Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
One Take As
Juridisk navn:  One Take As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hvitstenveien 34 Hvitstenveien 34 Fax:
1545 Hvitsten 1545 Hvitsten
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 999524540
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/2/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Saga Regnskap Tønsberg As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.47%
Resultat  
  
-540.91%
Egenkapital  
  
-6.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.214.000 1.356.000 2.033.000 1.746.000 843.000
Resultat: -97.000 22.000 477.000 448.000 202.000
Egenkapital: 1.179.000 1.259.000 1.254.000 898.000 576.000
Regnskap for  One Take As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.214.000 1.356.000 2.033.000 1.746.000 843.000
Driftskostnader -1.312.000 -1.335.000 -1.556.000 -1.298.000 -640.000
Driftsresultat -97.000 21.000 477.000 447.000 203.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 1.000 1.000 0 1.000 -1.000
Resultat før skatt -97.000 22.000 477.000 448.000 202.000
Skattekostnad 17.000 -17.000 -121.000 -126.000 -57.000
Årsresultat -80.000 5.000 356.000 322.000 145.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 71.000 44.000 136.000 229.000 325.000
Sum omløpsmidler 1.360.000 1.527.000 1.593.000 812.000 419.000
Sum eiendeler 1.431.000 1.571.000 1.729.000 1.041.000 744.000
Sum opptjent egenkapital 1.149.000 1.229.000 1.224.000 868.000 546.000
Sum egenkapital 1.179.000 1.259.000 1.254.000 898.000 576.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 252.000 311.000 475.000 143.000 169.000
Sum gjeld og egenkapital 1.431.000 1.570.000 1.729.000 1.041.000 745.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.209.000 1.320.000 2.033.000 1.746.000 675.000
Andre inntekter 5.000 36.000 0 0 168.000
Driftsinntekter 1.214.000 1.356.000 2.033.000 1.746.000 843.000
Varekostnad -208.000 -468.000 -764.000 -825.000 -127.000
Lønninger -692.000 -396.000 -337.000 -13.000 -9.000
Avskrivning -9.000 -105.000 -105.000 -105.000 -105.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -403.000 -366.000 -350.000 -355.000 -399.000
Driftskostnader -1.312.000 -1.335.000 -1.556.000 -1.298.000 -640.000
Driftsresultat -97.000 21.000 477.000 447.000 203.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 1.000 1.000 0 1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -80.000 5.000 356.000 322.000 145.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 55.000 38.000 25.000 13.000 4.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 16.000 5.000 111.000 216.000 321.000
Sum varige driftsmidler 16.000 5.000 111.000 216.000 321.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 71.000 44.000 136.000 229.000 325.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 118.000 97.000 1.140.000 0 40.000
Andre fordringer 225.000 300.000 200.000 233.000 156.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.018.000 1.130.000 253.000 579.000 223.000
Sum omløpsmidler 1.360.000 1.527.000 1.593.000 812.000 419.000
Sum eiendeler 1.431.000 1.571.000 1.729.000 1.041.000 744.000
Sum opptjent egenkapital 1.149.000 1.229.000 1.224.000 868.000 546.000
Sum egenkapital 1.179.000 1.259.000 1.254.000 898.000 576.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 1.000 1.000 0 0
Betalbar skatt 0 31.000 133.000 135.000 62.000
Skyldig offentlige avgifter 170.000 61.000 286.000 8.000 20.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 80.000 219.000 54.000 0 86.000
Sum kortsiktig gjeld 252.000 311.000 475.000 143.000 169.000
Sum gjeld og egenkapital 1.431.000 1.570.000 1.729.000 1.041.000 745.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.108.000 1.216.000 1.118.000 669.000 250.000
Likviditetsgrad 1 5.4 4.9 3.4 5.7 2.5
Likviditetsgrad 2 5.4 4.9 3.4 5.7 2.5
Soliditet 82.4 80.2 72.5 86.3 77.3
Resultatgrad 1.5 23.5 25.6 24.1
Rentedekningsgrad 203.0
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.4 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet -6.7 1.4 27.6 43.0 27.2
Signatur
25.01.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex