Opaker Barnehage AS
Juridisk navn:  Opaker Barnehage AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52845020
c/o Intunor Services AS Postboks 78 Vika Haakon VIIs gate 2 Fax: 52855020
8001 Bodø 161 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 988771309
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/29/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Intunor Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.13%
Resultat  
  
21.76%
Egenkapital  
  
-11.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.974.000 1.914.000 1.891.000 1.824.000 1.780.000
Resultat: 1.343.000 1.103.000 777.000 686.000 671.000
Egenkapital: 727.000 824.000 897.000 946.000 971.000
Regnskap for  Opaker Barnehage AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.974.000 1.914.000 1.891.000 1.824.000 1.780.000
Driftskostnader -545.000 -533.000 -576.000 -583.000 -548.000
Driftsresultat 1.429.000 1.381.000 1.315.000 1.241.000 1.232.000
Finansinntekter 66.000 75.000 75.000 75.000 80.000
Finanskostnader -152.000 -353.000 -613.000 -630.000 -641.000
Finans -86.000 -278.000 -538.000 -555.000 -561.000
Resultat før skatt 1.343.000 1.103.000 777.000 686.000 671.000
Skattekostnad -295.000 -250.000 -182.000 -166.000 -170.000
Årsresultat 1.048.000 853.000 595.000 520.000 501.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.619.000 10.056.000 10.492.000 10.929.000 11.366.000
Sum omløpsmidler 0 4.109.000 3.902.000 3.771.000 3.797.000
Sum eiendeler 9.619.000 14.165.000 14.394.000 14.700.000 15.163.000
Sum opptjent egenkapital 627.000 724.000 797.000 846.000 871.000
Sum egenkapital 727.000 824.000 897.000 946.000 971.000
Sum langsiktig gjeld 7.424.000 12.125.000 12.600.000 12.972.000 13.322.000
Sum kortsiktig gjeld 1.467.000 1.216.000 898.000 782.000 870.000
Sum gjeld og egenkapital 9.618.000 14.165.000 14.395.000 14.700.000 15.163.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.974.000 1.914.000 1.891.000 1.824.000 1.780.000
Driftsinntekter 1.974.000 1.914.000 1.891.000 1.824.000 1.780.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -437.000 -437.000 -437.000 -437.000 -437.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -108.000 -96.000 -139.000 -146.000 -111.000
Driftskostnader -545.000 -533.000 -576.000 -583.000 -548.000
Driftsresultat 1.429.000 1.381.000 1.315.000 1.241.000 1.232.000
Finansinntekter 66.000 75.000 75.000 75.000 80.000
Finanskostnader -152.000 -353.000 -613.000 -630.000 -641.000
Finans -86.000 -278.000 -538.000 -555.000 -561.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.048.000 853.000 595.000 520.000 501.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 9.619.000 10.056.000 10.492.000 10.929.000 11.366.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 9.619.000 10.056.000 10.492.000 10.929.000 11.366.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.619.000 10.056.000 10.492.000 10.929.000 11.366.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 5.000 4.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 4.109.000 3.902.000 3.771.000 3.797.000
Sum eiendeler 9.619.000 14.165.000 14.394.000 14.700.000 15.163.000
Sum opptjent egenkapital 627.000 724.000 797.000 846.000 871.000
Sum egenkapital 727.000 824.000 897.000 946.000 971.000
Sum avsetninger til forpliktelser 52.000 79.000 106.000 127.000 143.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.467.000 1.202.000 849.000 726.000 798.000
Sum langsiktig gjeld 7.424.000 12.125.000 12.600.000 12.972.000 13.322.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 10.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 14.000 50.000 56.000 62.000
Sum kortsiktig gjeld 1.467.000 1.216.000 898.000 782.000 870.000
Sum gjeld og egenkapital 9.618.000 14.165.000 14.395.000 14.700.000 15.163.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.467.000 2.893.000 3.004.000 2.989.000 2.927.000
Likviditetsgrad 1 0 3.4 4.3 4.8 4.4
Likviditetsgrad 2 0 3.4 4.3 4.8 4.4
Soliditet 7.6 5.8 6.2 6.4 6.4
Resultatgrad 72.4 72.2 69.5 6 69.2
Rentedekningsgrad 9.4 3.9 2.1 2 2.0
Gjeldsgrad 12.2 16.2 1 14.5 14.6
Total kapitalrentabilitet 15.5 10.3 9.7 9 8.7
Signatur
09.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex