Oppdal Taxi Sa
Juridisk navn:  Oppdal Taxi Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72421205
O. Skasliens Veg 8 O. Skasliens Veg 8 Fax: 72424439
7340 Oppdal 7340 Oppdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Oppdal
Org.nr: 961591848
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 12/31/1965
Foretakstype: SA
Tidligere navn: oppdal drosjesentral v/jan nyseter
Regnskapsfører: Admento As
Utvikling:
Omsetning  
  
29.47%
Resultat  
  
-287.5%
Egenkapital  
  
-34.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2013 2012
Omsetning: 246.000 190.000 208.000
Resultat: -15.000 8.000 -2.000
Egenkapital: 34.000 52.000 49.000
Regnskap for  Oppdal Taxi Sa
Resultat 2015 2013 2012
Driftsinntekter 246.000 190.000 208.000
Driftskostnader -261.000 -182.000 -211.000
Driftsresultat -15.000 8.000 -2.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -15.000 8.000 -2.000
Skattekostnad 3.000 -2.000 0
Årsresultat -12.000 5.000 -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.000 4.000 6.000
Sum omløpsmidler 33.000 58.000 44.000
Sum eiendeler 42.000 62.000 50.000
Sum opptjent egenkapital 29.000 48.000 43.000
Sum egenkapital 34.000 52.000 49.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.000 9.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 42.000 61.000 50.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 246.000 190.000 208.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 246.000 190.000 208.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -25.000 -14.000 -31.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -236.000 -168.000 -180.000
Driftskostnader -261.000 -182.000 -211.000
Driftsresultat -15.000 8.000 -2.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -12.000 5.000 -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.000 3.000 5.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 9.000 4.000 6.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 10.000 9.000 26.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 23.000 49.000 18.000
Sum omløpsmidler 33.000 58.000 44.000
Sum eiendeler 42.000 62.000 50.000
Sum opptjent egenkapital 29.000 48.000 43.000
Sum egenkapital 34.000 52.000 49.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 8.000 9.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.000 9.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 42.000 61.000 50.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 25.000 49.000 43.000
Likviditetsgrad 1 4.1 6.4 44.0
Likviditetsgrad 2 4.2 6.5 44.1
Soliditet 81.0 85.2 98.0
Resultatgrad -6.1 4.2 -1.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.0
Total kapitalrentabilitet -35.7 13.1 -4.0
Signatur
11.03.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
11.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2013
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2012
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex