Opilio As
Juridisk navn:  Opilio As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56181110
Alfabygget Alfabygget Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 914047757
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/30/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.03%
Resultat  
  
-39.52%
Egenkapital  
  
-40.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 74.059.000 86.149.000 79.909.000 49.779.000 117.000
Resultat: -76.520.000 -54.844.000 -11.519.000 -12.299.000 -32.030.000
Egenkapital: 22.512.000 37.894.000 45.574.000 7.090.000 4.262.000
Regnskap for  Opilio As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 74.059.000 86.149.000 79.909.000 49.779.000 117.000
Driftskostnader -140.194.000 -139.289.000 -86.520.000 -59.839.000 -31.658.000
Driftsresultat -66.136.000 -53.140.000 -6.611.000 -10.059.000 -31.541.000
Finansinntekter 150.000 4.369.000 97.000 136.000 8.000
Finanskostnader -10.534.000 -6.072.000 -5.005.000 -2.374.000 -498.000
Finans -10.384.000 -1.703.000 -4.908.000 -2.238.000 -490.000
Resultat før skatt -76.520.000 -54.844.000 -11.519.000 -12.299.000 -32.030.000
Skattekostnad 18.509.000 14.374.000 4.120.000 4.301.000 8.648.000
Årsresultat -58.011.000 -40.469.000 -7.399.000 -7.998.000 -23.382.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 24.197.000 219.984.000 181.273.000 42.837.000 41.398.000
Sum omløpsmidler 215.487.000 59.586.000 79.288.000 34.517.000 44.812.000
Sum eiendeler 239.684.000 279.570.000 260.561.000 77.354.000 86.210.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 4.162.000
Sum egenkapital 22.512.000 37.894.000 45.574.000 7.090.000 4.262.000
Sum langsiktig gjeld 673.000 83.610.000 170.301.000 32.566.000 31.868.000
Sum kortsiktig gjeld 216.499.000 158.066.000 44.686.000 37.698.000 50.080.000
Sum gjeld og egenkapital 239.684.000 279.570.000 260.561.000 77.354.000 86.210.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 73.374.000 86.149.000 79.721.000 49.464.000 117.000
Andre inntekter 685.000 0 188.000 315.000 0
Driftsinntekter 74.059.000 86.149.000 79.909.000 49.779.000 117.000
Varekostnad -33.176.000 -34.878.000 -19.284.000 -13.701.000 -2.064.000
Lønninger -35.868.000 -46.567.000 -35.665.000 -26.169.000 -5.351.000
Avskrivning -32.231.000 -32.288.000 -9.785.000 -7.820.000 -1.037.000
Nedskrivning -16.371.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -22.977.000 -25.567.000 -20.006.000 -12.358.000 -25.902.000
Driftskostnader -140.194.000 -139.289.000 -86.520.000 -59.839.000 -31.658.000
Driftsresultat -66.136.000 -53.140.000 -6.611.000 -10.059.000 -31.541.000
Finansinntekter 150.000 4.369.000 97.000 136.000 8.000
Finanskostnader -10.534.000 -6.072.000 -5.005.000 -2.374.000 -498.000
Finans -10.384.000 -1.703.000 -4.908.000 -2.238.000 -490.000
Konsernbidrag 42.629.000 32.789.000 45.883.000 10.826.000 27.544.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -58.011.000 -40.469.000 -7.399.000 -7.998.000 -23.382.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0 0
Fast eiendom 0 0 23.661.000 0 0
Maskiner anlegg 3.657.000 6.401.000 7.116.000 5.992.000 0
Driftsløsøre 2.384.000 10.282.000 13.791.000 5.640.000 4.844.000
Sum varige driftsmidler 21.197.000 216.984.000 178.273.000 42.837.000 41.398.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 24.197.000 219.984.000 181.273.000 42.837.000 41.398.000
Varebeholdning 1.565.000 1.136.000 1.125.000 3.023.000 2.899.000
Kundefordringer 4.000 4.874.000 338.000 3.666.000 445.000
Andre fordringer 212.446.000 50.389.000 67.293.000 26.008.000 40.023.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.472.000 3.187.000 10.532.000 1.820.000 1.445.000
Sum omløpsmidler 215.487.000 59.586.000 79.288.000 34.517.000 44.812.000
Sum eiendeler 239.684.000 279.570.000 260.561.000 77.354.000 86.210.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 4.162.000
Sum egenkapital 22.512.000 37.894.000 45.574.000 7.090.000 4.262.000
Sum avsetninger til forpliktelser 673.000 8.397.000 12.417.000 1.243.000 1.540.000
Gjeld til kredittinstitutt 126.681.000 140.214.000 3.000.000 25.331.000 34.924.000
Sum langsiktig gjeld 673.000 83.610.000 170.301.000 32.566.000 31.868.000
Leverandørgjeld 8.384.000 12.737.000 30.210.000 10.301.000 12.694.000
Betalbar skatt 1.949.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.055.000 3.636.000 2.893.000 2.045.000 1.717.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.026.000 1.479.000 1.399.000 21.000 746.000
Sum kortsiktig gjeld 216.499.000 158.066.000 44.686.000 37.698.000 50.080.000
Sum gjeld og egenkapital 239.684.000 279.570.000 260.561.000 77.354.000 86.210.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.012.000 -98.480.000 34.602.000 -3.181.000 -5.268.000
Likviditetsgrad 1 1 0.4 1.8 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 1 0.4 1.7 0.9 0.9
Soliditet 9.4 13.6 17.5 9.2 4.9
Resultatgrad -89.3 -61.7 -8.3 -20.2 -26958.1
Rentedekningsgrad -6.3 -8.8 -1.3 -4.2 -63.3
Gjeldsgrad 9.6 6.4 4.7 9.9 19.2
Total kapitalrentabilitet -27.5 -17.4 -2.5 -12.8 -36.6
Signatur
22.06.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
22.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex