Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Onsøy Ridesenter - Stall Hk AS
Juridisk navn:  Onsøy Ridesenter - Stall Hk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93082253
Ekveien 1 Ekveien 1 Fax:
1623 Gressvik 1623 Gressvik
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 989996061
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 5/23/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Agenda Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.03%
Resultat  
  
178.16%
Egenkapital  
  
639.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.414.000 2.464.000 2.793.000 2.441.000 2.433.000
Resultat: 242.000 87.000 286.000 128.000 -229.000
Egenkapital: 281.000 38.000 -49.000 -335.000 -463.000
Regnskap for  Onsøy Ridesenter - Stall Hk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.414.000 2.464.000 2.793.000 2.441.000 2.433.000
Driftskostnader -2.005.000 -2.220.000 -2.321.000 -2.098.000 -2.431.000
Driftsresultat 410.000 244.000 472.000 343.000 2.000
Finansinntekter 7.000 2.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader -175.000 -158.000 -188.000 -216.000 -232.000
Finans -168.000 -156.000 -186.000 -215.000 -231.000
Resultat før skatt 242.000 87.000 286.000 128.000 -229.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 242.000 87.000 286.000 128.000 -229.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.713.000 3.944.000 4.210.000 4.490.000 4.628.000
Sum omløpsmidler 641.000 1.371.000 775.000 672.000 548.000
Sum eiendeler 4.354.000 5.315.000 4.985.000 5.162.000 5.176.000
Sum opptjent egenkapital -719.000 -962.000 -1.049.000 -1.335.000 -1.463.000
Sum egenkapital 281.000 38.000 -49.000 -335.000 -463.000
Sum langsiktig gjeld 3.676.000 4.346.000 4.273.000 4.587.000 5.252.000
Sum kortsiktig gjeld 398.000 932.000 762.000 911.000 387.000
Sum gjeld og egenkapital 4.355.000 5.316.000 4.986.000 5.163.000 5.176.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.264.000 1.387.000 1.480.000 1.367.000 1.380.000
Andre inntekter 1.150.000 1.077.000 1.313.000 1.073.000 1.052.000
Driftsinntekter 2.414.000 2.464.000 2.793.000 2.441.000 2.433.000
Varekostnad -658.000 -715.000 -650.000 -526.000 -679.000
Lønninger -507.000 -598.000 -611.000 -652.000 -766.000
Avskrivning -232.000 -266.000 -280.000 -294.000 -308.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -608.000 -641.000 -780.000 -626.000 -678.000
Driftskostnader -2.005.000 -2.220.000 -2.321.000 -2.098.000 -2.431.000
Driftsresultat 410.000 244.000 472.000 343.000 2.000
Finansinntekter 7.000 2.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader -175.000 -158.000 -188.000 -216.000 -232.000
Finans -168.000 -156.000 -186.000 -215.000 -231.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 242.000 87.000 286.000 128.000 -229.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.690.000 3.905.000 4.121.000 4.225.000 4.440.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 23.000 39.000 89.000 266.000 188.000
Sum varige driftsmidler 3.713.000 3.944.000 4.210.000 4.490.000 4.628.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.713.000 3.944.000 4.210.000 4.490.000 4.628.000
Varebeholdning 386.000 690.000 264.000 300.000 162.000
Kundefordringer 53.000 243.000 287.000 213.000 182.000
Andre fordringer 29.000 16.000 3.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 173.000 422.000 222.000 160.000 204.000
Sum omløpsmidler 641.000 1.371.000 775.000 672.000 548.000
Sum eiendeler 4.354.000 5.315.000 4.985.000 5.162.000 5.176.000
Sum opptjent egenkapital -719.000 -962.000 -1.049.000 -1.335.000 -1.463.000
Sum egenkapital 281.000 38.000 -49.000 -335.000 -463.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.676.000 4.346.000 4.273.000 4.587.000 5.252.000
Leverandørgjeld 55.000 308.000 87.000 121.000 109.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 46.000 36.000 49.000 44.000 58.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 297.000 588.000 626.000 745.000 220.000
Sum kortsiktig gjeld 398.000 932.000 762.000 911.000 387.000
Sum gjeld og egenkapital 4.355.000 5.316.000 4.986.000 5.163.000 5.176.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 243.000 439.000 13.000 -239.000 161.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.5 1 0.7 1.4
Likviditetsgrad 2 0.6 0.7 0.7 0.4 1.0
Soliditet 6.5 0.7 -6.5 -8.9
Resultatgrad 1 9.9 16.9 14.1 0.1
Rentedekningsgrad 2.3 1.5 2.5 1.6 0.0
Gjeldsgrad 14.5 138.9 -102.8 -16.4 -12.2
Total kapitalrentabilitet 9.6 4.6 9.5 6.7 0.1
Signatur
13.12.2012
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Prokurister
13.12.2012
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS
LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex