANDE
DIREKTØR OG EIT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex