Opera Di Setra
Juridisk navn:  Opera Di Setra
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95733688
Eiegrava 49 Eiegrava 49 Fax:
2510 Tylldalen 2510 Tylldalen
Fylke: Kommune:
Innlandet Tynset
Org.nr: 915622720
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 4/1/2015 1
Foretakstype: FLI
Regnskapsfører: Myrheims Regnskapskontor Synnøve Vik
Utvikling:
Omsetning  
  
-41.13%
Resultat  
  
68.42%
Egenkapital  
  
-7.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 571.000 970.000 987.000 717.000
Resultat: -12.000 -38.000 -43.000 116.000
Egenkapital: 144.000 155.000 194.000 237.000
Regnskap for  Opera Di Setra
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 571.000 970.000 987.000 717.000
Driftskostnader -583.000 -1.009.000 -1.030.000 -601.000
Driftsresultat -12.000 -38.000 -43.000 116.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -12.000 -38.000 -43.000 116.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -12.000 -38.000 -43.000 116.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 10.000 14.000 18.000
Sum omløpsmidler 158.000 156.000 204.000 230.000
Sum eiendeler 158.000 166.000 218.000 248.000
Sum opptjent egenkapital 144.000 155.000 194.000 237.000
Sum egenkapital 144.000 155.000 194.000 237.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14.000 11.000 25.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 158.000 166.000 219.000 249.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 420.000 400.000 458.000 295.000
Andre inntekter 151.000 570.000 530.000 422.000
Driftsinntekter 571.000 970.000 987.000 717.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -392.000 -868.000 -912.000 -530.000
Avskrivning -10.000 -4.000 -4.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -181.000 -137.000 -114.000 -69.000
Driftskostnader -583.000 -1.009.000 -1.030.000 -601.000
Driftsresultat -12.000 -38.000 -43.000 116.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -12.000 -38.000 -43.000 116.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 10.000 14.000 18.000
Sum varige driftsmidler 0 10.000 14.000 18.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 10.000 14.000 18.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 60.000 109.000 33.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 158.000 96.000 95.000 198.000
Sum omløpsmidler 158.000 156.000 204.000 230.000
Sum eiendeler 158.000 166.000 218.000 248.000
Sum opptjent egenkapital 144.000 155.000 194.000 237.000
Sum egenkapital 144.000 155.000 194.000 237.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 7.000 11.000 24.000 10.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 0 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 14.000 11.000 25.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 158.000 166.000 219.000 249.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 144.000 145.000 179.000 218.000
Likviditetsgrad 1 11.3 14.2 8.2 19.2
Likviditetsgrad 2 11.3 14.2 8.2 19.2
Soliditet 91.1 93.4 88.6 95.2
Resultatgrad -2.1 -3.9 -4.4 16.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -7.6 -22.9 -19.6 46.6
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex