Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Oppegaard Varme- Og Kuldeservice As
Juridisk navn:  Oppegaard Varme- Og Kuldeservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94160306
Prestgardslykkja 3 Prestgardslykkja 3 Fax:
2653 Vestre Gausdal 2653 Vestre Gausdal
Fylke: Kommune:
Oppland Gausdal
Org.nr: 998539234
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 6/18/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapsfører'N As
Utvikling:
Omsetning  
  
23.6%
Resultat  
  
55.52%
Egenkapital  
  
57.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.860.000 3.123.000 2.430.000 2.054.000 1.877.000
Resultat: 563.000 362.000 586.000 201.000 226.000
Egenkapital: 644.000 410.000 336.000 286.000 219.000
Regnskap for  Oppegaard Varme- Og Kuldeservice As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.860.000 3.123.000 2.430.000 2.054.000 1.877.000
Driftskostnader -3.271.000 -2.753.000 -1.847.000 -1.855.000 -1.649.000
Driftsresultat 590.000 371.000 582.000 199.000 229.000
Finansinntekter 0 0 4.000 3.000 3.000
Finanskostnader -27.000 -9.000 0 -2.000 -7.000
Finans -27.000 -9.000 4.000 1.000 -4.000
Resultat før skatt 563.000 362.000 586.000 201.000 226.000
Skattekostnad -129.000 -87.000 -146.000 -54.000 -60.000
Årsresultat 434.000 274.000 440.000 147.000 165.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.069.000 481.000 94.000 133.000 173.000
Sum omløpsmidler 1.273.000 953.000 861.000 691.000 527.000
Sum eiendeler 2.342.000 1.434.000 955.000 824.000 700.000
Sum opptjent egenkapital 627.000 393.000 318.000 268.000 201.000
Sum egenkapital 644.000 410.000 336.000 286.000 219.000
Sum langsiktig gjeld 953.000 277.000 0 0 50.000
Sum kortsiktig gjeld 745.000 746.000 619.000 538.000 431.000
Sum gjeld og egenkapital 2.343.000 1.434.000 955.000 824.000 700.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.804.000 3.123.000 2.430.000 2.054.000 1.870.000
Andre inntekter 56.000 0 0 0 7.000
Driftsinntekter 3.860.000 3.123.000 2.430.000 2.054.000 1.877.000
Varekostnad -1.020.000 -1.238.000 -933.000 -729.000 -755.000
Lønninger -1.552.000 -1.003.000 -629.000 -873.000 -636.000
Avskrivning -183.000 -87.000 -43.000 -43.000 -37.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -516.000 -425.000 -242.000 -210.000 -221.000
Driftskostnader -3.271.000 -2.753.000 -1.847.000 -1.855.000 -1.649.000
Driftsresultat 590.000 371.000 582.000 199.000 229.000
Finansinntekter 0 0 4.000 3.000 3.000
Finanskostnader -27.000 -9.000 0 -2.000 -7.000
Finans -27.000 -9.000 4.000 1.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -200.000 -200.000 -80.000 -100.000
Årsresultat 434.000 274.000 440.000 147.000 165.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 12.000 8.000 5.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.069.000 481.000 82.000 125.000 167.000
Sum varige driftsmidler 1.069.000 481.000 82.000 125.000 167.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.069.000 481.000 94.000 133.000 173.000
Varebeholdning 152.000 93.000 76.000 41.000 58.000
Kundefordringer 342.000 484.000 68.000 144.000 102.000
Andre fordringer 10.000 10.000 13.000 17.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 770.000 366.000 704.000 490.000 353.000
Sum omløpsmidler 1.273.000 953.000 861.000 691.000 527.000
Sum eiendeler 2.342.000 1.434.000 955.000 824.000 700.000
Sum opptjent egenkapital 627.000 393.000 318.000 268.000 201.000
Sum egenkapital 644.000 410.000 336.000 286.000 219.000
Sum avsetninger til forpliktelser 28.000 1.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 953.000 277.000 0 0 50.000
Leverandørgjeld 65.000 198.000 85.000 119.000 105.000
Betalbar skatt 102.000 74.000 150.000 57.000 58.000
Skyldig offentlige avgifter 187.000 140.000 82.000 157.000 80.000
Utbytte -200.000 -200.000 -200.000 -80.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 191.000 134.000 102.000 125.000 88.000
Sum kortsiktig gjeld 745.000 746.000 619.000 538.000 431.000
Sum gjeld og egenkapital 2.343.000 1.434.000 955.000 824.000 700.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 528.000 207.000 242.000 153.000 96.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.3 1.4 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 1.5 1.2 1.3 1.3 1.1
Soliditet 27.5 28.6 35.2 34.7 31.3
Resultatgrad 15.3 11.9 2 9.7 12.2
Rentedekningsgrad 21.9 41.2 101.0 33.1
Gjeldsgrad 2.6 2.5 1.8 1.9 2.2
Total kapitalrentabilitet 25.2 25.9 61.4 24.5 33.1
Signatur
28.06.2012
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER
FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex