Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Opdal Nordre Gårdsslakteri As
Juridisk navn:  Opdal Nordre Gårdsslakteri As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Otervikveien 588 Otervikveien 588 Fax:
7982 Bindalseidet 7982 Bindalseidet
Fylke: Kommune:
Nordland Bindal
Org.nr: 921139888
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/10/2018
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 109.000
Resultat: 21.000
Egenkapital: 41.000
Regnskap for  Opdal Nordre Gårdsslakteri As
Resultat 2018
Driftsinntekter 109.000
Driftskostnader -88.000
Driftsresultat 21.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 21.000
Skattekostnad -5.000
Årsresultat 17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 38.000
Sum eiendeler 38.000
Sum opptjent egenkapital 17.000
Sum egenkapital 41.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld -3.000
Sum gjeld og egenkapital 38.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 109.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 109.000
Varekostnad -33.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -55.000
Driftskostnader -88.000
Driftsresultat 21.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 3.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 35.000
Sum omløpsmidler 38.000
Sum eiendeler 38.000
Sum opptjent egenkapital 17.000
Sum egenkapital 41.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 5.000
Skyldig offentlige avgifter -8.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld -3.000
Sum gjeld og egenkapital 38.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 41.000
Likviditetsgrad 1 -12.7
Likviditetsgrad 2 -12.7
Soliditet 107.9
Resultatgrad 19.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -0.1
Total kapitalrentabilitet 55.3
Signatur
11.07.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex